" />

KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14.05.2020 - 18:56
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
622.561 -622.561 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.688 -612 -2.300 -2.300 2.360 2.360 2.360 1.688 83.399 85.087 85.147 85.147
Dönem Karı (Zararı)
-1.688 -1.688 -1.688 1.688 83.399 85.087 83.399 83.399
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-612 -612 -612 2.360 2.360 2.360 1.748 1.748
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 415.839 -8.181 407.658 407.658 1.724 1.724 1.724 118.206 976.970 83.399 1.060.369 1.896.722 1.896.722
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -14.796 395.980 395.980 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.227 1.806.227
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
568.072 -568.072 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-484 -484 -484 872 872 872 135.443 135.443 135.831 135.831
Dönem Karı (Zararı)
135.443 135.443 135.443 135.443
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-484 -484 -484 872 872 872 388 388
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -15.280 395.496 395.496 872 872 872 173.938 927.544 135.443 1.062.987 1.942.058 1.942.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
377.581 253.466
Dönem Karı (Zararı)
135.443 83.399
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
135.443 83.399
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
96.104 26.416
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 66.075 60.318
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-714 -752
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -714 -752
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.955 2.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.804 2.133
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.151 -121
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.432 -43.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -17.986 -61.277
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 13.554 17.586
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.997 47.844
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.958 -24.138
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.958 -24.138
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.477 1.652
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.397 -108
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.397 -108
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.139 -16.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
149.035 146.140
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
285.007 354.825
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 279.622 352.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.385 2.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.587 12.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -11.587 12.789
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -323.186 -119.193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -7.160 -14.221
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
215.836 -101.508
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 31.790 5.614
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 184.046 -107.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -2.780 14.694
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.095 -1.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -4.276 -3.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -2.819 2.596
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
380.582 255.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.400 -1.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -601 -1.023
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-90.370 -388.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.546 228
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.546 228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.542 -83.105
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -83.484 -70.602
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -16.058 -12.503
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
7.626 -305.535
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 7.626 -305.535
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-135.034 83.405
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
359.815 545.400
Kredilerden Nakit Girişleri
359.815 545.519
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 -119
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-428.026 -462.222
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-429.367 -462.222
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
1.341 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-70.291 -34.759
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.154 -5.338
Ödenen Temettüler
-7.364 -20.953
Ödenen Faiz
17.986 61.277
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.177 -51.541
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
152.177 -51.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.287 103.283
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
234.464 51.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 270.366 119.328
Ticari Alacaklar
1.463.250 1.748.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.461.549 1.741.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.701 7.086
Diğer Alacaklar
633.684 630.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 474.523 482.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 159.161 148.056
Türev Araçlar
12.816 2.603
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 12.816 2.603
Stoklar
9 970.036 646.136
Peşin Ödenmiş Giderler
20.581 20.052
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.581 20.052
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
97 0
Diğer Dönen Varlıklar
5.439 1.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 5.439 1.163
ARA TOPLAM
3.376.269 3.167.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.376.269 3.167.744
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.230 3.748
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.230 3.748
Maddi Duran Varlıklar
1.541.697 1.516.259
Arazi ve Arsalar
11 192.824 192.824
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 39.306 39.632
Binalar
11 434.448 435.552
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 816.326 771.383
Taşıtlar
11 148 168
Mobilya ve Demirbaşlar
11 29.469 26.336
Özel Maliyetler
11 5.230 5.133
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 23.946 45.231
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 132.519 61.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
188.389 180.509
Diğer Haklar
13 163 165
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 175.996 167.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 12.230 12.389
Peşin Ödenmiş Giderler
60.226 53.595
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 60.226 53.595
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.927.061 1.816.058
TOPLAM VARLIKLAR
5.303.330 4.983.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
622.973 733.300
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.380 6.973
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 13.380 6.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
609.593 726.327
Banka Kredileri
5 599.045 714.041
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.548 12.286
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.927 13.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.927 13.342
Banka Kredileri
5 72.927 13.342
Ticari Borçlar
2.292.009 2.069.922
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 164.170 132.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.127.839 1.937.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 40.146 42.926
Diğer Borçlar
0 70.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 70.291
Türev Araçlar
16.317 5.264
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 16.317 5.264
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 637 504
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.998 5.847
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.998 5.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
47.503 50.322
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 47.503 50.322
ARA TOPLAM
3.099.510 2.991.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.099.510 2.991.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
139.968 56.831
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
91.530 32.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 91.530 32.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.438 24.285
Banka Kredileri
5 31.377 10.303
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 17.061 13.982
Ticari Borçlar
496 6.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 496 6.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
60.298 57.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 60.298 57.289
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 61.000 64.989
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
261.762 185.856
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.361.272 3.177.574
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.942.058 1.806.228
Ödenmiş Sermaye
18 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
395.496 395.981
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
395.496 395.981
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
410.776 410.776
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.280 -14.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
872 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
872 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
872 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
173.938 173.938
Yasal Yedekler
18 173.938 173.938
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 927.544 359.472
Net Dönem Karı veya Zararı
135.443 568.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.942.058 1.806.228
TOPLAM KAYNAKLAR
5.303.330 4.983.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.595.057 1.385.110
Satışların Maliyeti
19 -1.365.954 -1.237.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
229.103 147.438
BRÜT KAR (ZARAR)
229.103 147.438
Genel Yönetim Giderleri
21 -16.397 -14.071
Pazarlama Giderleri
21 -24.331 -20.915
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -15.568 -11.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 100.156 114.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -135.224 -151.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
137.739 64.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
137.739 64.192
Finansman Gelirleri
23 122.478 120.842
Finansman Giderleri
23 -128.251 -99.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
131.966 85.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.477 -1.652
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -637 -541
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.114 -1.111
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
135.443 83.399
DÖNEM KARI (ZARARI)
135.443 83.399
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
135.443 83.399
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 25 0,71000000 0,44000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-484 -612
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-605 -765
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
121 153
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
121 153
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
872 2.360
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.118 3.026
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.118 3.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-246 -666
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-246 -666
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
388 1.748
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
135.831 85.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
135.831 85.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845094


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9700 Değişim: -0,07%
Düşük 32,9700 16.07.2024 Yüksek 33,0153
Açılış: 32,9927
35,9696 Değişim: -0,07%
Düşük 35,9232 16.07.2024 Yüksek 35,9976
Açılış: 35,9959
2.570,39 Değişim: 0,35%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.589,61
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.