KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2019 - 18:31
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979
Transferler
-237.033 237.033
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
729 1.012 1.741 1.741
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720
Transferler
1.012 -1.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.055 102.296 79.241 79.241
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
690.306 1.768.458
Dönem Karı (Zararı)
102.296 1.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.033.158 -747.935
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 26.988 19.804
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
191.270 131.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
191.270 131.745
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.412.141 -706.628
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.412.141 -706.628
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
160.725 -192.856
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
160.725 -192.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
304.246 1.875.329
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-165.190 1.273.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
732.275 726.761
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
732.275 726.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.272 -176
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.272 -176
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.391 19
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-261.297 -130.423
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-263.635 -130.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.338 122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.669 35.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.790 -29.556
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
38.790 -29.556
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-626.616 1.128.406
Alınan Faiz
1.449.437 694.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -132.515 -118.052
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -12
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 63.509
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-308.252 -8.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-308.252 -8.907
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -308.252 -4.577
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -4.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
382.054 1.759.551
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
382.054 1.759.551
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.958.819 6.199.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.340.873 7.958.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.350.712 8.005.954
Finansal Yatırımlar
6 9.098.994 9.094.529
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.098.994 9.094.529
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
9.098.994 9.094.529
Ticari Alacaklar
7 162.910 895.185
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 162.910 895.185
Diğer Alacaklar
8 2.117 845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.117 845
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.724 1.333
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 2.857 217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.867 1.116
ARA TOPLAM
17.619.457 17.997.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.619.457 17.997.846
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 298.755 7.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 6.037 16.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
304.792 23.528
TOPLAM VARLIKLAR
17.924.249 18.021.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 148.243 409.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 145.582 409.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.661 323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 0 35.669
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 42.247 30.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
42.247 30.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 51.408 12.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.408 12.618
ARA TOPLAM
241.898 487.940
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
241.898 487.940
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 153.390 83.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
153.390 83.714
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.390 83.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
395.288 571.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.528.961 17.449.720
Ödenmiş Sermaye
14 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -53.474 -30.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.474 -30.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.474 -30.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.007.516 -3.008.528
Net Dönem Karı veya Zararı
102.296 1.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.528.961 17.449.720
TOPLAM KAYNAKLAR
17.924.249 18.021.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 71.793.905 218.158.957
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -69.813.341 -216.310.971
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.980.564 1.847.986
BRÜT KAR (ZARAR)
1.980.564 1.847.986
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.867.408 -1.846.668
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.531 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -12.391 -306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.296 1.012
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
102.296 1.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
102.296 1.012
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.296 1.012
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.296 1.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
102.296 1.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00510000 0,00010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.055 729
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -23.055 729
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.055 729
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.241 1.741
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
79.241 1.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741426


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8406 Değişim: 0,90%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8786
Açılış: 8,7619
10,3656 Değişim: 0,55%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
496,84 Değişim: 1,21%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.