KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2020 - 20:26
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 1.143 7.543.019 371.589.564 75.356.625 940.320.708 940.320.708
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-13.577.445 -13.577.445
Transferler
430.763 74.925.862 -75.356.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.982 40.755.562 40.709.580
Sermaye Arttırımı
7.500.000 -7.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843 967.452.843
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843 967.452.843
Transferler
1.082.214 26.095.903 -27.178.117
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.504 96.152.268 96.207.772
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
942.936 -79.564.940
Dönem Karı (Zararı)
96.152.268 27.178.117
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-98.965.842 -8.754.990
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 437.795 288.475
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
273.014 67.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
273.014 67.405
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -313.670 -4.295.616
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-99.362.922 -4.812.620
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,21 -99.362.922 -4.812.620
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59 -2.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.758.941 -97.935.994
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.011.589 -79.442.837
Faaliyetlerle 945.367 -79.512.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.431 -52.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.110.159 -149.202.312
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 0 -14.680.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.466 -372.049
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -8.515 -291.354
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -14.951 -80.695
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-103.086.693 -134.153.363
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.405.664 340.986.285
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 173.999.985 361.060.000
Kredilerden Nakit Girişleri
26 173.999.985 273.850.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 87.210.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -194.046.762 -8.850.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-194.046.762 -8.850.000
Ödenen Faiz
-27.202.375 -19.489.481
Alınan Faiz
8.843.488 8.265.766
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.572.887 112.219.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-140.572.887 112.219.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.356.547 29.137.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 783.660 141.356.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 784.110 143.109.148
Ticari Alacaklar
35.344.446 16.146.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 35.344.446 16.146.473
Diğer Alacaklar
1.676.741 1.682.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.676.741 1.682.790
Stoklar
11 52.506.619 68.500.588
Peşin Ödenmiş Giderler
8 559.147 351.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.345.715 879.057
Diğer Dönen Varlıklar
9 384.917 92.368
ARA TOPLAM
92.601.695 230.761.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.601.695 230.761.688
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
112.423.935 107.610.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 112.423.935 107.610.319
Diğer Alacaklar
39.929 39.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 39.929 39.762
Stoklar
11 208.394.562 182.243.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.018.634.794 816.185.179
Maddi Duran Varlıklar
12 500.220 904.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.698.460 14.708.000
Şerefiye
2-14 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 67.060 76.600
Peşin Ödenmiş Giderler
8 269.552.670 269.546.660
Diğer Duran Varlıklar
9 64.621.084 79.180.735
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.688.865.654 1.470.419.108
TOPLAM VARLIKLAR
1.781.467.349 1.701.180.796
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.310.876 131.337.598
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 70.411.095 27.396.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.899.781 103.940.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
85.175.651 73.935.139
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 58.983.479 55.764.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 26.192.172 18.170.731
Ticari Borçlar
58.500.840 29.716.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 21.028 11.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.479.812 29.705.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
137.615 99.442
Diğer Borçlar
421.900 2.282.516
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 421.900 2.282.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.140.027 5.651.940
Kısa Vadeli Karşılıklar
510.144 141.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 510.144 141.874
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 824.454 2.403.905
ARA TOPLAM
247.021.507 245.568.511
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.021.507 245.568.511
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
151.006.817 170.692.093
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 66.994.795 104.289.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 84.012.022 66.402.658
Diğer Borçlar
10.147.222 8.051.240
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.147.222 8.051.240
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
309.245.000 309.245.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 299.990.000 299.990.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 9.255.000 9.255.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
386.188 171.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 386.188 171.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
470.785.227 488.159.442
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
717.806.734 733.727.953
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.063.660.615 967.452.843
Ödenmiş Sermaye
18 230.000.000 225.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 246.731.349 246.731.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.665 -44.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.665 -44.839
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 10.665 -44.839
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.055.996 7.973.782
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
460.111.329 439.015.426
Net Dönem Karı veya Zararı
96.152.268 27.178.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.063.660.615 967.452.843
TOPLAM KAYNAKLAR
1.781.467.349 1.701.180.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 21.930.864 190.902.077
Satışların Maliyeti
19 -14.378.728 -164.315.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.552.136 26.586.117
BRÜT KAR (ZARAR)
7.552.136 26.586.117
Genel Yönetim Giderleri
20 -11.011.310 -8.970.674
Pazarlama Giderleri
20 -1.951.209 -1.359.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 101.595.982 6.851.752
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
96.185.599 23.107.955
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.855 Değişim: 2,52% Hacim : 37.887 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2975 Değişim: -2,73%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1661 Değişim: -2,32%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
760,60 Değişim: -2,33%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.