KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:11
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -6.203 -6.203 -6.203 -1.352 -1.352 -1.352 111.627 304.066 295.234 599.300 1.012.137 1.012.137
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.579 288.655 -295.234 -6.579 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.527 -781 416.746 416.746 1.352 1.352 1.352 463.625 463.625 881.723 881.723
Dönem Karı (Zararı)
463.625 463.625 463.625 463.625
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.527 -781 416.746 416.746 1.352 1.352 1.352 418.098 418.098
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -6.984 410.543 410.543 0 0 0 118.206 352.721 463.625 816.346 1.653.860 0 1.653.860
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 0 1.811.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
55.732 566.829 -622.561 -55.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.063 -1.150 -6.213 -6.213 636 636 636 5.063 445.285 450.348 444.771 444.771
Dönem Karı (Zararı)
-5.063 -5.063 -5.063 5.063 445.285 450.348 445.285 445.285
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.150 -1.150 -1.150 636 636 636 -514 -514
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-566.828 -566.828 -566.828 -566.828
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 412.464 -8.719 403.745 403.745 0 0 0 173.938 357.785 445.285 803.070 1.689.518 0 1.689.518


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
303.436 891.329
Dönem Karı (Zararı)
445.285 463.625
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
445.285 463.625
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
79.126 358.070
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 188.665 118.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.671 2.600
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.671 2.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.242 7.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 8.534 6.982
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 708 627
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-78.846 -32.424
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -142.920 -71.261
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 64.074 38.837
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.282 225.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.735 48.640
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-15.735 48.640
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.758 -5.612
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-364 -844
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-364 -844
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -15.125 -5.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-213.948 75.148
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.199 -507.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -184.272 -509.057
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.073 1.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.964 -110.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 21.964 -110.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -191.490 -301.680
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -34.782 -1.789
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.951 975.568
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 47.526 17.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 78.425 958.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 10.801 13.109
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.807 8.160
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -15.388 3.424
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 52.195 4.736
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
310.463 896.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.544 -4.088
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -2.483 -1.426
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
183.662 -663.303
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.570 1.063
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.570 1.063
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-225.977 -444.534
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -183.329 -409.348
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -42.648 -35.186
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
408.069 -219.832
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 408.069 -219.832
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-562.689 -237.677
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.068.188 681.198
Kredilerden Nakit Girişleri
1.068.188 681.146
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 52
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.042.638 -651.369
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.042.173 -651.369
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-465 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-81.987 -65.845
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-16.819 0
Ödenen Temettüler
6 -566.828 -240.000
Ödenen Faiz
-65.525 -32.922
Alınan Faiz
142.920 71.261
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.591 -9.651
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-75.591 -9.651
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.283 65.190
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.692 55.539


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 60.381 120.847
Ticari Alacaklar
1.663.412 1.480.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.660.383 1.476.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.029 4.102
Diğer Alacaklar
434.635 867.676
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 295.815 703.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 138.820 163.792
Türev Araçlar
1.093 2.028
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 1.093 2.028
Stoklar
9 772.215 579.054
Peşin Ödenmiş Giderler
19.284 12.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.284 12.623
Diğer Dönen Varlıklar
16.218 830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 16.218 830
ARA TOPLAM
2.967.238 3.063.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.967.238 3.063.271
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.008 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.008 0
Maddi Duran Varlıklar
1.458.947 1.435.364
Arazi ve Arsalar
11 192.824 192.824
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 39.976 40.833
Binalar
11 435.978 438.634
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 739.023 692.549
Taşıtlar
11 186 221
Mobilya ve Demirbaşlar
11 26.929 27.102
Özel Maliyetler
11 5.413 5.713
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 18.618 37.488
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 63.804 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
169.426 146.867
Diğer Haklar
13 63 69
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 160.112 137.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 9.251 9.631
Peşin Ödenmiş Giderler
67.711 39.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 67.711 39.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.762.896 1.621.821
TOPLAM VARLIKLAR
4.730.134 4.685.092
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
664.723 366.515
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.246 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.246 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
658.477 366.515
Banka Kredileri
5 646.991 365.864
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 11.486 651
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.876 287.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.876 287.078
Banka Kredileri
5 8.876 287.078
Ticari Borçlar
2.027.934 1.901.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 97.776 50.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.930.158 1.850.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 41.997 31.196
Diğer Borçlar
49.547 130.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 49.547 130.423
Türev Araçlar
2.644 20.129
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
26 2.644 19.314
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
26 0 815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 574 716
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.898 3.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.898 3.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.997 6.802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 58.997 6.802
ARA TOPLAM
2.859.190 2.747.126
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.859.190 2.747.126
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.832 111
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.563 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 33.563 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.269 111
Banka Kredileri
5 7.736 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 15.533 111
Ticari Borçlar
13.625 14.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 13.625 14.531
Uzun Vadeli Karşılıklar
44.140 38.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 44.140 38.713
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 66.829 73.036
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.426 126.391
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.040.616 2.873.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.689.518 1.811.575
Ödenmiş Sermaye
18 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
403.745 409.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
403.745 409.958
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
412.464 417.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.719 -7.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -636
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -636
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -636
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
173.938 118.206
Yasal Yedekler
18 173.938 118.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 357.785 352.721
Net Dönem Karı veya Zararı
445.285 622.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.689.518 1.811.575
TOPLAM KAYNAKLAR
4.730.134 4.685.092


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.995.815 3.897.318 1.792.497 1.474.122
Satışların Maliyeti
19 -4.340.192 -3.112.213 -1.588.031 -1.058.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
655.623 785.105 204.466 415.879
BRÜT KAR (ZARAR)
655.623 785.105 204.466 415.879
Genel Yönetim Giderleri
21 -48.891 -43.726 -16.564 -12.707
Pazarlama Giderleri
21 -73.045 -54.673 -27.141 -22.534
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -40.958 -32.685 -16.236 -13.535
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 213.354 399.105 49.638 244.344
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -270.142 -599.703 -63.246 -381.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
435.941 453.423 130.917 230.083
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
435.941 453.423 130.917 230.083
Finansman Gelirleri
23 281.441 500.781 71.317 342.843
Finansman Giderleri
23 -275.855 -496.191 -73.649 -323.961
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
441.527 458.013 128.585 248.965
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.758 5.612 -489 -3.036
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.341 -4.531 -667 -2.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 6.099 10.143 178 -995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
445.285 463.625 128.096 245.929
DÖNEM KARI (ZARARI)
445.285 463.625 128.096 245.929
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
445.285 463.625 128.096 245.929
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 25 2,34000000 2,44000000 0,67000000 1,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.150 416.746 -442 417.048
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 502.688 0 502.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.437 -976 -552 -599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
287 -84.966 110 -85.041
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -85.161 0 -85.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
287 195 110 120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
636 1.352 483 -14.867
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
815 1.733 619 -19.061
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
815 1.733 619 -19.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-179 -381 -136 4.194
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-179 -381 -136 4.194
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-514 418.098 41 402.181
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
444.771 881.723 128.137 648.110
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
444.771 881.723 128.137 648.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794883


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.628 Değişim: 1,08% Hacim : 65.308 Mio.TL Son veri saati : 15:48
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.655
Açılış: 9.431
32,5951 Değişim: 0,37%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8476 Değişim: 0,33%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.499,36 Değişim: 0,60%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.