KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

22.05.2020 - 18:23
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
142.858 53.267
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-67.998 -11.417
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-67.998 -11.417
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-92.638 -14.821
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.640 3.404
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.860 41.850


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.274 0 -20.274 209.963 -6.519 326.779 1.528.760 0 1.528.760
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.274 0 -20.274 209.963 -6.519 326.779 1.528.760 0 1.528.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.417 0 -11.417 0 0 53.267 41.850 0 41.850
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.779 -326.779 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.779 -326.779 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -31.691 0 -31.691 209.963 320.260 53.267 1.570.610 0 1.570.610
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -67.998 0 -67.998 0 0 142.858 74.860 0 74.860
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.542 -325.542 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.542 -325.542 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 9.149 0 9.149 530.223 325.542 142.858 4.237.725 0 4.237.725


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 617.671 511.142
Kredilerden Alınan Kar Payları
489.346 458.027
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
1.504 6.152
Bankalardan Alınan Gelirler
3.522 1.410
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
114.184 33.279
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.020 859
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
104.759 32.420
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
6.405 0
Finansal Kiralama Gelirleri
4.818 3.476
Diğer Kar Payı Gelirleri
4.297 8.798
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -288.015 -405.304
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-193.216 -291.265
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-14.075 -16.737
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-7.334 -791
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-59.678 -91.625
Kiralama Kar Payı Giderleri
-6.129 -4.886
Diğer Kar Payı Giderleri
-7.583 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
329.656 105.838
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
20.181 16.035
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.952 28.005
Gayri Nakdi Kredilerden
19.376 15.631
Diğer
IV-12 21.576 12.374
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-20.771 -11.970
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
IV-12 -20.771 -11.970
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 121.838 126.020
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
6.361 61
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-53.643 118.130
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
169.120 7.829
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 64.761 43.423
FAALİYET BRÜT KÂRI
536.436 291.316
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -156.840 -76.071
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-72.377 -22.862
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-66.683 -64.378
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -72.625 -55.311
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
167.911 72.694
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 167.911 72.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -25.053 -19.427
Cari Vergi Karşılığı
-58.889 -30.375
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.986 -6.614
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
39.822 17.562
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 142.858 53.267
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 142.858 53.267
Grubun Karı (Zararı)
142.858 53.267
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00079000 0,00052000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.967.373 9.979.846 12.947.219 2.125.556 8.594.826 10.720.382
Nakit ve Nakit Benzerleri
123.252 3.356.423 3.479.675 126.503 4.760.675 4.887.178
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 122.209 2.343.635 2.465.844 125.363 2.806.682 2.932.045
Bankalar
I-3 1.179 1.013.600 1.014.779 1.175 1.955.189 1.956.364
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-136 -812 -948 -35 -1.196 -1.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.045.335 2.045.335 0 1.569.915 1.569.915
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.045.335 2.045.335 0 1.569.915 1.569.915
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 2.763.193 4.326.103 7.089.296 1.943.304 2.228.162 4.171.466
Devlet Borçlanma Senetleri
2.703.535 4.318.043 7.021.578 1.848.502 2.228.162 4.076.664
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
59.658 8.060 67.718 94.802 0 94.802
Türev Finansal Varlıklar
80.928 251.985 332.913 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 80.928 251.985 332.913 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.430.408 9.897.489 20.327.897 10.564.424 8.257.320 18.821.744
Krediler
I-5 10.793.273 9.283.671 20.076.944 10.905.962 7.682.783 18.588.745
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 100.957 129.120 230.077 71.262 110.494 181.756
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 600.624 600.624 0 547.454 547.454
Devlet Borçlanma Senetleri
0 600.624 600.624 0 547.454 547.454
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-463.822 -115.926 -579.748 -412.800 -83.411 -496.211
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
İştirakler (Net)
I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 403.461 0 403.461 412.044 0 412.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 22.564 0 22.564 21.354 0 21.354
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
22.564 0 22.564 21.354 0 21.354
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 92.012 0 92.012 33.536 0 33.536
DİĞER AKTİFLER
I-17 412.741 59.204 471.945 267.680 53.610 321.290
VARLIKLAR TOPLAMI
14.336.033 19.936.539 34.272.572 13.429.313 16.905.756 30.335.069
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 9.709.003 15.269.517 24.978.520 10.024.186 12.926.804 22.950.990
ALINAN KREDİLER
II-3 11.757 763.614 775.371 317.910 882.162 1.200.072
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
212.261 0 212.261 344.550 0 344.550
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.210.131 0 2.210.131 2.391.182 0 2.391.182
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
82.306 231.623 313.929 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 82.306 231.623 313.929 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 148.401 1.297 149.698 149.973 1.833 151.806
KARŞILIKLAR
II-7 213.482 36.645 250.127 154.030 37.024 191.054
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
52.597 0 52.597 36.390 0 36.390
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
160.885 36.645 197.530 117.640 37.024 154.664
CARİ VERGİ BORCU
II-8 103.458 0 103.458 108.965 0 108.965
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 589.861 589.861 0 537.047 537.047
Krediler
0 589.861 589.861 0 537.047 537.047
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 415.117 36.374 451.491 327.692 116.659 444.351
ÖZKAYNAKLAR
II-11 4.253.321 -15.596 4.237.725 1.942.311 20.538 1.962.849
Ödenmiş Sermaye
3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.551 0 -1.551 -1.551 0 -1.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.745 -15.596 9.149 56.593 20.538 77.131
Kar Yedekleri
530.223 0 530.223 530.223 0 530.223
Yasal Yedekler
51.513 0 51.513 51.513 0 51.513
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
447.842 0 447.842 447.842 0 447.842
Diğer Kar Yedekleri
30.868 0 30.868 30.868 0 30.868
Kar veya Zarar
468.400 0 468.400 325.542 0 325.542
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
325.542 0 325.542 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
142.858 0 142.858 325.542 0 325.542
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
17.359.237 16.913.335 34.272.572 15.771.935 14.563.134 30.335.069


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 13.017.420 43.144.378 56.161.798 10.221.085 19.652.025 29.873.110
GARANTİ VE KEFALETLER
5.358.879 3.952.045 9.310.924 5.111.562 3.260.972 8.372.534
Teminat Mektupları
5.295.225 3.135.967 8.431.192 5.030.916 2.592.127 7.623.043
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
42.044 1.082 43.126 66.261 0 66.261
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.566 400.745 402.311 1.566 258.519 260.085
Diğer Teminat Mektupları
5.251.615 2.734.140 7.985.755 4.963.089 2.333.608 7.296.697
Banka Kredileri
3.711 58.144 61.855 2.791 74.222 77.013
İthalat Kabul Kredileri
3.711 58.144 61.855 2.791 74.222 77.013
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
59.943 753.648 813.591 77.855 594.623 672.478
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
59.943 753.648 813.591 77.855 594.623 672.478
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.286 4.286 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 2.040.533 2.900.872 4.941.405 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Cayılamaz Taahhütler
2.040.533 2.900.872 4.941.405 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
624.662 2.900.872 3.525.534 228.159 1.417.606 1.645.765
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.186.864 0 1.186.864 905.909 0 905.909
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
186.480 0 186.480 160.387 0 160.387
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.381 0 3.381 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
32.883 0 32.883 27.265 0 27.265
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.263 0 6.263 10.391 0 10.391
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 5.618.008 36.291.461 41.909.469 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
5.618.008 36.291.461 41.909.469 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
5.578.101 27.316.522 32.894.623 3.772.649 13.166.266 16.938.915
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.794.706 11.677.986 16.472.692 3.497.697 5.220.975 8.718.672
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
783.395 15.638.536 16.421.931 274.952 7.945.291 8.220.243
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
39.907 8.974.939 9.014.846 1.381 1.807.181 1.808.562
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
153.297.292 9.479.788 162.777.080 140.704.505 6.292.819 146.997.324
EMANET KIYMETLER
17.679.098 5.277.343 22.956.441 20.662.656 3.049.291 23.711.947
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.319.802 12.873 13.332.675 17.424.781 9.830 17.434.611
Tahsile Alınan Çekler
1.411.325 192.875 1.604.200 1.156.709 174.924 1.331.633
Tahsile Alınan Ticari Senetler
264.289 8.957 273.246 349.500 9.392 358.892
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
2.683.682 5.062.638 7.746.320 1.731.666 2.855.145 4.586.811
REHİNLİ KIYMETLER
135.618.194 4.202.445 139.820.639 120.041.849 3.243.528 123.285.377
Menkul Kıymetler
932.036 19.157 951.193 868.400 17.464 885.864
Teminat Senetleri
58.693 0 58.693 1.568 0 1.568
Emtia
1.294.980 184.169 1.479.149 1.133.811 170.202 1.304.013
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
22.038.635 0 22.038.635 19.390.561 0 19.390.561
Diğer Rehinli Kıymetler
111.292.970 3.999.119 115.292.089 98.646.629 3.055.862 101.702.491
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
166.314.712 52.624.166 218.938.878 150.925.590 25.944.844 176.870.434


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.701.746 -323.278
Alınan Kar Payları
573.246 241.759
Ödenen Kar Payları
-224.085 -259.177
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.952 35.934
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.977 880
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
13.108 14.680
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-66.683 -47.603
Ödenen Vergiler
-71.664 -39.182
Diğer
1.434.895 -270.569
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.356.914 1.047.681
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-483.339 -622.643
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
426.268 -129.449
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.175.364 -256.124
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-435.680 -17.256
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
792.357 -12.945
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-541.869 2.060.902
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.843 -4.122
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
52.870 29.318
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
344.832 724.403
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.104.158 -740.532
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.755 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-19.429 -9.365
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
4.277 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-3.369.022 -864.458
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
282.771 133.291
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.502.520 9.364
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.582.058 3.058.478
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.268.282 -3.040.919
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.200.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-11.256 -8.195
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
44.344 107.907
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.212.462 101.142
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.390 Değişim: -0,22% Hacim : 27.023 Mio.TL Son veri saati : 16:49
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9718 Değişim: 0,44%
Düşük 15,7603 18.05.2022 Yüksek 15,9830
Açılış: 15,9021
16,7990 Değişim: 0,25%
Düşük 16,5955 18.05.2022 Yüksek 16,8455
Açılış: 16,7572
931,31 Değişim: 0,31%
Düşük 917,29 18.05.2022 Yüksek 934,08
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.