KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

24.05.2022 - 18:33
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.113.012 207.660
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-14.460 -82.533
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.460 -82.533
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-21.720 -105.380
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.260 22.847
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.098.552 125.127


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 855.380 0 666.866 4.800.808 0 4.800.808
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 855.380 0 666.866 4.800.808 0 4.800.808
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -82.533 0 -82.533 0 0 207.660 125.127 0 125.127
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 566.866 -666.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.866 -666.866 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 -31.258 0 -31.258 955.380 566.866 207.660 7.425.935 0 7.425.935
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 136.301 0 136.301 1.522.247 0 1.240.505 8.621.964 0 8.621.964
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 136.301 0 136.301 1.522.247 0 1.240.505 8.621.964 0 8.621.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.460 0 -14.460 0 0 1.113.012 1.098.552 0 1.098.552
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915.000 0 3.915.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.545 0 -1.240.505 -102.960 0 -102.960
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.960 0 -102.960 0 -102.960
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.545 -1.137.545 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.505 -1.240.505 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.635.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 121.841 0 121.841 2.659.792 0 1.113.012 13.532.556 0 13.532.556


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 2.832.635 1.045.646
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.604.782 780.508
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
22.724 6.997
Bankalardan Alınan Gelirler
4.856 2.818
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.167.622 242.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
27.054 9.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.103.403 223.906
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
37.165 8.859
Finansal Kiralama Gelirleri
27.629 8.353
Diğer Kar Payı Gelirleri
5.022 4.965
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.126.314 -604.404
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-847.711 -380.948
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-74.343 -29.217
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-42.402 -19.925
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-121.999 -120.494
Kiralama Kar Payı Giderleri
-8.173 -6.838
Diğer Kar Payı Giderleri
-31.686 -46.982
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.706.321 441.242
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
42.791 18.394
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.763 56.477
Gayri Nakdi Kredilerden
34.771 26.619
Diğer
(12) 63.992 29.858
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-55.972 -38.083
Gayri Nakdi Kredilere
-4 0
Diğer
(12) -55.968 -38.083
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 291.376 162.412
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.353 11.800
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
758.609 99.593
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-468.586 51.019
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 348.037 207.216
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.388.525 829.264
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -366.034 -241.084
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -121.185 -65.530
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-208.198 -136.633
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -206.699 -115.126
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.486.409 270.891
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.486.409 270.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -373.397 -63.231
Cari Vergi Karşılığı
-312.657 -63.498
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-67.244 -5.311
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.504 5.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.113.012 207.660
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.113.012 207.660
Grubun Karı (Zararı)
1.113.012 207.660
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00153000 0,00051000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.479.805 37.597.127 50.076.932 7.748.107 34.353.162 42.101.269
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.173.330 25.660.294 26.833.624 1.302.997 19.341.153 20.644.150
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.157.221 21.941.162 23.098.383 1.296.341 17.019.397 18.315.738
Bankalar
(3) 16.595 3.729.478 3.746.073 7.214 2.324.173 2.331.387
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-486 -10.346 -10.832 -558 -2.417 -2.975
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 4.441.264 4.441.264 0 4.259.421 4.259.421
Devlet Borçlanma Senetleri
0 4.441.264 4.441.264 0 4.259.421 4.259.421
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 11.130.053 7.051.801 18.181.854 6.329.514 10.522.465 16.851.979
Devlet Borçlanma Senetleri
10.904.136 6.827.887 17.732.023 6.066.046 10.315.904 16.381.950
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
225.917 223.914 449.831 263.468 206.561 470.029
Türev Finansal Varlıklar
176.422 443.768 620.190 115.596 230.123 345.719
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 176.422 443.768 620.190 115.596 230.123 345.719
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
33.359.073 33.013.327 66.372.400 25.537.584 31.441.107 56.978.691
Krediler
(5) 33.554.020 31.444.328 64.998.348 26.088.781 29.998.276 56.087.057
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 518.875 611.064 1.129.939 391.093 565.529 956.622
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 265.476 1.483.590 1.749.066 0 1.359.192 1.359.192
Devlet Borçlanma Senetleri
265.476 1.483.590 1.749.066 0 1.359.192 1.359.192
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-979.298 -525.655 -1.504.953 -942.290 -481.890 -1.424.180
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 9.153 0 9.153 15.995 0 15.995
Satış Amaçlı
9.153 0 9.153 15.995 0 15.995
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
İştirakler (Net)
(7) 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 538.759 0 538.759 508.711 0 508.711
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 19.813 0 19.813 22.129 0 22.129
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.813 0 19.813 22.129 0 22.129
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 144.593 0 144.593 198.073 0 198.073
DİĞER AKTİFLER
(17) 1.343.717 65.848 1.409.565 502.482 58.891 561.373
VARLIKLAR TOPLAMI
47.902.387 70.676.302 118.578.689 34.540.555 65.853.160 100.393.715
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 32.270.340 53.776.628 86.046.968 18.189.383 55.433.575 73.622.958
ALINAN KREDİLER
(3) 109.297 7.711.003 7.820.300 109.503 6.267.380 6.376.883
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.572.077 0 3.572.077 4.676.059 0 4.676.059
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.185.022 0 2.185.022 3.374.830 0 3.374.830
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 137.152 367.959 505.111 256.292 220.497 476.789
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 137.152 367.959 505.111 256.292 220.497 476.789
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(6) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 198.548 0 198.548 187.200 0 187.200
KARŞILIKLAR
(7) 244.611 215.649 460.260 186.520 201.451 387.971
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
76.063 0 76.063 86.285 0 86.285
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
168.548 215.649 384.197 100.235 201.451 301.686
CARİ VERGİ BORCU
(8) 575.324 0 575.324 375.557 0 375.557
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 1.470.013 1.470.013 0 1.345.278 1.345.278
Krediler
0 1.470.013 1.470.013 0 1.345.278 1.345.278
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 2.013.776 198.734 2.212.510 832.960 115.266 948.226
ÖZKAYNAKLAR
(11) 13.553.588 -21.032 13.532.556 8.609.800 12.164 8.621.964
Ödenmiş Sermaye
9.635.000 0 9.635.000 5.720.000 0 5.720.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.593 0 -8.593 -8.593 0 -8.593
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
142.873 -21.032 121.841 124.137 12.164 136.301
Kar Yedekleri
2.659.792 0 2.659.792 1.522.247 0 1.522.247
Yasal Yedekler
264.818 0 264.818 140.882 0 140.882
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.817.435 0 1.817.435 1.088.201 0 1.088.201
Diğer Kar Yedekleri
577.539 0 577.539 293.164 0 293.164
Kar veya Zarar
1.113.012 0 1.113.012 1.240.505 0 1.240.505
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.113.012 0 1.113.012 1.240.505 0 1.240.505
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
54.859.735 63.718.954 118.578.689 36.798.104 63.595.611 100.393.715


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 28.333.543 95.171.519 123.505.062 21.903.927
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: 0,00% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 29.06.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
16,6728 Değişim: -0,06%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,4919 Değişim: -0,35%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5634
Açılış: 17,5532
974,04 Değişim: -0,21%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.