KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2021 - 22:48
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
574.223 617.727
Dönem Karı (Zararı)
1.331.308 568.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.331.308 568.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
371.234 187.130
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 300.308 257.440
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.432 -1.171
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.432 -1.171
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24.673 19.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 20.846 16.472
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.827 2.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
43.062 -74.709
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -52.487 -161.325
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 95.549 86.616
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.136 24.859
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.461 -14.624
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-9.461 -14.624
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 624 -3.508
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.706 -809
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.706 -809
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 8.166 -19.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.114.925 -127.423
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.537.738 -268.044
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.539.816 -265.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.078 -2.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.911 11.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -82.911 11.988
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -308.848 -65.911
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -32.831 -21.434
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
860.059 161.061
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 55.762 82.130
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 804.297 78.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 11.240 11.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.896 43.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -2.649 -333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -21.247 43.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
587.617 627.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -9.551 -6.927
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -3.843 -3.125
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-958.714 -135.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.980 2.630
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.980 2.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-599.908 -359.671
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -519.930 -297.826
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -79.978 -61.845
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-373.786 221.735
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -373.786 221.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
489.340 -503.417
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.006.706 1.116.152
Kredilerden Nakit Girişleri
5 2.006.706 1.116.152
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.461.014 -1.041.103
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.465.848 -1.040.466
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
4.834 -637
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
135.994 -64.579
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.718 -23.392
Ödenen Temettüler
6 -128.766 -566.829
Ödenen Faiz
-76.349 -84.991
Alınan Faiz
52.487 161.325
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.849 -20.996
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
104.849 -20.996
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.287 103.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
187.136 82.287


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
55.732 566.829 -622.561 -55.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.751 -7.226 -13.977 -13.977 636 636 636 6.751 568.072 574.823 561.482 561.482
Dönem Karı (Zararı)
-6.751 -6.751 -6.751 6.751 568.072 574.823 568.072 568.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.226 -7.226 -7.226 636 636 636 -6.590 -6.590
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-566.829 -566.829 -566.829 -566.829
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 0 0 0 0 0 109.031 0 0 0 0 410.776 0 -14.795 0 395.981 0 0 0 0 0 395.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.938 0 0 0 359.472 568.072 927.544 1.806.228 0 1.806.228
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 0 0 0 0 0 109.031 0 0 0 0 410.776 0 -14.795 0 395.981 0 0 0 0 0 395.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.938 0 0 0 359.472 568.072 927.544 1.806.228 0 1.806.228
Transferler
-6.750 -6.750 -6.750 13.252 561.570 -568.072 -6.502
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
396.161 -13.719 382.442 382.442 -29.447 -29.447 -29.447 1.331.308 1.331.308 1.684.304 1.684.304
Dönem Karı (Zararı)
1.331.308 1.331.308 1.331.308 1.331.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
396.161 -13.719 382.442 382.442 -29.447 -29.447 -29.447 352.996 352.996
Kar Payları
-128.766 -128.766 -128.766 -128.766
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 800.187 -28.514 771.673 771.673 -29.447 -29.447 -29.447 187.190 792.276 1.331.308 2.123.584 3.361.765 3.361.765


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 216.011 119.328
Ticari Alacaklar
3.285.995 1.748.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 7 3.280.987 1.741.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.008 7.086
Diğer Alacaklar
1.086.150 630.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6, 8 855.935 482.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 230.215 148.056
Türev Araçlar
18.830 2.603
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 18.543 2.603
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 287 0
Stoklar
9 952.552 646.136
Peşin Ödenmiş Giderler
53.422 20.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.422 20.052
Diğer Dönen Varlıklar
3.812 1.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 3.812 1.163
ARA TOPLAM
5.616.772 3.167.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.616.772 3.167.744
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.500 3.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.500 3.748
Maddi Duran Varlıklar
2.190.304 1.516.259
Arazi ve Arsalar
11 503.898 192.824
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 49.957 39.632
Binalar
11 643.223 435.552
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 919.610 771.383
Taşıtlar
11 366 168
Mobilya ve Demirbaşlar
11 36.413 26.336
Özel Maliyetler
11 4.688 5.133
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 32.149 45.231
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 148.920 61.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
216.439 180.509
Diğer Haklar
13 180 165
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 202.424 167.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 13.835 12.389
Peşin Ödenmiş Giderler
53.056 53.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.056 53.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.613.219 1.816.058
TOPLAM VARLIKLAR
8.229.991 4.983.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
998.969 733.300
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.181 6.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 16.181 6.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
982.788 726.327
Banka Kredileri
5 960.540 714.041
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 22.248 12.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
234.294 13.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
234.294 13.342
Banka Kredileri
5 234.294 13.342
Ticari Borçlar
2.874.941 2.069.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 7 188.142 132.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.686.799 1.937.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 54.166 42.926
Diğer Borçlar
206.285 70.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 206.285 70.291
Türev Araçlar
48.839 5.264
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 11.743 5.264
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 37.096 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 2.432 504
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.674 5.847
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.674 5.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.075 50.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 29.075 50.322
ARA TOPLAM
4.458.675 2.991.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.458.675 2.991.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
207.731 56.831
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
109.058 32.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5, 6 109.058 32.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.673 24.285
Banka Kredileri
5 88.566 10.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.107 13.982
Ticari Borçlar
61.787 6.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 61.787 6.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
85.734 57.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 85.734 57.289
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 54.299 64.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.551 185.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.868.226 3.177.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.361.765 1.806.228
Ödenmiş Sermaye
19 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
771.673 395.981
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
771.673 395.981
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
800.187 410.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.514 -14.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-29.447 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-29.447 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-29.447 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
187.190 173.938
Yasal Yedekler
19 187.190 173.938
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 792.276 359.472
Net Dönem Karı veya Zararı
1.331.308 568.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.361.765 1.806.228
TOPLAM KAYNAKLAR
8.229.991 4.983.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 9.409.285 6.967.964
Satışların Maliyeti
20 -7.602.834 -6.083.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZAR 1.806.451 884.674
BRÜT KAR (ZARAR)
1.806.451 884.674
Genel Yönetim Giderleri
22 -81.028 -69.037
Pazarlama Giderleri
22 -118.022 -93.392
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -78.866 -58.023
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 523.030 314.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -547.368 -377.348
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.504.197 601.242
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.504.197 601.242
Finansman Gelirleri
24 476.221 338.823
Finansman Giderleri
24 -648.486 -375.501
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.331.932 564.564
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-624 3.508
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.771 -2.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 5.147 6.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.331.308 568.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.331.308 568.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.331.308 568.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç(TL) 27 7,01000000 2,99000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
382.442 -7.226
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
401.410 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -17.149 -9.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.819 1.806
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-5.249 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.430 1.806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-29.447 636
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 -36.809 816
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-36.809 816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.362 -180
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 7.362 -180
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
352.995 -6.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.684.303 561.482
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.684.303 561.482http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909793


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4370 Değişim: 1,15%
Düşük 7,3038 26.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
9,0292 Değişim: 0,81%
Düşük 8,8746 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
415,09 Değişim: -0,82%
Düşük 414,30 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.