KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 18:32
KAP ***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -3.313 -3.313 -3.313 18.786 18.786 18.786 77.019 193.669 325.005 518.674 919.931 919.931
Transferler
34.608 290.397 -325.005 -34.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.890 -2.890 -2.890 -20.138 -20.138 -20.138 295.234 295.234 272.206 272.206
Dönem Karı (Zararı)
295.234 295.234 295.234 295.234
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.890 -2.890 -2.890 -20.138 -20.138 -20.138 -23.028 -23.028
Kar Payları
-180.000 -180.000 -180.000 -180.000
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -6.203 -6.203 -6.203 -1.352 -1.352 -1.352 111.627 304.066 295.234 599.300 1.012.137 1.012.137
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 -6.203 -6.203 -6.203 -1.352 -1.352 -1.352 111.627 304.066 295.234 599.300 1.012.137 1.012.137
Transferler
6.579 288.655 -295.234 -6.579
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.527 -1.366 416.161 416.161 716 716 716 622.561 622.561 1.039.438 1.039.438
Dönem Karı (Zararı)
622.561 622.561 622.561 622.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.527 -1.366 416.161 416.161 716 716 716 416.877 416.877
Kar Payları
-240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.082.870 655.672
Dönem Karı (Zararı)
622.561 295.234
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
622.561 295.234
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
310.192 170.287
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 166.404 111.746
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.019 907
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.019 907
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.520 11.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 10.527 10.693
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 993 577
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-88.094 26.259
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -139.876 -21.605
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 51.782 47.864
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
217.166 43.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.051 -20.697
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13.051 -20.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-794 5.340
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.005 -478
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.005 -478
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -9.075 -7.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
158.933 204.766
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-434.330 140.161
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -437.309 144.005
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.979 -3.844
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.495 -55.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -30.495 -55.199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -79.893 -256.641
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 24.542 -23.948
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
671.368 403.766
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.506 17.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 661.862 386.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 4.525 2.908
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.216 -6.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 5.111 -4.729
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -1.895 -1.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.091.686 670.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -5.270 -7.016
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -3.546 -7.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-765.512 -610.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.299 3.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.299 3.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-574.825 -360.969
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -524.893 -318.614
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -49.932 -42.355
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-191.986 -253.286
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 -191.986 -253.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-279.265 8.653
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
893.840 653.271
Kredilerden Nakit Girişleri
894.074 652.275
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-234 996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-969.226 -392.977
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-969.226 -392.977
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-64.818 -50.987
Ödenen Temettüler
6 -240.000 -180.000
Ödenen Faiz
-38.937 -42.259
Alınan Faiz
139.876 21.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.093 53.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.093 53.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 65.190 11.840
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.283 65.190


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 120.847 73.679
Ticari Alacaklar
1.480.213 1.045.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.476.111 1.038.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.102 7.081
Diğer Alacaklar
867.676 645.195
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 703.884 511.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 163.792 133.297
Türev Araçlar
2.028 4.009
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 2.028 1.759
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 0 2.250
Stoklar
9 579.054 500.180
Peşin Ödenmiş Giderler
12.623 13.803
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.623 13.803
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 0 1.250
Diğer Dönen Varlıklar
830 5.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 830 5.941
ARA TOPLAM
3.063.271 2.289.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.063.271 2.289.940
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.435.364 553.202
Arazi ve Arsalar
11 192.824 39.063
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 40.833 844
Binalar
11 438.634 40.838
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 692.549 367.398
Taşıtlar
11 221 249
Mobilya ve Demirbaşlar
11 27.102 17.689
Özel Maliyetler
11 5.713 4.070
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 37.488 83.051
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
146.867 118.214
Diğer Haklar
12 69 19
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
12 137.167 109.806
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.631 8.389
Peşin Ödenmiş Giderler
39.590 62.952
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 39.590 62.952
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 5.681
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
19 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.621.821 740.049
TOPLAM VARLIKLAR
4.685.092 3.029.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
366.515 281.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
366.515 281.926
Banka Kredileri
5 365.864 281.476
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 651 450
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
287.078 70.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
287.078 70.051
Banka Kredileri
5 287.078 70.051
Ticari Borçlar
1.901.077 1.242.281
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 50.250 40.744
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.850.827 1.201.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 31.196 26.671
Diğer Borçlar
130.423 64.507
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 130.423 64.507
Türev Araçlar
20.129 9.977
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
27 19.314 5.993
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
27 815 3.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 716 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.190 2.197
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.190 2.197
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.802 8.697
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 6.802 8.697
ARA TOPLAM
2.747.126 1.706.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.747.126 1.706.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
111 179.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
111 179.514
Banka Kredileri
5 0 178.968
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 111 546
Ticari Borçlar
14.531 1.959
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 14.531 1.959
Diğer Borçlar
0 98.323
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 98.323
Uzun Vadeli Karşılıklar
38.713 31.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 38.713 31.749
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 73.036 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.391 311.545
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.873.517 2.017.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.811.575 1.012.137
Ödenmiş Sermaye
18 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
409.958 -6.203
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
409.958 -6.203
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
417.527 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -7.569 -6.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-636 -1.352
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-636 -1.352
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
24 -636 -1.352
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
118.206 111.627
Yasal Yedekler
18 118.206 111.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 352.721 304.066
Net Dönem Karı veya Zararı
622.561 295.234
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.811.575 1.012.137
TOPLAM KAYNAKLAR
4.685.092 3.029.989


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 5.693.973 3.857.756
Satışların Maliyeti
19 -4.781.608 -3.363.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
912.365 494.009
BRÜT KAR (ZARAR)
912.365 494.009
Genel Yönetim Giderleri
21 -59.337 -48.918
Pazarlama Giderleri
21 -79.761 -53.931
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -45.490 -36.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 487.908 325.713
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -622.385 -195.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
593.300 484.612
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
593.300 484.612
Finansman Gelirleri
23 607.599 128.567
Finansman Giderleri
23 -579.132 -312.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
621.767 300.574
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
794 -5.340
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.512 -3.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 6.306 -2.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
622.561 295.234
DÖNEM KARI (ZARARI)
622.561 295.234
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
622.561 295.234
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 26 3,28000000 1,55000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24 416.161 -2.890
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
502.688 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.707 -3.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.820 723
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-85.161 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
341 723
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24 716 -20.138
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
918 -25.216
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
918 -25.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-202 5.078
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-202 5.078
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
416.877 -23.028
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.039.438 272.206
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.039.438 272.206http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741149


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.