KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 23:40
KAP ***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.338.777 -19.907 1.318.870 1.318.870 262.586 -10.521 -10.521 1.965 1.965 254.030 48.909 108.631 371.153 479.784 3.229.140 89.115 3.318.255
Transferler
371.153 -371.153
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.977 -2.378 -9.355 -9.355 83.663 21.063 21.063 63 63 104.789 6.977 -274.420 -267.443 -172.009 4.234 -167.775
Dönem Karı (Zararı)
-6.977 -6.977 -6.977 6.977 -274.420 -267.443 -274.420 4.148 -270.272
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.378 -2.378 -2.378 83.663 21.063 21.063 63 63 104.789 102.411 86 102.497
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.331.800 -22.285 1.309.515 1.309.515 346.249 10.542 10.542 2.028 2.028 358.819 48.909 486.761 -274.420 212.341 3.057.131 93.349 3.150.480
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.310.274 -34.999 1.275.275 1.275.275 406.932 -4.662 -4.662 4.321 4.321 406.591 67.179 490.017 324.047 814.064 3.690.656 89.255 3.779.911
Transferler
324.047 -324.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 230.049 230.049 264.251 6.445 270.696
Dönem Karı (Zararı)
230.049 230.049 230.049 6.425 236.474
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.753 -1.753 -1.753 17.879 20.759 20.759 -2.683 -2.683 35.955 34.202 20 34.222
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.310 -4.310 -4.310 -4.310 -4.310
Dönem Sonu Bakiyeler
335.456 688.315 103.776 1.305.964 -36.752 1.269.212 1.269.212 424.811 16.097 16.097 1.638 1.638 442.546 67.179 814.064 230.049 1.044.113 3.950.597 95.700 4.046.297


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
569.044 518.409
Dönem Karı (Zararı)
236.474 -270.272
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
236.474 -270.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
505.199 1.161.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 146.599 148.012
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.038 15.034
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.181 12.752
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.143 2.282
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.371 -34.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 10.027 5.227
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 579 1.048
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 9.684 4.087
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -32.661 -45.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.626 122.758
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -109.535 -143.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 183.161 266.240
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 173.022 178.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.525 -131.248
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.525 -131.248
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
71.005 80.008
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
71.005 80.008
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.372 11.237
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
36.492 -636
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
36.492 -636
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-6.059 772.414
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-159.300 -354.419
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 3.440 -81
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
170.143 681.065
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.381 -4.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
174.524 685.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.040 20.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.040 20.809
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-378.136 -123.657
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
335 -3.104
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.095 -878.710
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.436 2.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.531 -880.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-44.701 21.494
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.432 5.306
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.432 5.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.052 -77.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.707 -32.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-5.655 -44.842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
582.373 536.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -5.556 -5.453
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -7.773 -12.829
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-839.677 -387.823
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-2.979 -14.786
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.417 1.216
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.417 1.216
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-184.773 -147.338
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -147.443 -109.807
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -37.330 -37.531
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-725.342 -226.915
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -725.342 -226.915
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
227.120 176.565
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.621.937 2.580.313
Kredilerden Nakit Girişleri
7 3.621.937 2.580.313
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.258.850 -2.359.117
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -3.324.366 -2.356.899
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 65.516 -2.218
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
5.447 3.476
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.566 -17.652
Ödenen Faiz
-224.383 -173.937
Alınan Faiz
109.535 143.482
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.513 307.151
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
62.167 22.530
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.654 329.681
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.283.040 2.278.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.301.694 2.608.643


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.419.047 2.394.334
Ticari Alacaklar
3.212.457 3.372.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 60.191 55.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 3.152.266 3.317.022
Diğer Alacaklar
946.546 800.384
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 698.187 550.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 248.359 250.001
Türev Araçlar
91.529 45.487
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
29 56.055 42.291
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
29 35.474 3.196
Stoklar
11 3.215.855 2.833.115
Peşin Ödenmiş Giderler
80.960 89.674
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 80.960 89.674
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 4.029 7.259
Diğer Dönen Varlıklar
57.341 65.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 57.341 65.496
ARA TOPLAM
10.027.764 9.608.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.027.764 9.608.581
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 69.480 69.941
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
13 926.767 974.192
Ticari Alacaklar
51.646 67.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
768 768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 50.878 66.827
Diğer Alacaklar
4.564.692 3.986.552
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.558.583 3.981.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 6.109 5.507
Maddi Duran Varlıklar
3.317.780 3.452.328
Arazi ve Arsalar
14 600.021 635.564
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
14 120.317 125.506
Binalar
14 1.350.772 1.428.183
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 1.159.924 1.115.091
Taşıtlar
14 2.706 2.705
Mobilya ve Demirbaşlar
14 45.720 78.708
Özel Maliyetler
14 868 12.276
Yapılmakta Olan Yatırımlar
14 37.452 54.295
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 234.088 163.776
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
794.341 815.521
Şerefiye
160.396 197.793
Diğer Haklar
16 16.171 15.779
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
16 546.845 528.242
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 70.929 73.707
Peşin Ödenmiş Giderler
81.875 73.496
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 81.875 73.496
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 228.325 230.498
Diğer Duran Varlıklar
20 10.603 9.925
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.279.597 9.843.824
TOPLAM VARLIKLAR
20.307.361 19.452.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 5.410.354 5.830.835
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.054 7.368
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 14.054 7.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.396.300 5.823.467
Banka Kredileri
7 5.323.243 5.766.814
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 73.057 56.653
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.355.630 1.411.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.355.630 1.411.361
Banka Kredileri
7 1.355.630 1.411.361
Ticari Borçlar
6.204.055 6.127.709
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 6.394 7.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.197.661 6.119.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 155.354 200.055
Diğer Borçlar
75.678 56.799
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 61.642 56.195
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.036 604
Türev Araçlar
29 58.441 52.592
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
52.127 42.532
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6.314 10.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 561.614 582.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
561.614 582.081
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 393.609 391.043
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
393.609 391.043
ARA TOPLAM
14.214.735 14.652.475
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.214.735 14.652.475
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.569.598 568.081
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37.161 15.759
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 37.161 15.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.532.437 552.322
Banka Kredileri
7 1.415.515 456.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 116.922 95.898
Ticari Borçlar
496 6.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 496 6.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
206.712 201.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 162.806 156.116
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 43.906 45.837
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 268.095 233.589
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.428 9.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.428 9.649
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.046.329 1.020.019
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.261.064 15.672.494
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.950.597 3.690.656
Ödenmiş Sermaye
21 335.456 335.456
Sermaye Düzeltme Farkları
688.315 688.315
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
103.776 103.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.269.212 1.275.275
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.269.212 1.275.275
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.305.964 1.310.274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.752 -34.999
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
442.546 406.591
Yabancı Para Çevrim Farkları
424.811 406.932
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16.097 -4.662
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16.097 -4.662
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.638 4.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
21 1.638 4.321
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.179 67.179
Yasal Yedekler
21 67.179 67.179
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 814.064 490.017
Net Dönem Karı veya Zararı
230.049 324.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
95.700 89.255
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.046.297 3.779.911
TOPLAM KAYNAKLAR
20.307.361 19.452.405


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 3.930.802 3.562.533
Satışların Maliyeti
22 -2.811.591 -2.752.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.119.211 809.643
BRÜT KAR (ZARAR)
1.119.211 809.643
Genel Yönetim Giderleri
24 -111.013 -110.356
Pazarlama Giderleri
24 -485.795 -405.978
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24 -64.957 -58.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 328.460 325.903
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -658.191 -603.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
127.715 -42.857
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -71.005 -80.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.710 -122.865
Finansman Gelirleri
26 902.801 749.694
Finansman Giderleri
24 -687.665 -885.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
271.846 -259.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-35.372 -11.237
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -3.427 -1.430
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -31.945 -9.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
236.474 -270.272
DÖNEM KARI (ZARARI)
236.474 -270.272
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.425 4.148
Ana Ortaklık Payları
230.049 -274.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.775 -2.406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.219 -3.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
444 602
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
444 602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.997 104.903
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.879 83.663
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.440 81
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-3.440 81
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.668 27.150
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.110 -5.991
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
757 -18
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-5.867 -5.973
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.222 102.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
270.696 -167.775
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.444 4.234
Ana Ortaklık Payları
264.252 -172.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850416


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.