KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:33
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 1.143 7.543.019 371.589.564 75.356.625 940.320.708
Transferler
75.356.625 -75.356.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.917 -1.416.950 -1.464.867
Dönem Sonu Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 -46.774 7.543.019 446.946.189 -1.416.950 938.855.841 938.855.841
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 40.755.562 981.030.288 981.030.288
Transferler
40.755.562 -40.755.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.288 2.114.844 2.163.132 2.163.132
Dönem Sonu Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 3.449 7.973.782 479.770.988 2.114.844 983.193.420 983.193.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.347.858 -44.832.847
Dönem Karı (Zararı)
2.114.844 -1.416.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.553.327 -447.659
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 277.131 106.890
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
400.769 10.779
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.231.227 -562.694
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.906.944 -42.916.165
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.658.397 11.250.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.485 849.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.954.983 -63.435.305
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.720.578 8.319.089
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.028.299 -1.895.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
676.745 3.037.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.197.947 -1.041.964
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.345.427 -44.780.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.431 -52.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.500.484 -48.690.737
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -14.680.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -5.662 -100.876
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -5.662 -97.881
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -2.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.494.822 -33.912.961
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.359.595 80.911.266
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000 80.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
10.000.000 80.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.458.427 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-96.458.427 0
Ödenen Faiz
-10.106.786 0
Alınan Faiz
8.205.618 911.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.207.937 -12.612.318
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-132.207.937 -12.612.318
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.356.547 29.137.514
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.148.610 16.525.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.194.761 143.109.148
Ticari Alacaklar
20.282.015 16.146.473
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.282.015 16.146.473
Diğer Alacaklar
1.706.108 1.682.790
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.706.108 1.682.790
Stoklar
11 68.732.578 63.089.375
Peşin Ödenmiş Giderler
8 303.433 351.264
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 2.036.202 879.057
Diğer Dönen Varlıklar
9 25.582 92.368
ARA TOPLAM
102.280.679 225.350.475
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.280.679 225.350.475
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
110.133.174 107.610.319
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 110.133.174 107.610.319
Diğer Alacaklar
39.929 39.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 39.929 39.762
Stoklar
11 187.555.282 182.243.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 831.680.001 816.185.179
Maddi Duran Varlıklar
12 640.155 904.951
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.701.327 14.708.000
Şerefiye
2 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 69.927 76.600
Peşin Ödenmiş Giderler
8 272.637.716 269.546.660
Diğer Duran Varlıklar
9 81.295.810 79.180.735
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.498.683.394 1.470.419.108
TOPLAM VARLIKLAR
1.600.964.073 1.695.769.583
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
46.955.218 131.337.598
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 36.262.699 27.396.686
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 10.692.519 103.940.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.597.445 73.935.139
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 51.316.669 55.764.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 20.280.776 18.170.731
Ticari Borçlar
8.699.140 10.727.439
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 24.703 11.027
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.674.437 10.716.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
217.670 99.442
Diğer Borçlar
2.293.192 2.282.516
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.293.192 2.282.516
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 4.131.732 5.651.940
Kısa Vadeli Karşılıklar
426.537 141.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 426.537 141.874
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 2.136.024 2.403.905
ARA TOPLAM
136.456.958 226.579.853
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.456.958 226.579.853
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
163.114.897 170.692.093
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 96.247.238 104.289.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 66.867.659 66.402.658
Diğer Borçlar
8.717.302 8.051.240
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.717.302 8.051.240
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
309.245.000 309.245.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 299.990.000 299.990.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 9.255.000 9.255.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
236.496 171.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 236.496 171.109
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
481.313.695 488.159.442
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
617.770.653 714.739.295
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
983.193.420 981.030.288
Ödenmiş Sermaye
17 225.000.000 225.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 246.731.349 246.731.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.449 -44.839
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.449 -44.839
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 3.449 -44.839
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.973.782 7.973.782
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
479.770.988 439.015.426
Net Dönem Karı veya Zararı
2.114.844 40.755.562
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
983.193.420 981.030.288
TOPLAM KAYNAKLAR
1.600.964.073 1.695.769.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.200.310 777.124
Satışların Maliyeti
18 -1.738.657 -204.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.461.653 572.558
BRÜT KAR (ZARAR)
1.461.653 572.558
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.025.023 -2.258.462
Pazarlama Giderleri
19 -466.957 -270.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 48.321 180.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-86.119 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.068.125 -1.775.346
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.068.125 -1.775.346
Finansman Gelirleri
22 6.499.168 562.694
Finansman Giderleri
22 -2.316.199 -204.298
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.114.844 -1.416.950
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.114.844 -1.416.950
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.114.844 -1.416.950
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.114.844 -1.416.950
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 24 0,00940000 -0,00650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48.288 -47.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
48.288 -47.917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.288 -47.917
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.163.132 -1.464.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.163.132 -1.464.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759743


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.