KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

31.07.2023 - 20:46
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.818.792 2.478.845
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.048.956 293.561
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 537
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 537
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.048.956 293.024
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.398.576 385.358
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
349.620 -92.334
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.769.836 2.772.406


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 137.443 0 137.443 1.520.004 0 1.239.361 8.619.719 0 8.619.719
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 137.443 0 137.443 1.520.004 0 1.239.361 8.619.719 0 8.619.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 537 0 537 0 293.024 0 293.024 0 0 2.478.845 2.772.406 0 2.772.406
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915.000 0 3.915.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.167 0 -1.239.361 -439.194 0 -439.194
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -439.194 0 -439.194 0 -439.194
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800.167 -800.167 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.239.361 -1.239.361 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.635.000 0 0 11.504 0 -8.056 0 -8.056 0 430.467 0 430.467 2.320.171 0 2.478.845 14.867.931 0 14.867.931
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
9.635.000 0 0 11.504 0 -38.517 0 -38.517 0 2.474.635 0 2.474.635 2.095.171 0 4.735.800 18.913.593 0 18.913.593
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
9.635.000 0 0 11.504 0 -38.517 0 -38.517 0 2.474.635 0 2.474.635 2.095.171 0 4.735.800 18.913.593 0 18.913.593
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.048.956 0 -1.048.956 0 0 3.818.792 2.769.836 0 2.769.836
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 420.529 0 0 0 0 0 0 0 0 -190.529 -230.000 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735.800 -4.735.800 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.735.800 -4.735.800 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.635.000 0 0 432.033 0 -38.517 0 -38.517 0 1.425.679 0 1.425.679 1.904.642 4.505.800 3.818.792 26.683.429 0 26.683.429


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 12.507.995 6.481.243 6.495.694 3.642.532
Kredilerden Alınan Kar Payları
9.236.984 3.984.909 4.733.832 2.380.127
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
0 26.591 3.867
Bankalardan Alınan Gelirler
185.904 9.543 119.332 4.687
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
2.669.452 2.383.703 1.363.512 1.210.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
65.300 55.636 48.411 28.582
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.033.977 2.229.180 991.736 1.119.701
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
570.175 98.887 323.365 61.722
Finansal Kiralama Gelirleri
389.469 66.520 270.354 38.891
Diğer Kar Payı Gelirleri
26.186 9.977 8.664 4.955
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -6.547.166 -2.808.134 -3.631.079 -1.675.658
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-5.303.118 -2.176.432 -2.938.454 -1.328.635
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-924.786 -374.295 -541.381 -171.877
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-237.082 -175.805 -115.210 -133.403
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-30.993 -17.359 -16.103 -9.186
Diğer Kar Payı Giderleri
-51.187 -64.243 -19.931 -32.557
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
5.960.829 3.673.109 2.864.615 1.966.874
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
533.276 100.528 433.691 58.109
Alınan Ücret ve Komisyonlar
827.510 225.533 539.519 126.770
Gayri Nakdi Kredilerden
143.441 75.341 77.941 40.570
Diğer
(12) 684.069 150.192 461.578 86.200
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-294.234 -125.005 -105.828 -68.661
Gayri Nakdi Kredilere
-14 -5 -13 -1
Diğer
(12) -294.220 -125.000 -105.815 -68.660
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 774 774
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 2.514.543 615.838 2.106.901 324.462
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
422.851 31.694 321.153 30.341
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-961.893 846.178 -688.995 87.569
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.053.585 -262.034 2.474.743 206.552
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 623.183 532.106 167.780 184.067
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.631.831 4.922.355 5.572.987 2.534.286
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -746.422 -645.929 -324.007 -279.782
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -835.766 -235.689 -564.268 -114.504
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.079.112 -373.467 -462.495 -165.279
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.845.231 -378.307 -364.721 -171.665
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.125.300 3.288.963 3.857.496 1.803.056
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 5.125.300 3.288.963 3.857.496 1.803.056
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -1.306.508 -810.118 -932.622 -436.732
Cari Vergi Karşılığı
-1.114.667 -848.457 -1.114.667 -535.811
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-426.744 -78.791 -52.858 -11.547
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
234.903 117.130 234.903 110.626
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 3.818.792 2.478.845 2.924.874 1.366.324
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 3.818.792 2.478.845 2.924.874 1.366.324
Grubun Karı (Zararı)
3.818.792 2.478.845 2.924.874 1.366.324
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,00302000 0,00293000 0,00200000 0,00140000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
24.426.062 45.975.005 70.401.067 19.922.201 41.572.976 61.495.177
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.768.792 27.360.997 29.129.789 2.224.708 26.309.246 28.533.954
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.711.392 23.863.906 25.575.298 2.204.485 22.802.755 25.007.240
Bankalar
(3) 58.195 3.506.572 3.564.767 21.131 3.514.818 3.535.949
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-795 -9.481 -10.276 -908 -8.327 -9.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.125.717 8.045.069 14.170.786 496.697 5.541.998 6.038.695
Devlet Borçlanma Senetleri
0 8.045.069 8.045.069 0 5.541.998 5.541.998
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
6.125.717 0 6.125.717 496.697 0 496.697
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 16.060.750 10.370.124 26.430.874 16.935.445 9.307.451 26.242.896
Devlet Borçlanma Senetleri
15.463.897 9.963.748 25.427.645 16.623.761 9.013.656 25.637.417
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.556 2.498 16.054 13.556 1.769 15.325
Diğer Finansal Varlıklar
583.297 403.878 987.175 298.128 292.026 590.154
Türev Finansal Varlıklar
470.803 198.815 669.618 265.351 414.281 679.632
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 470.803 198.815 669.618 265.351 414.281 679.632
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
102.890.938 46.484.148 149.375.086 82.299.035 40.966.578 123.265.613
Krediler
(5) 93.391.523 43.452.053 136.843.576 78.156.834 38.755.561 116.912.395
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 5.957.110 998.106 6.955.216 1.771.802 897.445 2.669.247
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 4.844.321 2.713.352 7.557.673 3.599.588 1.878.771 5.478.359
Devlet Borçlanma Senetleri
4.844.321 2.713.352 7.557.673 3.599.588 1.878.771 5.478.359
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.302.016 -679.363 -1.981.379 -1.229.189 -565.199 -1.794.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 7.436 0 7.436 6.121 0 6.121
Satış Amaçlı
7.436 0 7.436 6.121 0 6.121
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
22.600 0 22.600 100 0 100
İştirakler (Net)
(7) 22.500 0 22.500 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
22.500 0 22.500 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 2.092.809 0 2.092.809 1.991.582 0 1.991.582
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 97.593 0 97.593 62.388 0 62.388
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
97.593 0 97.593 62.388 0 62.388
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 65.660 0 65.660 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 13.915.094 112.029 14.027.123 1.183.398 81.701 1.265.099
VARLIKLAR TOPLAMI
143.518.192 92.571.182 236.089.374 105.464.825 82.621.255 188.086.080
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 94.334.412 68.158.350 162.492.762 76.314.373 62.305.543 138.619.916
ALINAN KREDİLER
(3) 5.509.210 11.046.497 16.555.707 4.814.116 8.991.229 13.805.345
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.455.702 0 3.455.702 6.147.681 0 6.147.681
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
763.257 436.921 1.200.178 1.722 211.395 213.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 763.257 436.921 1.200.178 1.722 211.395 213.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(6) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 384.059 0 384.059 309.766 0 309.766
KARŞILIKLAR
(7) 2.588.778 602.438 3.191.216 1.848.638 378.953 2.227.591
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
308.839 0 308.839 242.040 0 242.040
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.279.939 602.438 2.882.377 1.606.598 378.953 1.985.551
CARİ VERGİ BORCU
(8) 1.486.853 0 1.486.853 1.281.405 0 1.281.405
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(8) 0 0 0 92.119 0 92.119
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 2.703.490 2.703.490 0 1.867.822 1.867.822
Krediler
0 2.703.490 2.703.490 0 1.867.822 1.867.822
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 14.401.933 3.534.045 17.935.978 2.315.332 2.292.393 4.607.725
ÖZKAYNAKLAR
(11) 26.885.019 -201.590 26.683.429 19.038.558 -124.965 18.913.593
Ödenmiş Sermaye
14.635.000 0 14.635.000 9.635.000 0 9.635.000
Sermaye Yedekleri
432.033 0 432.033 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
432.033 0 432.033 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-38.517 0 -38.517 -38.517 0 -38.517
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.627.269 -201.590 1.425.679 2.599.600 -124.965 2.474.635
Kar Yedekleri
1.904.642 0 1.904.642 2.095.171 0 2.095.171
Yasal Yedekler
264.742 0 264.742 264.742 0 264.742
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
832.361 0 832.361 1.252.890 0 1.252.890
Diğer Kar Yedekleri
807.539 0 807.539 577.539 0 577.539
Kar veya Zarar
8.324.592 0 8.324.592 4.735.800 0 4.735.800
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.505.800 0 4.505.800 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.818.792 0 3.818.792 4.735.800 0 4.735.800
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
149.809.223 86.280.151 236.089.374 112.163.710 75.922.370 188.086.080


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 65.341.334 111.633.908 176.975.242 45.596.252 78.621.277 124.217.529
GARANTİ VE KEFALETLER
29.834.660 22.511.983 52.346.643 22.764.310 15.537.240 38.301.550
Teminat Mektupları
29.261.507 15.485.234 44.746.741 22.605.606 11.991.908 34.597.514
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
434.715 2.898 437.613 442.997 22.108 465.105
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 3.259.151 3.259.401 250 2.138.611 2.138.861
Diğer Teminat Mektupları
28.826.542 12.223.185 41.049.727 22.162.359 9.831.189 31.993.548
Banka Kredileri
473.032 97.390 570.422 108.602 31.715 140.317
İthalat Kabul Kredileri
473.032 97.390 570.422 108.602 31.715 140.317
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
100.121 6.792.686 6.892.807 50.102 3.450.060 3.500.162
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
100.121 6.792.686 6.892.807 50.102 3.450.060 3.500.162
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 136.673 136.673 0 63.557 63.557
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 26.365.373 6.401.656 32.767.029 15.742.555 6.141.069 21.883.624
Cayılamaz Taahhütler
26.365.373 6.401.656 32.767.029 15.742.555 6.141.069 21.883.624
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 6.401.656 6.401.656 94.190 6.141.069 6.235.259
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
24.496.413 0 24.496.413 14.478.191 0 14.478.191
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
960.879 0 960.879 566.188 0 566.188
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.781 0 12.781 12.781 0 12.781
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
887.754 0 887.754 575.063 0 575.063
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.546 0 7.546 16.142 0 16.142
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 9.141.301 82.720.269 91.861.570 7.089.387 56.942.968 64.032.355
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
9.141.301 82.720.269 91.861.570 7.089.387 56.942.968 64.032.355
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
9.141.301 60.271.488 69.412.789 7.089.387 41.432.494 48.521.881
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.269.712 25.253.107 32.522.819 7.089.387 15.619.420 22.708.807
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.871.589 35.018.381 36.889.970 0 25.813.074 25.813.074
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 22.448.781 22.448.781 0 15.510.474 15.510.474
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.062.559.781 60.146.524 1.122.706.305 757.581.463 43.938.466 801.519.929
EMANET KIYMETLER
38.017.911 14.301.673 52.319.584 35.755.059 11.694.924 47.449.983
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.580.653 598.341 7.178.994 9.565.329 23.187 9.588.516
Tahsile Alınan Çekler
15.837.874 223.286 16.061.160 11.727.559 222.376 11.949.935
Tahsile Alınan Ticari Senetler
826.635 65.907 892.542 690.079 30.300 720.379
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
14.772.749 13.414.139 28.186.888 13.772.092 11.419.061 25.191.153
REHİNLİ KIYMETLER
1.024.541.870 45.844.851 1.070.386.721 721.826.404 32.243.542 754.069.946
Menkul Kıymetler
4.856.880 0 4.856.880 4.566.175 0 4.566.175
Teminat Senetleri
74.753 563 75.316 47.402 807 48.209
Emtia
19.567.124 4.798.426 24.365.550 15.201.412 2.835.988 18.037.400
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
178.765.788 0 178.765.788 121.744.725 0 121.744.725
Diğer Rehinli Kıymetler
821.276.445 41.045.862 862.322.307 580.265.810 29.406.747 609.672.557
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.127.901.115 171.780.432 1.299.681.547 803.177.715 122.559.743 925.737.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.060.484 5.782.564
Alınan Kar Payları
11.926.676 5.841.144
Ödenen Kar Payları
-5.429.116 -2.045.816
Alınan Temettüler
0 774
Alınan Ücret ve Komisyonlar
827.510 225.533
Elde Edilen Diğer Kazançlar
19.000 9.722
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
72.047 47.574
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.079.112 -373.467
Ödenen Vergiler
-81.953 -581.386
Diğer
-3.194.568 2.658.486
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-12.692.905 -3.613.065
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.427.945 -770.204
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.288.658 -2.764.727
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-11.336.127 -24.360.749
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.200.517 -1.698.548
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-754.264 1.238.100
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
11.169.362 21.594.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-62.767 422.312
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-791.989 2.726.617
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-9.632.421 2.169.499
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.410.187 -1.766.382
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-22.500 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-229.528 -166.812
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.238 36.100
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.218.205 -7.271.582
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.057.808 6.532.952
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-999.000 -897.040
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.418.980 4.700.299
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
94.048.568 28.952.756
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-89.576.674 -27.690.872
İhraç Edilen Sermaye Araçları
5.000.000 3.915.000
Temettü Ödemeleri
0 -439.194
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-52.914 -37.391
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.042.337 559.694
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-581.291 5.663.110
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.096.678 4.862.158
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.515.387 10.525.268http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178124


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,2023 Değişim: 0,00%
Düşük 32,0646 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0187 Değişim: 0,03%
Düşük 34,9592 20.05.2024 Yüksek 35,1468
Açılış: 35,0069
2.520,36 Değişim: 0,79%
Düşük 2.492,56 20.05.2024 Yüksek 2.540,49
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.