KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2021 - 19:41
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228
Transferler
-5.063 -5.063 -5.063 13.252 559.883 -568.072 -8.189
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.197 -4.197 -4.197 -19.205 -19.205 -19.205 709.933 709.933 686.531 686.531
Dönem Karı (Zararı)
709.933 709.933 709.933 709.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.197 -4.197 -4.197 -19.205 -19.205 -19.205 -23.402 -23.402
Kar Payları
-128.766 -128.766 -128.766 -128.766
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 405.713 -18.992 386.721 386.721 -19.205 -19.205 -19.205 187.190 790.589 709.933 1.500.522 2.363.993 2.363.993
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 800.187 -28.51 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765
Transferler
-9.141 0 -9.141 -9.141 0 0 0 1.340.449 -1.331.308 9.141 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.025 -3.025 -3.025 51.143 51.143 51.143 0 1.105.270 1.105.270 1.153.388 1.153.388
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.105.270 1.105.270 1.105.270 1.105.270
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -3.025 -3.025 -3.025 51.143 51.143 51.143 0 0 0 48.118 48.118
Kar Payları
-76.455 -45.065 -678.480 0 -678.480 -800.000 -800.000
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 32.576 791.046 -31.539 759.507 759.507 21.696 21.696 21.696 142.125 1.454.245 1.105.270 2.559.515 3.715.153 3.715.153


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
610.627 397.466
Dönem Karı (Zararı)
1.105.270 709.933
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.105.270 709.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
523.151 305.078
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 281.336 221.050
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.053 1.928
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 6.053 1.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.576 13.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 29.495 9.604
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.081 3.820
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
159.810 25.936
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -53.180 -37.409
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 212.990 63.345
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
26.390 56.494
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.243 8.228
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13.243 8.228
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -17.342 -5.985
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.331 -2.292
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.331 -2.292
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 24.416 -13.705
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.002.869 -608.177
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-843.337 -844.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -818.408 -851.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -24.929 6.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.493 -34.253
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -18.593 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -56.900 -34.253
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -1.257.263 -387.530
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -176.014 -50.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.327.549 682.258
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20.977 -6.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 1.306.572 688.366
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 14.397 2.677
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.292 22.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -5.563 -8.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 12.855 31.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
625.552 406.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -8.611 -7.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -6.314 -2.168
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-445.747 -680.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.301 3.100
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.301 3.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-448.455 -310.858
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -363.464 -256.664
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -84.991 -54.194
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-18.593 -372.499
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -18.593 -372.499
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-237.590 209.795
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.795.552 1.569.984
Kredilerden Nakit Girişleri
5 1.530.552 1.569.984
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
5 265.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.978.474 -1.321.531
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.978.474 -1.321.531
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
916.703 129.012
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.991 -24.098
Ödenen Temettüler
6 -800.000 -128.766
Ödenen Faiz
-197.559 -52.215
Alınan Faiz
53.179 37.409
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.710 -72.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.710 -72.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 187.136 82.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 114.426 9.291


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 118.885 216.011
Ticari Alacaklar
4.129.332 3.285.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.099.395 3.280.987
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 29.937 5.008
Diğer Alacaklar
1.151.289 1.086.150
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 874.528 855.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 276.761 230.215
Türev Araçlar
36.595 18.830
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 5.442 18.543
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 31.153 287
Stoklar
9 2.203.762 952.552
Peşin Ödenmiş Giderler
138.915 53.422
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 138.915 53.422
Diğer Dönen Varlıklar
9.375 3.812
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 9.375 3.812
ARA TOPLAM
7.788.153 5.616.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.788.153 5.616.772
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.854 4.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.854 4.500
Maddi Duran Varlıklar
2.328.521 2.190.304
Arazi ve Arsalar
11 503.898 503.898
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 48.583 49.957
Binalar
11 637.722 643.223
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 1.043.252 919.610
Taşıtlar
11 270 366
Mobilya ve Demirbaşlar
11 47.082 36.413
Özel Maliyetler
11 4.720 4.688
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 42.994 32.149
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 142.921 148.920
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
253.362 216.439
Diğer Haklar
13 164 180
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 233.856 202.424
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 19.342 13.835
Peşin Ödenmiş Giderler
143.577 53.056
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 143.577 53.056
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.883.235 2.613.219
TOPLAM VARLIKLAR
10.671.388 8.229.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
855.163 998.969
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.327 16.181
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 2.327 16.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
852.836 982.788
Banka Kredileri
5 822.775 960.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 26.437 22.248
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 3.624 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.553 234.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.553 234.294
Banka Kredileri
5 18.553 234.294
Ticari Borçlar
4.153.767 2.874.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 209.119 188.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.944.648 2.686.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 68.563 54.166
Diğer Borçlar
1.122.988 206.285
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.122.988 206.285
Türev Araçlar
14.110 48.839
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 11.885 11.743
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 2.225 37.096
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 975 2.432
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.755 9.674
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.755 9.674
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.930 29.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 41.930 29.075
ARA TOPLAM
6.287.804 4.458.675
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.287.804 4.458.675
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
401.585 207.731
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
121.099 109.058
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 121.099 109.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
280.486 98.673
Banka Kredileri
5 9.803 88.566
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.683 10.107
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 265.000 0
Ticari Borçlar
110.510 61.787
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 110.510 61.787
Uzun Vadeli Karşılıklar
110.399 85.734
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 110.399 85.734
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 45.937 54.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
668.431 409.551
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.956.235 4.868.226
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.715.153 3.361.765
Ödenmiş Sermaye
18 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 32.576 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
759.507 771.673
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
759.507 771.673
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
791.046 800.187
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.539 -28.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21.696 -29.447
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21.696 -29.447
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
21.696 -29.447
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
142.125 187.190
Yasal Yedekler
18 142.125 187.190
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.454.245 792.276
Net Dönem Karı veya Zararı
1.105.270 1.331.308
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.715.153 3.361.765
TOPLAM KAYNAKLAR
10.671.388 8.229.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 11.268.255 6.043.224 3.923.452 2.532.846
Satışların Maliyeti
19 -9.636.220 -4.976.257 -3.485.020 -2.009.359
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.632.035 1.066.967 438.432 523.487
BRÜT KAR (ZARAR)
1.632.035 1.066.967 438.432 523.487
Genel Yönetim Giderleri
21 -87.426 -55.389 -28.758 -18.823
Pazarlama Giderleri
21 -137.086 -83.606 -51.718 -33.691
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -84.368 -47.597 -28.627 -16.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 665.931 411.558 82.166 206.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -753.944 -480.455 -114.823 -218.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.235.142 811.478 296.672 442.496
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.235.142 811.478 296.672 442.496
Finansman Gelirleri
23 697.508 379.583 186.316 162.601
Finansman Giderleri
23 -844.722 -487.113 -202.705 -249.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.087.928 703.948 280.283 355.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.342 5.985 -2.259 3.690
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.857 -3.335 -991 -1.693
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 22.199 9.320 -1.268 5.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.105.270 709.933 278.024 359.213
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.105.270 709.933 278.024 359.213
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.105.270 709.933 278.024 359.213
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal Değeri 1 TL olan pay başına kazanç(TL) 25 5,82000000 3,74000000 1,46000000 1,89000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.025 -4.197 -1.561 -1.889
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.781 -5.247 -1.951 -2.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
756 1.050 390 473
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
756 1.050 390 473
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
51.143 -19.205 -44 -10.383
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.737 -24.622 -58 -13.312
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
65.737 -24.622 -58 -13.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.594 5.417 14 2.929
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-14.594 5.417 14 2.929
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.118 -23.402 -1.605 -12.272
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.153.388 686.531 276.419 346.941
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.153.388 686.531 276.419 346.941http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971610


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.920 Değişim: 0,52% Hacim : 13.906 Mio.TL Son veri saati : 12:28
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.925
Açılış: 1.917
13,7327 Değişim: 0,10%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5195 Değişim: -0,11%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
786,13 Değişim: -0,05%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.