KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 21:44
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
213.000.000 21.599.008 246.731.349 19.872 6.389.742 334.818.016 42.424.825 864.982.812 864.982.812
Transferler
1.153.276 41.271.549 -42.424.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.434 4.709.210 4.702.776 4.702.776
Sermaye Arttırımı
4.500.000 -4.500.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 13.438 7.543.018 371.589.565 4.709.210 869.685.588 869.685.588
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 1.143 7.543.019 371.589.564 75.356.625 940.320.708 940.320.708
Transferler
430.763 74.925.862 -75.356.625 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.963 3.945.916 3.900.953 3.900.953
Sermaye Arttırımı
7.500.000 -7.500.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -43.820 7.973.782 439.015.426 3.945.916 944.221.661 944.221.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.925.403 -91.212.207
Dönem Karı (Zararı)
3.945.916 4.709.210
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-828.034 -7.746.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 216.065 102.686
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.196 31.276
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.063.661 -7.880.628
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.634 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.991.212 -88.174.751
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.739.212 6.877.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
899.546 2.716.262
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.853.525 -41.917.539
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.752.228 -70.910.970
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.213.571 -997.166
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.920.488 -1.163.367
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.679.852 17.220.194
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-97.873.330 -91.212.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-52.073 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-77.309.578 83.539.879
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -14.680.400 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 89.800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -360.001 -130.219
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -280.756 -122.719
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -79.245 -7.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.273.511 -6.129.902
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
834 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.788.158 5.920.082
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.850.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
158.850.000 0
Ödenen Faiz
-475.224
Alınan Faiz
1.413.382 5.920.082
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.446.823 -1.752.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.446.823 -1.752.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.137.514 99.922.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.690.691 98.170.464


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.702.260 29.498.804
Ticari Alacaklar
9.193.739 31.182.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.193.739 31.182.536
Diğer Alacaklar
1.600.489 2.495.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3, 7 0 2.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.600.489 2.493.627
Stoklar
11 173.186.477 176.859.944
Peşin Ödenmiş Giderler
8 115.448 1.909.950
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 213.099 1.611.429
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.439.809 1.843.138
ARA TOPLAM
200.451.321 245.401.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
200.451.321 245.401.602
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
41.356.529 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 41.356.529 0
Diğer Alacaklar
39.593 42.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 39.593 42.241
Stoklar
11 92.531.256 43.796.893
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 811.820.508 748.473.027
Maddi Duran Varlıklar
12 951.828 876.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.721.485 22.794
Şerefiye
14 14.631.400 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 90.085 22.794
Peşin Ödenmiş Giderler
8 75.909.133 63.504.986
Diğer Duran Varlıklar
9 68.380.472 50.065.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.105.710.804 906.781.528
TOPLAM VARLIKLAR
1.306.162.125 1.152.183.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.734.373 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.302.901 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.431.472 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
46.268.093 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 30.676.478 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 15.591.615 0
Ticari Borçlar
31.054.405 26.629.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3, 6 8.344 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.046.061 26.629.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
150.150 6.871
Diğer Borçlar
1.265.474 532.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.265.474 532.885
Ertelenmiş Gelirler
17 147.373.649 181.370.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
248.803 222.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 248.803 222.302
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.213.316 1.055.991
ARA TOPLAM
233.308.263 209.818.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.308.263 209.818.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
113.829.024 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 51.657.281 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 62.171.743 0
Diğer Borçlar
5.423.296 1.933.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.423.296 1.933.938
Ertelenmiş Gelirler
17 9.255.000 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
124.881 109.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 124.881 109.795
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
128.632.201 2.043.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
361.940.464 211.862.422
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
944.221.661 940.320.708
Ödenmiş Sermaye
18 225.000.000 217.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 246.731.349 246.731.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.820 1.143
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.820 1.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -43.820 1.143
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.973.782 7.543.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
439.015.426 371.589.564
Net Dönem Karı veya Zararı
3.945.916 75.356.625
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
944.221.661 940.320.708
TOPLAM KAYNAKLAR
1.306.162.125 1.152.183.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 51.857.943 1.644.893 51.080.819 829.004
Satışların Maliyeti
19 -43.964.038 -445.131 -43.759.472 -210.901
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.893.905 1.199.762 7.321.347 618.103
BRÜT KAR (ZARAR)
7.893.905 1.199.762 7.321.347 618.103
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.219.124 -2.744.441 -1.960.662 -1.306.294
Pazarlama Giderleri
20 -587.592 -1.665.911 -317.268 -448.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 360.160 143.346 179.278 27.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.447.349 -3.067.244 5.222.695 -1.109.429
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.447.349 -3.067.244 5.222.695 -1.109.429
Finansman Gelirleri
23 1.063.661 7.938.953 500.967 3.509.270
Finansman Giderleri
23 -565.094 -162.499 -360.796 -88.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.945.916 4.709.210 5.362.866 2.311.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.945.916 4.709.210 5.362.866 2.311.337
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.945.916 4.709.210 5.362.866 2.311.337
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.945.916 4.709.210 5.362.866 2.311.337
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 25 0,01750000 0,02170000 0,02380000 0,01060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-44.963 -6.434 2.954 -7.992
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-44.963 -6.434 2.954 -7.992
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.900.953 4.702.776 5.365.820 2.303.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.900.953 4.702.776 5.365.820 2.303.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701702


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5697 Değişim: 0,98%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6792
Açılış: 13,4375
15,3733 Değişim: 0,25%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
790,55 Değişim: 0,56%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 799,36
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.