KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2023 - 20:04
KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 380.417.923 290.152.715 201.684.140 84.794.594
Satışların Maliyeti
15 -336.532.217 -215.712.096 -186.997.134 -67.737.364
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.885.706 74.440.619 14.687.006 17.057.230
BRÜT KAR (ZARAR)
43.885.706 74.440.619 14.687.006 17.057.230
Genel Yönetim Giderleri
-32.868.066 -16.679.124 -13.031.374 -6.430.329
Pazarlama Giderleri
-4.649.648 -4.450.762 -1.954.593 -2.274.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 710.706.207 338.013.895 430.265.197 94.488.658
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -8.593.092 -3.277.034 -4.073.799 -180.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
708.481.107 388.047.594 425.892.437 102.660.412
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
584.384 3.695.765 316.831 1.504.421
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 56.761.587 17.540.884 11.982.672 5.630.991
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
765.827.078 409.284.243 438.191.940 109.795.824
Finansman Gelirleri
17 46.098.987 2.979.193 32.011.274 2.136.842
Finansman Giderleri
17 -26.986.755 -14.822.014 -838.519 -10.314.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
784.939.310 397.441.422 469.364.695 101.617.677
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-73.457.300 -31.409.717 -57.921.175 -8.376.804
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -86.156.528 -16.335.063 -32.968.026 -4.467.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 12.699.228 -15.074.654 -24.953.149 -3.909.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
711.482.010 366.031.705 411.443.520 93.240.873
DÖNEM KARI (ZARARI)
711.482.010 366.031.705 411.443.520 93.240.873
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
208.155.052 83.901.310 132.331.113 16.594.984
Ana Ortaklık Payları
503.326.958 282.130.395 279.112.407 76.645.889
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 7,19000000 4,03000000 3,99000000 1,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.258.937 25.119.867
Dönem Karı (Zararı)
711.482.010 366.031.705
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-550.273.199 -283.030.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.678.271 5.369.911
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 13.541
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 13.541
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.111.391 2.533.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.111.391 2.533.313
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-28.663.003 10.606.155
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8.005.271 2.950.067
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-567.100.842 -318.372.351
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-56.761.587 -17.540.884
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -56.761.587 -17.540.884
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 73.457.300 31.409.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-194.006.197 -44.543.639
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.393.641 4.671.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.295.609 -817.307
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.707.655 -31.712.486
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.219.414 -15.688.174
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.385.635 5.586.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
802.519 514.902
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.589.653 -39.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.632.419 -7.058.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.614.463 -311.133
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.017.956 -6.747.242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-32.797.386 38.457.535
Alınan Faiz
46.098.987 2.979.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.718.781 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -55.841.757 -16.316.861
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.042.500.086 -25.104.301
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
67.893.830 594.215
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
21 1.509.394.815 41.029.561
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
21 -415.244.009 -35.671.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.244 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.244 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-119.669.794 -31.056.803
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-275.625.675 54.761.275
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-151.446.493 -79.628.784
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-151.446.493 -79.628.784
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
57.559.778 166.552.467
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-157.038.725 -20.353.156
Ödenen Temettüler
-7.264.251 -5.303.602
Ödenen Faiz
-17.435.984 -6.505.650
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
720.615.474 54.776.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
720.615.474 54.776.841
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.968.371 32.962.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
742.583.845 87.739.452


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 742.583.845 21.968.371
Finansal Yatırımlar
20 792.885.410 1.319.935.374
Ticari Alacaklar
7 93.131.474 29.737.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
93.131.474 29.737.833
Diğer Alacaklar
9 56.573.676 4.330.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
56.573.676 4.330.586
Stoklar
10 58.424.305 79.131.960
Peşin Ödenmiş Giderler
8 63.280.225 29.078.914
Diğer Dönen Varlıklar
13 17.154.522 11.612.716
ARA TOPLAM
1.824.033.457 1.495.795.754
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.824.033.457 1.495.795.754
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 71.601.260 71.601.260
Diğer Alacaklar
9 585.919 533.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
585.919 533.400
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 117.403.628 60.642.041
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
73.389.000 73.389.000
Maddi Duran Varlıklar
12 830.850.781 613.239.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
353.399 472.087
Peşin Ödenmiş Giderler
8 22.199.055 49.180.952
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 2.403.839 1.607
Diğer Duran Varlıklar
13 1.337.468 2.264.811
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.120.124.349 871.324.964
TOPLAM VARLIKLAR
2.944.157.806 2.367.120.718
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 83.159.365 177.251.670
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 1.938.857 4.691.385
Ticari Borçlar
7 20.295.107 27.680.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.295.107 27.680.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.565.244 762.725
Diğer Borçlar
9 342.759 80.309.896
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
342.759 80.309.896
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 40.868.003 1.303.571
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.066.211 1.068.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.066.211 1.068.647
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.026.464 5.044.420
ARA TOPLAM
154.262.010 298.113.056
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.262.010 298.113.056
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 40.388.523 35.017.366
Diğer Borçlar
377.484 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
377.484 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.436.744 8.041.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.436.744 8.041.698
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 139.962.517 89.213.490
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.165.268 132.272.554
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
344.427.278 430.385.610
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.851.362.081 1.403.579.907
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-237.300.619 -85.854.126
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.336.154 10.943.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
173.734.025 144.645.727
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
173.734.025 144.645.727
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
174.902.543 145.807.805
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.168.518 -1.162.078
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 15.135.436 14.275.632
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.282.475.123 724.221.169
Net Dönem Karı veya Zararı
503.326.958 492.693.317
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 748.368.447 533.155.201
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.599.730.528 1.936.735.108
TOPLAM KAYNAKLAR
2.944.157.806 2.367.120.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 0 10.943.184 68.481.405 0 7.141.107 32.655.004 540.222.736 192.988.743 922.432.179 298.816.995 1.221.249.174
Transferler
7.134.525 185.854.218 -192.988.743 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.600.089 282.130.395 291.730.484 89.783.741 381.514.225
Kar Payları
-2.450.000 -2.450.000 -2.853.602 -5.303.602
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-79.628.784 -79.628.784 0 -79.628.784
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
594.215 594.215 0 594.215
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -79.628.784 10.943.184 78.081.494 0 14.275.632 32.655.004 724.221.169 282.130.395 1.132.678.094 385.747.134 1.518.425.228
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -85.854.126 10.943.184 145.807.805 -1.162.078 14.275.632 32.655.004 724.221.169 492.693.317 1.403.579.907 533.155.201 1.936.735.108
Transferler
582.897 492.110.420 -492.693.317 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.370.473 503.326.958 558.697.431 244.293.211 802.990.642
Kar Payları
-3.370.143 -3.370.143 -3.894.108 -7.264.251
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-151.446.493 -151.446.493 0 -151.446.493
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
392.970 -2.211.729 -84.341 276.907 69.513.677 67.887.484 -9.243.315 58.644.169
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-24.064.006 77.901 -23.986.105 -15.942.542 -39.928.647
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -237.300.619 11.336.154 174.902.543 -1.168.518 15.135.436 32.655.004 1.282.475.123 503.326.958 1.851.362.081 748.368.447 2.599.730.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
711.482.010 366.031.705 411.443.520 93.240.873
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
91.508.632 15.482.520 -9.854.775 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 112.626.008 17.202.800 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.117.376 -1.720.280 -9.854.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -21.117.376 -1.720.280 -9.854.775
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.508.632 15.482.520 -9.854.775 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
802.990.642 381.514.225 401.588.745 93.240.873
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 244.293.211 89.783.741 130.153.303 16.594.984
Ana Ortaklık Payları
558.697.431 291.730.484 271.435.442 76.645.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212705


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5135 Değişim: 0,03%
Düşük 32,4634 20.06.2024 Yüksek 32,5414
Açılış: 32,5026
35,0062 Değişim: 0,08%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0839
Açılış: 34,9769
2.435,50 Değişim: 0,12%
Düşük 2.431,64 20.06.2024 Yüksek 2.437,36
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.