KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:18
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979
Transferler
-237.033 237.033 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
358.382 358.382 358.382
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -3.008.528 358.382 17.806.361 17.806.361
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.307 -1.307 -1.307
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.009.835 1.012 17.448.413 17.448.413
Transferler
1.012 -1.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-389.837 -389.837 -389.837
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.823 -389.837 17.058.576 17.058.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.184.331 78.439
Dönem Karı (Zararı)
-389.837 358.382
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-534.809 -226.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 6.910 10.064
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
94.931 73.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
94.931 73.535
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-598.360 -329.729
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-598.360 -329.729
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.290 19.928
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-38.290 19.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.622.924 -336.079
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.529.071 -2.559.428
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.700 481.641
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-151.700 481.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
213 -463
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
213 -463
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-18.009 -13.788
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.278.902 1.761.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.272.918 1.755.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.984 5.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.669 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.116 -5.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20.116 -5.164
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.698.278 -203.899
Alınan Faiz
547.907 311.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -61.854 -57.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -12
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 28.408
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.307
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.977
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -4.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.184.331 72.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.184.331 72.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.958.819 6.199.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.143.150 6.271.400


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.240.738 8.005.954
Finansal Yatırımlar
6 7.602.441 9.094.529
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.602.441 9.094.529
Ticari Alacaklar
7 1.046.885 895.185
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.046.885 895.185
Diğer Alacaklar
8 632 845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
632 845
Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.342 1.333
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 9.384 217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.958 1.116
ARA TOPLAM
18.910.038 17.997.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.910.038 17.997.846
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 5.544 7.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.074 16.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.618 23.528
TOPLAM VARLIKLAR
18.926.656 18.021.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 1.688.442 409.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.682.135 409.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6.307 323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 0 35.669
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 32.055 30.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
32.055 30.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 32.734 12.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32.734 12.618
ARA TOPLAM
1.753.231 487.940
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.753.231 487.940
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 114.849 83.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
114.849 83.714
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
114.849 83.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.868.080 571.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.058.576 17.449.720
Ödenmiş Sermaye
14 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.419 -30.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.419 -30.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -30.419 -30.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.008.823 -3.008.528
Net Dönem Karı veya Zararı
-389.837 1.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.058.576 17.449.720
TOPLAM KAYNAKLAR
18.926.656 18.021.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 48.229.344 106.796.095 32.897.478 53.316.825
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -47.673.244 -105.466.217 -32.930.116 -52.618.095
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
556.100 1.329.878 -32.638 698.730
BRÜT KAR (ZARAR)
556.100 1.329.878 -32.638 698.730
Genel Yönetim Giderleri
16 -934.773 -971.190 -465.742 -487.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.531 0 1.531 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -12.391 -306 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-389.533 358.382 -496.849 210.904
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-389.533 358.382 -496.849 210.904
Finansman Giderleri
18 -304 0 -282 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-389.837 358.382 -497.131 210.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-389.837 358.382 -497.131 210.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
-389.837 358.382 -497.131 210.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-389.837 358.382 -497.131 210.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,01950000 0,01790000 -0,02490000 0,01050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-389.837 358.382 -497.131 210.904
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-389.837 358.382 -497.131 210.904http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701967


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.387 Değişim: -2,29% Hacim : 6.945 Mio.TL Son veri saati : 15:11
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6667 Değişim: 0,23%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1495 Değişim: 0,09%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
490,47 Değişim: 0,50%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 491,31
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.