" />

KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

16.03.2022 - 21:12
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.239.361 666.866
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
81.792 -28.538
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.376 -2.666
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.470 -3.282
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.094 616
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
86.168 -25.872
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
97.083 -44.068
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.915 18.196
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.321.153 638.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.666 0 -2.666 0 -25.872 0 -25.872 0 0 666.866 638.328 0 638.328
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -455 0 -455 0 -455
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.432 455 -324.887 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.432 -324.432 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -4.376 0 -4.376 0 86.168 0 86.168 0 0 1.239.361 1.321.153 0 1.321.153
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.866 0 -666.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.866 -666.866 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.866 -666.866 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 137.443 0 137.443 1.520.004 0 1.239.361 8.619.719 0 8.619.719


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 5.165.347 3.031.096
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.658.913 2.271.210
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
68.827 9.547
Bankalardan Alınan Gelirler
11.501 8.360
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 82
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.340.520 705.801
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
70.544 41.530
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.161.855 633.297
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
108.121 30.974
Finansal Kiralama Gelirleri
49.987 24.372
Diğer Kar Payı Gelirleri
35.599 11.724
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -2.973.421 -1.344.967
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.800.168 -899.903
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-889.782 -318.501
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-171.270 -79.992
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-28.794 -25.477
Diğer Kar Payı Giderleri
-83.407 -21.094
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.191.926 1.686.129
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
66.995 74.409
Alınan Ücret ve Komisyonlar
259.089 199.414
Gayri Nakdi Kredilerden
110.091 85.265
Diğer
(12) 148.998 114.149
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-192.094 -125.005
Gayri Nakdi Kredilere
-2 -13
Diğer
(12) -192.092 -124.992
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 937.085 314.013
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
27.862 10.359
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
897.273 70.433
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
11.950 233.221
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 413.505 207.672
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.609.511 2.282.223
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -751.225 -514.418
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-217.940 -166.526
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-493.929 -357.131
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -480.782 -401.902
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.665.635 842.246
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.665.635 842.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -426.274 -175.380
Cari Vergi Karşılığı
-510.650 -246.952
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-19.901 -9.901
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
104.277 81.473
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.239.361 666.866
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.239.361 666.866
Grubun Karı (Zararı)
1.239.361 666.866
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00233000 0,00232000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.111.577 34.353.162 42.464.739 4.947.158 17.869.991 22.817.149
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.302.997 19.341.153 20.644.150 390.309 9.653.845 10.044.154
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.296.341 17.019.397 18.315.738 379.930 8.977.860 9.357.790
Bankalar
(3) 7.214 2.324.173 2.331.387 10.515 676.513 687.028
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-558 -2.417 -2.975 -136 -528 -664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 4.259.421 4.259.421 0 2.396.377 2.396.377
Devlet Borçlanma Senetleri
0 4.259.421 4.259.421 0 2.396.377 2.396.377
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 6.692.984 10.522.465 17.215.449 4.457.591 5.540.616 9.998.207
Devlet Borçlanma Senetleri
6.066.046 10.315.904 16.381.950 4.030.589 5.531.941 9.562.530
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
626.938 206.561 833.499 427.002 8.675 435.677
Türev Finansal Varlıklar
115.596 230.123 345.719 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 115.596 230.123 345.719 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
25.537.584 31.441.107 56.978.691 18.249.279 11.089.880 29.339.159
Krediler
(5) 26.088.781 29.998.276 56.087.057 18.766.423 10.341.184 29.107.607
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 391.093 565.529 956.622 176.821 139.365 316.186
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 1.359.192 1.359.192 0 775.777 775.777
Devlet Borçlanma Senetleri
0 1.359.192 1.359.192 0 775.777 775.777
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-942.290 -481.890 -1.424.180 -693.965 -166.446 -860.411
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 15.995 0 15.995 0 0 0
Satış Amaçlı
15.995 0 15.995 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.574 0 7.574 7.574 0 7.574
İştirakler (Net)
(7) 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 508.711 0 508.711 478.296 0 478.296
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 22.129 0 22.129 24.965 0 24.965
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
22.129 0 22.129 24.965 0 24.965
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 198.020 0 198.020 123.465 0 123.465
DİĞER AKTİFLER
(17) 502.336 58.891 561.227 339.112 27.908 367.020
VARLIKLAR TOPLAMI
34.903.926 65.853.160 100.757.086 24.169.849 28.987.779 53.157.628
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 18.191.870 55.433.575 73.625.445 12.549.368 27.017.103 39.566.471
ALINAN KREDİLER
(3) 3.847.589 6.267.380 10.114.969 3.146.138 2.662.162 5.808.300
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.676.059 0 4.676.059 537.043 0 537.043
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
256.292 220.497 476.789 290.587 101.964 392.551
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 256.292 220.497 476.789 290.587 101.964 392.551
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(6) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 187.200 0 187.200 173.858 193 174.051
KARŞILIKLAR
(7) 186.520 201.451 387.971 220.793 81.725 302.518
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
86.285 0 86.285 55.629 0 55.629
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
100.235 201.451 301.686 165.164 81.725 246.889
CARİ VERGİ BORCU
(8) 375.539 0 375.539 130.528 0 130.528
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 1.345.278 1.345.278 0 764.430 764.430
Krediler
0 1.345.278 1.345.278 0 764.430 764.430
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 832.851 115.266 948.117 534.669 148.501 683.170
ÖZKAYNAKLAR
(11) 8.607.555 12.164 8.619.719 4.729.719 68.847 4.798.566
Ödenmiş Sermaye
5.720.000 0 5.720.000 3.220.000 0 3.220.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.593 0 -8.593 -4.217 0 -4.217
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
125.279 12.164 137.443 -17.572 68.847 51.275
Kar Yedekleri
1.520.004 0 1.520.004 853.138 0 853.138
Yasal Yedekler
140.806 0 140.806 81.276 0 81.276
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.086.034 0 1.086.034 650.269 0 650.269
Diğer Kar Yedekleri
293.164 0 293.164 121.593 0 121.593
Kar veya Zarar
1.239.361 0 1.239.361 666.866 0 666.866
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.239.361 0 1.239.361 666.866 0 666.866
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
37.161.475 63.595.611 100.757.086 22.312.703 30.844.925 53.157.628


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 21.903.927 92.438.627 114.342.554 16.992.479 51.998.310 68.990.789
GARANTİ VE KEFALETLER
10.930.643 13.342.364 24.273.007 7.567.945 6.120.825 13.688.770
Teminat Mektupları
10.898.676 9.763.107 20.661.783 7.533.825 4.827.797 12.361.622
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
279.667 2.263 281.930 93.795 1.369 95.164
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 1.023.249 1.023.499 250 646.338 646.588
Diğer Teminat Mektupları
10.618.759 8.737.595 19.356.354 7.439.780 4.180.090 11.619.870
Banka Kredileri
2.000 419.733 421.733 7.330 329.133 336.463
İthalat Kabul Kredileri
2.000 419.733 421.733 7.330 329.133 336.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
29.967 3.159.524 3.189.491 26.790 958.544 985.334
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
29.967 3.159.524 3.189.491 26.790 958.544 985.334
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 5.351 5.351
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 6.824.684 2.905.129 9.729.813 2.632.964 9.554.377 12.187.341
Cayılamaz Taahhütler
6.824.684 2.905.129 9.729.813 2.632.964 9.554.377 12.187.341
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
881.211 2.905.129 3.786.340 965.167 9.554.377 10.519.544
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
5.306.110 0 5.306.110 1.356.907 0 1.356.907
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
376.217 0 376.217 233.337 0 233.337
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.781 0 12.781 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
235.068 0 235.068 65.614 0 65.614
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.297 0 13.297 8.557 0 8.557
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.148.600 76.191.134 80.339.734 6.791.570 36.323.108 43.114.678
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.148.600 76.191.134 80.339.734 6.791.570 36.323.108 43.114.678
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.940.209 44.026.814 47.967.023 6.008.091 24.685.688 30.693.779
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.289.226 18.957.386 22.246.612 2.615.887 10.981.608 13.597.495
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
650.983 25.069.428 25.720.411 3.392.204 13.704.080 17.096.284
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
208.391 32.164.320 32.372.711 783.479 11.637.420 12.420.899
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
352.196.636 31.744.269 383.940.905 212.949.509 11.710.850 224.660.359
EMANET KIYMETLER
21.736.616 12.962.828 34.699.444 19.747.744 6.534.762 26.282.506
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.306.037 19.861 11.325.898 13.531.024 7.938 13.538.962
Tahsile Alınan Çekler
4.392.782 951.593 5.344.375 1.791.497 189.947 1.981.444
Tahsile Alınan Ticari Senetler
329.318 22.197 351.515 295.703 14.086 309.789
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
5.708.479 11.969.177 17.677.656 4.129.520 6.322.791 10.452.311
REHİNLİ KIYMETLER
330.460.020 18.781.441 349.241.461 193.201.765 5.176.088 198.377.853
Menkul Kıymetler
3.979.076 39.187 4.018.263 1.613.301 21.581 1.634.882
Teminat Senetleri
24.509 0 24.509 32.992 0 32.992
Emtia
3.717.229 1.189.238 4.906.467 2.173.885 236.701 2.410.586
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
65.580.772 0 65.580.772 32.356.775 0 32.356.775
Diğer Rehinli Kıymetler
257.157.554 17.553.016 274.710.570 157.023.932 4.917.806 161.941.738
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
374.100.563 124.182.896 498.283.459 229.941.988 63.709.160 293.651.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.653.966 1.582.858
Alınan Kar Payları
4.677.370 2.846.956
Ödenen Kar Payları
-2.665.744 -1.173.046
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
259.089 199.414
Elde Edilen Diğer Kazançlar
11.008 1.977
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
35.781 36.400
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-493.929 -357.131
Ödenen Vergiler
-364.631 -287.458
Diğer
2.195.022 315.746
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-9.115.142 243.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.700.480 -835.390
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.913.750 -3.477.129
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.008.651 -10.003.020
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.120.265 -1.708.559
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-394.440 583.668
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
16.560.529 14.556.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-410.266 683.042
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
631.651 444.213
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.461.176 1.826.430
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.084.332 -5.677.415
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -2.755
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-128.589 -135.785
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
144.428 69.460
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.580.251 -7.171.969
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.480.080 1.563.634
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
11.062.572 3.975.976
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
40.037.780 70.922.158
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-31.415.480 -69.093.001
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.500.000 2.200.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-59.728 -53.181
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.520.972 46.726
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.038.036 171.717
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.824.122 2.652.405
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.862.158 2.824.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010961


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.096 Değişim: 0,06% Hacim : 58.189 Mio.TL Son veri saati : 14:17
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.098
Açılış: 11.093
32,8675 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6664 Değişim: -0,05%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7239
Açılış: 35,6848
2.550,23 Değişim: 0,20%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.