KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2019 - 18:44
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
213.000.000 21.599.008 246.731.349 19.872 6.389.742 334.818.016 42.424.825 864.982.812 864.982.812
Transferler
1.153.277 41.271.548 -42.424.825
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.729 75.356.625 75.337.896 75.337.896
Sermaye Arttırımı
4.500.000 -4.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 1.143 7.543.019 371.589.564 75.356.625 940.320.708 940.320.708
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 1.143 7.543.019 371.589.564 75.356.625 940.320.708 940.320.708
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
430.763 74.925.862 -75.356.625 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.982 40.755.562 40.709.580 40.709.580
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
7.500.000 -7.500.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 40.755.562 981.030.288 981.030.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-79.564.940 -101.134.739
Dönem Karı (Zararı)
40.755.562 75.356.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.755.562 75.356.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.754.990 -82.091.922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 288.475 217.609
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.405 43.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.295.616 -12.590.275
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.812.620 -69.843.819
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.812.620 -69.843.819
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.634 81.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-111.513.439 -94.258.418
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.442.837 8.781.816
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
817.076 8.605.368
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
68.589.311 -84.463.341
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-201.432.512 -55.806.771
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.113.395 25.525.415
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.565.468 79.397
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.503.450 3.019.698
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-79.512.867 -100.993.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.073 -141.024
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-149.202.312 19.623.225
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -14.680.400 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 89.800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500 204.475
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500 204.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-372.049 -723.800
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -291.354 -715.423
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -80.695 -8.377
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.153.363 -69.657.450
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
340.986.285 10.726.318
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
361.060.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
273.850.000 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
87.210.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.850.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.850.000 0
Ödenen Faiz
-19.489.481 -12.591
Alınan Faiz
8.265.766 10.738.909
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.219.033 -70.785.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
112.219.033 -70.785.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.137.514 99.922.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 141.356.547 29.137.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 143.109.148 29.498.804
Ticari Alacaklar
16.146.473 31.182.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 16.146.473 31.182.536
Diğer Alacaklar
1.682.790 2.495.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 0 2.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.682.790 2.493.627
Stoklar
11 63.089.375 176.859.944
Peşin Ödenmiş Giderler
8 351.264 1.909.950
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 879.057 1.611.429
Diğer Dönen Varlıklar
9 92.368 1.843.138
ARA TOPLAM
225.350.475 245.401.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
225.350.475 245.401.602
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
107.610.319 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 107.610.319 0
Diğer Alacaklar
39.762 42.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 39.762 42.241
Stoklar
11 182.243.502 43.796.893
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2512 Değişim: 0,08%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,9033 Değişim: -0,32%
Düşük 34,8595 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.428,61 Değişim: -0,75%
Düşük 2.416,78 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.