KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 20:30
KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 82.497.843 17.970.984
Satışların Maliyeti
15 -57.043.959 -14.151.467
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.453.884 3.819.517
BRÜT KAR (ZARAR)
25.453.884 3.819.517
Genel Yönetim Giderleri
-4.613.938 -3.801.017
Pazarlama Giderleri
-730.746 -330.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 53.935.596 68.224.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.189.995 -1.023.104
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.854.801 66.889.067
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
214.971 45.551
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 5.910.364 879.911
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.980.136 67.814.529
Finansman Gelirleri
17 404.138 1.157.105
Finansman Giderleri
17 -2.525.234 -9.195.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.859.040 59.775.755
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.295.222 2.117.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.258.506 -958.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.036.716 3.076.244
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
69.563.818 61.893.214
DÖNEM KARI (ZARARI)
69.563.818 61.893.214
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 19.251.152 17.563.650
Ana Ortaklık Payları
50.312.666 44.329.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,72000000 0,63000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.862.964 -16.840.125
Dönem Karı (Zararı)
69.563.818 61.893.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-41.952.535 -57.218.566
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.706.491 919.141
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.878 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.878 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
746.111 439.011
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
746.111 439.011
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
140.505 -679.679
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.491.123 2.671.074
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-47.427.501 -57.570.743
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.910.364 -879.911
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -5.910.364 -879.911
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 6.295.222 -2.117.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.902.894 -17.318.282
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.606.979 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.927.909 -2.135.802
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.239.084 -288.757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.520.524 -3.316.489
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.242.813 -12.188.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
893.279 250.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
468.466 72.952
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.794.502 297.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
636.265 40.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.158.237 257.156
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.291.611 -12.643.634
Alınan Faiz
404.138 1.157.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.012 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -4.948.479 -5.353.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.518.169 16.736.177
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
594.215 48.905.458
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
21 18.679.367 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
21 -21.858.779 -28.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.932.972 -3.919.281
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-297.571 -11.720.631
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.130.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.882.928 -4.867.903
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -6.775.000
Ödenen Faiz
-544.643 -77.728
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.678.704 -11.824.579
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.678.704 -11.824.579
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.962.611 43.454.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.283.907 31.629.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 16.283.907 32.962.611
Finansal Yatırımlar
20 910.910.506 851.696.614
Ticari Alacaklar
7 44.056.349 32.134.318
Diğer Alacaklar
9 1.841.474 3.088.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.841.474 3.088.705
Stoklar
10 45.395.224 31.874.700
Peşin Ödenmiş Giderler
8 25.499.357 19.856.231
Diğer Dönen Varlıklar
13 6.621.965 7.068.820
ARA TOPLAM
1.050.608.782 978.681.999
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.050.608.782 978.681.999
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 36.557.020 36.557.020
Diğer Alacaklar
9 664.280 656.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
664.280 656.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 27.593.993 21.683.629
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
35.515.000 35.515.000
Maddi Duran Varlıklar
12 260.041.789 256.775.380
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
206.105 246.033
Peşin Ödenmiş Giderler
8 98.637 1.498.950
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.380 1.089
Diğer Duran Varlıklar
13 2.543.497 2.732.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
363.221.701 355.666.141
TOPLAM VARLIKLAR
1.413.830.483 1.334.348.140
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 8.130.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 6.842.196 6.397.425
Ticari Borçlar
7 20.373.887 19.480.608
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.373.887 19.480.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
845.551 377.085
Diğer Borçlar
613.405 613.405
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
613.405 613.405
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 5.077.996 4.767.969
Kısa Vadeli Karşılıklar
958.007 652.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
958.007 652.303
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.046.569 10.888.332
ARA TOPLAM
56.887.611 43.177.127
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.887.611 43.177.127
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 24.133.987 29.970.563
Diğer Borçlar
500.000 500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
500.000 500.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.472.023 3.058.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.472.023 3.058.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 37.429.655 36.392.648
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
65.535.665 69.921.839
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.423.276 113.098.966
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
973.339.060 922.432.179
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10.943.184 10.943.184
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
68.481.405 68.481.405
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
68.481.405 68.481.405
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
68.481.405 68.481.405
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.141.107 7.141.107
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
733.805.694 540.222.736
Net Dönem Karı veya Zararı
50.312.666 192.988.743
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
318.068.147 298.816.995
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.291.407.207 1.221.249.174
TOPLAM KAYNAKLAR
1.413.830.483 1.334.348.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199
Transferler
140.947.366 -140.947.366 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.329.564 44.329.564 17.563.650 61.893.214
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-521.076 -2.512.967 -180.636 39.426.251 36.211.572 12.693.886 48.905.458
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 12.972.721 17.785.006 6.822.043 32.655.004 382.959.015 44.329.564 567.523.353 139.691.518 707.214.871
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 10.943.184 68.481.405 7.141.107 32.655.004 540.222.736 192.988.743 922.432.179 298.816.995 1.221.249.174
Transferler
192.988.743 -192.988.743 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.312.666 50.312.666 19.251.152 69.563.818
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
594.215 594.215 0 594.215
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 10.943.184 68.481.405 7.141.107 32.655.004 733.805.694 50.312.666 973.339.060 318.068.147 1.291.407.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
69.563.818 61.893.214
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR ( 69.563.818 61.893.214
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4 19.251.152 17.563.650
Ana Ortaklık Payları
50.312.666 44.329.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028892


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.