KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

12.11.2021 - 22:21
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
802.468 567.147
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10.879 -93.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.879 -93.094
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.253 -130.295
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.626 37.201
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
813.347 474.053


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -93.094 0 -93.094 0 0 567.147 474.053 0 474.053
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 259.887 -324.887 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 -65.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324.887 -324.887 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 -15.947 0 -15.947 593.706 259.887 567.147 4.634.746 0 4.634.746
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.879 0 10.879 0 0 802.468 813.347 0 813.347
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 566.866 -666.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.866 -666.866 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 62.154 0 62.154 953.138 566.866 802.468 8.111.913 0 8.111.913


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 3.420.878 2.127.805 1.284.047 796.084
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.491.870 1.602.834 918.343 578.685
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
45.198 4.559 20.789 1.669
Bankalardan Alınan Gelirler
10.382 7.684 1.433 1.847
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 1 0 1
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
831.872 486.676 327.583 202.733
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
41.572 30.519 16.875 16.333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
761.255 434.263 300.591 178.079
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
29.045 21.894 10.117 8.321
Finansal Kiralama Gelirleri
31.056 17.120 12.937 6.836
Diğer Kar Payı Gelirleri
10.500 8.931 2.962 4.313
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -2.070.994 -903.903 -743.014 -317.612
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.292.164 -607.329 -461.904 -212.441
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-578.175 -211.088 -211.325 -69.936
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-100.579 -50.326 -45.505 -27.343
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-21.045 -18.487 -7.353 -6.353
Diğer Kar Payı Giderleri
-79.031 -16.673 -16.927 -1.539
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.349.884 1.223.902 541.033 478.472
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
44.617 58.565 10.235 19.523
Alınan Ücret ve Komisyonlar
177.143 146.100 62.759 60.827
Gayri Nakdi Kredilerden
80.520 63.597 27.161 24.243
Diğer
(12) 96.623 82.503 35.598 36.584
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-132.526 -87.535 -52.524 -41.304
Gayri Nakdi Kredilere
-1 -1 0 -1
Diğer
(12) -132.525 -87.534 -52.524 -41.303
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 573.674 354.226 144.249 153.841
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.004 74.240 -26.399 66.637
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
342.828 76.238 54.228 55.585
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
229.842 203.748 116.420 31.619
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 381.875 121.173 105.289 16.815
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.350.050 1.757.866 800.806 668.651
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -466.473 -458.272 -143.203 -169.845
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -100.348 -87.466 22.689 29.944
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-364.234 -260.340 -122.641 -96.260
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -343.198 -242.909 -114.835 -78.533
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.075.797 708.879 442.816 353.957
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.075.797 708.879 442.816 353.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -273.329 -141.732 -142.949 -69.856
Cari Vergi Karşılığı
-304.298 -191.584 -140.527 -93.126
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.867 -10.747 4.832 3.075
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
36.836 60.599 -7.254 20.195
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 802.468 567.147 299.867 284.101
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 802.468 567.147 299.867 284.101
Grubun Karı (Zararı)
802.468 567.147 299.867 284.101
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00155000 0,00206000 0,00053000 0,00093000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.672.810 27.885.660 33.558.470 4.947.158 17.869.991 22.817.149
Nakit ve Nakit Benzerleri
141.456 17.798.818 17.940.274 390.309 9.653.845 10.044.154
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 131.888 16.391.114 16.523.002 379.930 8.977.860 9.357.790
Bankalar
(3) 9.599 1.412.002 1.421.601 10.515 676.513 687.028
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-31 -4.298 -4.329 -136 -528 -664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.972.335 2.972.335 0 2.396.377 2.396.377
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.972.335 2.972.335 0 2.396.377 2.396.377
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 5.445.055 6.998.768 12.443.823 4.457.591 5.540.616 9.998.207
Devlet Borçlanma Senetleri
5.195.143 6.863.909 12.059.052 4.030.589 5.531.941 9.562.530
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
249.912 134.859 384.771 427.002 8.675 435.677
Türev Finansal Varlıklar
86.299 115.739 202.038 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 86.299 115.739 202.038 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.350.013 18.086.811 38.436.824 18.249.279 11.089.880 29.339.159
Krediler
(5) 20.918.586 17.122.309 38.040.895 18.766.423 10.341.184 29.107.607
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 253.631 323.929 577.560 176.821 139.365 316.186
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 0 918.669 918.669 0 775.777 775.777
Devlet Borçlanma Senetleri
0 918.669 918.669 0 775.777 775.777
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-822.204 -278.096 -1.100.300 -693.965 -166.446 -860.411
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 26.233 0 26.233 0 0 0
Satış Amaçlı
26.233 0 26.233 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.574 0 7.574 7.574 0 7.574
İştirakler (Net)
(7) 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 495.287 0 495.287 478.296 0 478.296
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 22.794 0 22.794 24.965 0 24.965
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
22.794 0 22.794 24.965 0 24.965
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 158.060 0 158.060 123.465 0 123.465
DİĞER AKTİFLER
(17) 461.767 48.544 510.311 339.112 27.908 367.020
VARLIKLAR TOPLAMI
27.194.538 46.021.015 73.215.553 24.169.849 28.987.779 53.157.628
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 14.351.254 36.065.184 50.416.438 12.549.368 27.017.103 39.566.471
ALINAN KREDİLER
(3) 4.512.399 4.460.769 8.973.168 3.146.138 2.662.162 5.808.300
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.857.285 0 2.857.285 537.043 0 537.043
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
29.755 198.100 227.855 290.587 101.964 392.551
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 29.755 198.100 227.855 290.587 101.964 392.551
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(6) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 183.846 0 183.846 173.858 193 174.051
KARŞILIKLAR
(7) 160.413 111.381 271.794 220.793 81.725 302.518
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
74.987 0 74.987 55.629 0 55.629
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
85.426 111.381 196.807 165.164 81.725 246.889
CARİ VERGİ BORCU
(8) 234.634 0 234.634 130.528 0 130.528
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 908.247 908.247 0 764.430 764.430
Krediler
0 908.247 908.247 0 764.430 764.430
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 924.683 105.690 1.030.373 534.669 148.501 683.170
ÖZKAYNAKLAR
(11) 8.035.348 76.565 8.111.913 4.729.719 68.847 4.798.566
Ödenmiş Sermaye
5.720.000 0 5.720.000 3.220.000 0 3.220.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.217 0 -4.217 -4.217 0 -4.217
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-14.411 76.565 62.154 -17.572 68.847 51.275
Kar Yedekleri
953.138 0 953.138 853.138 0 853.138
Yasal Yedekler
81.276 0 81.276 81.276 0 81.276
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
650.269 0 650.269 650.269 0 650.269
Diğer Kar Yedekleri
221.593 0 221.593 121.593 0 121.593
Kar veya Zarar
1.369.334 0 1.369.334 666.866 0 666.866
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
566.866 0 566.866 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
802.468 0 802.468 666.866 0 666.866
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
31.289.617 41.925.936 73.215.553 22.312.703 30.844.925 53.157.628


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 20.580.639 52.357.212 72.937.851 16.992.479 51.998.310 68.990.789
GARANTİ VE KEFALETLER
9.405.171 9.624.500 19.029.671 7.567.945 6.120.825 13.688.770
Teminat Mektupları
9.340.946 7.317.896 16.658.842 7.533.825 4.827.797 12.361.622
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
319.797 1.547 321.344 93.795 1.369 95.164
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 831.073 831.323 250 646.338 646.588
Diğer Teminat Mektupları
9.020.899 6.485.276 15.506.175 7.439.780 4.180.090 11.619.870
Banka Kredileri
1.020 591.834 592.854 7.330 329.133 336.463
İthalat Kabul Kredileri
1.020 591.834 592.854 7.330 329.133 336.463
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
63.205 1.714.770 1.777.975 26.790 958.544 985.334
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
63.205 1.714.770 1.777.975 26.790 958.544 985.334
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 5.351 5.351
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 6.504.281 6.217.281 12.721.562 2.632.964 9.554.377 12.187.341
Cayılamaz Taahhütler
6.504.281 6.217.281 12.721.562 2.632.964 9.554.377 12.187.341
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.248.246 6.217.281 7.465.527 965.167 9.554.377 10.519.544
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
4.683.550 0 4.683.550 1.356.907 0 1.356.907
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
347.675 0 347.675 233.337 0 233.337
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
205.320 0 205.320 65.614 0 65.614
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
16.108 0 16.108 8.557 0 8.557
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 4.671.187 36.515.431 41.186.618 6.791.570 36.323.108 43.114.678
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.671.187 36.515.431 41.186.618 6.791.570 36.323.108 43.114.678
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
4.659.319 27.428.041 32.087.360 6.008.091 24.685.688 30.693.779
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.210.311 10.693.311 14.903.622 2.615.887 10.981.608 13.597.495
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
449.008 16.734.730 17.183.738 3.392.204 13.704.080 17.096.284
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
11.868 9.087.390 9.099.258 783.479 11.637.420 12.420.899
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
306.498.098 17.620.567 324.118.665 212.949.509 11.710.850 224.660.359
EMANET KIYMETLER
20.939.966 8.375.203 29.315.169 19.747.744 6.534.762 26.282.506
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
12.331.508 11.233 12.342.741 13.531.024 7.938 13.538.962
Tahsile Alınan Çekler
3.375.219 430.616 3.805.835 1.791.497 189.947 1.981.444
Tahsile Alınan Ticari Senetler
359.021 17.915 376.936 295.703 14.086 309.789
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
4.874.218 7.915.439 12.789.657 4.129.520 6.322.791 10.452.311
REHİNLİ KIYMETLER
285.558.132 9.245.364 294.803.496 193.201.765 5.176.088 198.377.853
Menkul Kıymetler
2.892.433 25.999 2.918.432 1.613.301 21.581 1.634.882
Teminat Senetleri
790 0 27.790 32.992 0 32.992
Emtia
2.956.494 777.932 3.734.426 2.173.885 236.701 2.410.586
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
58.874.604 0 58.874.604 32.356.775 0 32.356.775
Diğer Rehinli Kıymetler
220.805.931 8.441.433 229.247.364 157.023.932 4.917.806 161.941.738
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
327.078.737 69.977.779 397.056.516 229.941.988 63.709.160 293.651.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.572.108 234.475
Alınan Kar Payları
3.167.099 1.907.966
Ödenen Kar Payları
-1.843.349 -770.390
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
177.143 146.100
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.798 1.977
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
30.768 23.886
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-364.234 -260.340
Ödenen Vergiler
-245.576 -185.649
Diğer
2.645.459 -629.075
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.834.954 404.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-308.361 -1.737.633
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.991.777 -2.877.605
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-8.661.169 -9.719.151
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-329.621 -544.544
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-394.494 454.242
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
7.364.457 13.554.188
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış) 0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
21.072 963.335
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
464.939 311.957
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.262.846 639.264
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.270.785 -6.281.803
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -2.855
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-101.462 -114.796
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
38.919 36.284
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.194.792 -8.011.794
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.986.550 1.811.358
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.973.994 6.480.357
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
36.632.388 38.158.223
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-31.113.191 -33.840.881
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.500.000 2.200.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-45.203 -36.985
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
351.164 58.267
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.791.527 896.085
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.824.122 2.652.405
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.615.649 3.548.490http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977542


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.