KAP ***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:24
KAP ***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***VERVY*** VERA VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.000 0 14.112 0 18.478 57.590
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
8.135 8.135
Kar Dağıtımı
18.478 -18.478
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
5.5 18.478 -18.478
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000 32.590 8.135 65.725
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
25.000 32.590 12.654 70.244
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
III-I -355 -355
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
-355 -355
Yeni Bakiye
25.000 32.590 -355 12.654 69.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.328 1.328
Kar Dağıtımı
12.654 -12.654
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V 12.654 -12.654
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000 45.244 -355 1.328 71.217


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
2.391 2.391 8.050 8.050
GARANTİ VE KEFALETLER
(1) 0
TAAHHÜTLER
(2) 2.391 2.391 2.257 2.257
Cayılamaz Taahhütler
2.391 2.391 2.257 2.257
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.391 2.391 2.257 2.257
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 5.793 5.793
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.793 5.793
Para ve Faiz Swap İşlemleri
(4) 5.793 5.793
Swap Para Satım İşlemleri
5.793 5.793
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
(3) 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
1.000 1.000 1.000 68 1.068
Diğer Emanet Kıymetler
-1.000 -1.000 -1.000 -68 -1.068
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.391 2.391 8.050 0 8.050


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.328 8.135
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.328 8.135


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 21.709 32.906
Kredilerden Alınan Faizler
16.399 30.681
Bankalardan Alınan Faizler
5.310 1.155
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
1.070
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -21.703 -15.134
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-11.775 -6.826
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.928 -8.308
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6 17.772
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(3) -41 -452
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-41 -452
Diğer
-41 -452
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(6) -589
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 676 -1.124
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-484 -900
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-173 685
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.333 -909
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 1.000 966
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.052 17.162
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(6) -459
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -3.899 -3.266
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.306 13.896
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.306 13.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(8) 4.634 -5.761
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -5.761
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.328 8.135
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.328 8.135
Grubun Karı (Zararı)
0 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.328 8.135
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
220 16.341 16.561 111.547 14.194 125.741
Nakit ve Nakit Benzerleri
220 220 9.134 679 9.813
Bankalar
(2) 220 220 9.134 679 9.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(1) 16.341 16.341 102.413 13.515 115.928
Diğer Finansal Varlıklar
16.341 16.341 102.413 13.515 115.928
KREDİLER (Net)
(3) 134.440 134.440 22.303 22.303
Krediler
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Donuk Alacaklar
175.353 175.353 63.429 63.429
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-40.913 -40.913 -41.126 -41.126
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-40.913 -40.913
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(7) 30.082 30.082 49.014 49.014
Satış Amaçlı
30.082 30.082 49.014 49.014
ORTAKLIK YATIRIMLARI
(8) 100 100 100 100
İştirakler (Net)
100 100 100 100
Konsolide Edilmeyenler
100 100 100 100
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(4) 479 479 521 521
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5) 21 21 32 32
Diğer
21 21
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(6) 0 0 169 169
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(6) 0 0
DİĞER AKTİFLER
(9) 173.474 3.866 177.340 218.572 3.866 222.438
VARLIKLAR TOPLAMI
338.816 20.207 359.023 402.258 18.060 420.318
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0
ALINAN KREDİLER
(2) 97.409 97.409 128.575 128.575
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
15.166 15.166 0 12.006 12.006
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(1) 129.059 129.059 102.953 102.953
Tahviller
129.059 129.059 102.953 102.953
FONLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
(4) 3.135 3.135 3.110 3.110
Çalışan Hakları Karşılığı
135 135 110 110
Diğer Karşılıklar
3.000 3.000 3.000 3.000
CARİ VERGİ BORCU
(5) 90 90
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5) 12.126 12.126 16.860 16.860
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(3) 30.821 30.821 86.570 86.570
ÖZKAYNAKLAR
(6) 71.217 71.217 70.244 70.244
Ödenmiş Sermaye
25.000 25.000 25.000 25.000
Kar Yedekleri
45.244 45.244 32.590 32.590
Yasal Yedekler
3.384 3.384 2.751 2.751
Olağanüstü Yedekler
41.860 41.860 29.839 29.839
Kar veya Zarar
973 973 12.654 12.654
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-355 -355
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.328 1.328 12.654 12.654
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
343.857 15.166 359.023 408.312 12.006 420.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
10.593 -1.602
Alınan Faizler
18.000 10.846
Ödenen Faizler
-26.487 -8.936
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
-41 -452
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.000
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
6.675
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-589 -520
Ödenen Vergiler
-975 -896
Diğer
13.010 -1.644
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-26.236 9.435
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.397
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-32.117 -21.980
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
83.036 -425
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-25.277 32.739
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-51.878 7.498
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-15.643 7.833
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.945 -116
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-100
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-13 -16
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-18.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
25.000 19.761
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.000 44.761
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-25.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-9.588 27.478
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.808 15.850
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
220 43.328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702143


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.