KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2019 - 12:56
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 1.143 7.543.019 371.589.564 75.356.625 940.320.708
Transferler
430.763 74.925.862 -75.356.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.676 16.978.479 16.936.803
Sermaye Arttırımı
7.500.000 -7.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -40.533 7.973.782 439.015.426 16.978.479 957.257.511 957.257.511
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 40.755.562 981.030.288
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
28 -13.577.445 -13.577.445
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843
Transferler
1.082.214 26.095.903 -27.178.117
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.411 -267.000 -195.589
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
230.000.000 21.559.008 246.731.349 26.572 9.055.996 460.111.329 -267.000 967.257.254 967.257.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-64.241.697 -143.401.298
Dönem Karı (Zararı)
-267.000 16.978.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.781.639 -1.507.498
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 522.807 334.941
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
120.173 34.228
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.401.387 -1.874.033
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.023.232 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.023.232 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.190.627 -158.820.206
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.275.396 -57.304.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.535 959.796
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.366.835 54.979.597
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.098.410 -6.779.004
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.548.010 -664.894
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-104.582 6.602.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.778.859 -156.613.299
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-64.239.266 -143.349.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.431 -52.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.552.142 -111.648.910
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 0 -14.680.400
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -11.214 -369.982
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.785 -290.737
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.429 -79.245
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.540.928 -96.602.862
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.642.571 352.961.425
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
171.500.001 361.060.000
Kredilerden Nakit Girişleri
171.500.001 273.850.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 87.210.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-172.455.192 -6.661.028
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-172.455.192 -6.661.028
Ödenen Faiz
-23.324.228 -3.533.325
Alınan Faiz
8.636.848 2.095.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.436.410 97.911.217
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-126.436.410 97.911.217
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
141.356.547 29.137.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.920.137 127.048.732


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 14.962.734 143.109.148
Ticari Alacaklar
30.098.655 16.146.473
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 30.098.655 16.146.473
Diğer Alacaklar
1.605.940 1.682.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.605.940 1.682.790
Stoklar
11 62.480.661 68.500.588
Peşin Ödenmiş Giderler
8 578.968 351.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.293.970 879.057
Diğer Dönen Varlıklar
9 18.895.648 92.368
ARA TOPLAM
129.916.576 230.761.688
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
129.916.576 230.761.688
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
112.933.533 107.610.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 112.933.533 107.610.319
Diğer Alacaklar
135.147 39.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 135.147 39.762
Stoklar
11 195.630.264 182.243.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 864.749.339 816.185.179
Maddi Duran Varlıklar
12 406.688 904.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.694.670 14.708.000
Şerefiye
2 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 63.270 76.600
Peşin Ödenmiş Giderler
8 270.417.366 269.546.660
Diğer Duran Varlıklar
9 66.228.772 79.180.735
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.525.195.779 1.470.419.108
TOPLAM VARLIKLAR
1.655.112.355 1.701.180.796
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
106.808.410 131.337.598
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 78.430.966 27.396.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.377.444 103.940.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
83.673.685 73.935.139
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 58.993.439 55.764.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 24.680.246 18.170.731
Ticari Borçlar
8.168.087 29.716.097
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 22.116 11.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.145.971 29.705.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
123.296 99.442
Diğer Borçlar
401.697 2.282.516
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 401.697 2.282.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.558.241 5.651.940
Kısa Vadeli Karşılıklar
432.162 141.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 432.162 141.874
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 670.833 2.403.905
ARA TOPLAM
201.836.411 245.568.511
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.836.411 245.568.511
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
166.585.951 170.692.093
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 78.223.369 104.289.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 88.362.582 66.402.658
Diğer Borçlar
9.827.477 8.051.240
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 9.827.477 8.051.240
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
309.245.000 309.245.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 299.990.000 299.990.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 9.255.000 9.255.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
360.262 171.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 360.262 171.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
486.018.690 488.159.442
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
687.855.101 733.727.953
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
967.257.254 967.452.843
Ödenmiş Sermaye
17 230.000.000 225.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 246.731.349 246.731.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.572 -44.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.572 -44.839
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 26.572 -44.839
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.055.996 7.973.782
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
460.111.329 439.015.426
Net Dönem Karı veya Zararı
-267.000 27.178.117
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
967.257.254 967.452.843
TOPLAM KAYNAKLAR
1.655.112.355 1.701.180.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 8.087.206 165.166.762 2.198.980 113.308.819
Satışların Maliyeti
18 -4.621.597 -143.098.849 -1.221.957 -99.134.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.465.609 22.067.913 977.023 14.174.008
BRÜT KAR (ZARAR)
3.465.609 22.067.913 977.023 14.174.008
Genel Yönetim Giderleri
19 -8.478.220 -6.534.880 -2.747.979 -2.315.756
Pazarlama Giderleri
19 -1.217.517 -1.068.111 -315.262 -480.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.776.033 1.576.196 2.630.453 1.216.036
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.454.095 16.041.118 544.235 12.593.769
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.454.095 16.041.118 544.235 12.593.769
Finansman Gelirleri
22 6.784.022 2.016.938 389.920 953.277
Finansman Giderleri
22 -5.596.927 -1.079.577 -1.868.831 -514.483
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-267.000 16.978.479 -934.676 13.032.563
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.000 16.978.479 -934.676 13.032.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
-267.000 16.978.479 -934.676 13.032.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-267.000 16.978.479 -934.676 13.032.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 24 0,00100000 0,07500000 0,00400000 0,05700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71.411 -41.676 -17.246 3.287
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.411 -41.676 -17.246 3.287
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.411 -41.676 -17.246 3.287
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-195.589 16.936.803 -951.922 13.035.850
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-195.589 16.936.803 -951.922 13.035.850



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795225


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.633 Değişim: 1,14% Hacim : 66.412 Mio.TL Son veri saati : 15:53
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.655
Açılış: 9.431
32,5895 Değişim: 0,35%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8484 Değişim: 0,33%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.495,96 Değişim: 0,46%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.