KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2020 - 18:21
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961
Transferler
102.296 -102.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
607.090 607.090 607.090
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -2.905.220 607.090 18.136.051 18.136.051
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543
Transferler
1.172.651 -1.172.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.024 -368.442 -342.418 -342.418
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -19.519 394.768 -1.732.569 -368.442 18.367.125 18.367.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.162.005 7.939.723
Dönem Karı (Zararı)
-368.442 607.090
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-330.599 -1.229.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 66.502 59.778
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
102.544 112.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.544 112.118
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-788.955 -1.758.823
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-791.645 -1.762.467
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.690 3.644
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
289.310 357.908
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
289.310 357.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.066.000 6.905.906
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.046.333 6.878.083
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
160.655 134.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
160.655 134.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.267 -245
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.267 -245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.279 -26.909
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-169.860 -98.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-702 -115.036
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-169.158 16.355
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.084 19.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15.084 19.298
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.765.041 6.283.977
Alınan Faiz
773.081 1.740.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-170.045 -84.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.948 -850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.948 -850
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.948 -850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.563 -28.125
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -36.563 -28.125
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.201.516 7.910.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.201.516 7.910.748
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.150.815 8.340.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.949.299 16.251.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 13.977.224 16.160.176
Finansal Yatırımlar
6 4.624.248 2.867.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.624.248 2.867.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4.624.248 2.867.225
Ticari Alacaklar
7 0 160.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 160.655
Diğer Alacaklar
8 3.170 1.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.170 1.903
Peşin Ödenmiş Giderler
13 30.052 5.773
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 11.996 4.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.056 1.416
ARA TOPLAM
18.634.694 19.195.732
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.634.694 19.195.732
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 230.443 258.870
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 40.993 5.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.696 1.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
273.132 265.932
TOPLAM VARLIKLAR
18.907.826 19.461.664
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 42.026 5.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.026 5.548
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
42.026 5.548
Ticari Borçlar
7 221.283 391.143
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 207.573 376.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.710 14.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 30.770 108.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30.770 108.940
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 68.841 53.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
68.841 53.354
ARA TOPLAM
362.920 558.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
362.920 558.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 177.781 193.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
177.781 193.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.781 193.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
540.701 752.121
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.367.125 18.709.543
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -19.519 -45.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.519 -45.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.519 -45.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.732.569 -2.905.220
Net Dönem Karı veya Zararı
-368.442 1.172.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.367.125 18.709.543
TOPLAM KAYNAKLAR
18.907.826 19.461.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 27.278.647 14.245.383 9.319.266 2.998.902
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -26.568.313 -12.636.125 -8.391.920 -2.048.215
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
710.334 1.609.258 927.346 950.687
BRÜT KAR (ZARAR)
710.334 1.609.258 927.346 950.687
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.080.063 -995.113 -567.408 -535.683
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.715 0 4.715 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -738 -3.411 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-365.752 610.734 364.653 415.004
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-365.752 610.734 364.653 415.004
Finansman Giderleri
20 -2.690 -3.644 -1.443 -2.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-368.442 607.090 363.210 412.799
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-368.442 607.090 363.210 412.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
-368.442 607.090 363.210 412.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-368.442 607.090 363.210 412.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,01840000 0,03040000 0,01820000 0,02060000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.024 0 72 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 26.024 0 72 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.024 0 72 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-342.418 607.090 363.282 412.799
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-342.418 607.090 363.282 412.799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865482


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.