KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 20:37
KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 54.971.946 82.493.220
Satışların Maliyeti
18 -40.564.009 -70.547.571
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.407.937 11.945.649
BRÜT KAR (ZARAR)
LİYET KARI (ZARARI)
192.872.006 95.310.970
Finansman Gelirleri
21 159.977 59.942
Finansman Giderleri
21 -19.023.180 -12.594.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
174.008.803 82.776.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.948.460 -7.118.354
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.275.618 -1.328.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -11.672.842 -5.789.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
160.060.343 75.658.246
DÖNEM KARI (ZARARI)
160.060.343 75.658.246
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.112.977 13.432.165
Ana Ortaklık Payları
140.947.366 62.226.081
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 24 2,01000000 0,89000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.294.361 -5.487.515
Dönem Karı (Zararı)
160.060.343 75.658.246
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-144.524.271 -68.176.092
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 2.424.843 1.908.883
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
706.676 281.533
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 706.676 281.533
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
659.838 710.452
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 714.605 868.819
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-54.767 -158.367
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-9.028.886 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 -28.248.743 -10.488.385
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 4.407.318 1.736.884
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
20 -118.909.516 -60.972.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.173.041 -1.086.392
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -7.173.041 -1.086.392
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 13.948.460 7.118.354
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.225.000 -5.628.192
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-86.220 -8.479
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -86.220 -8.479
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 0 -1.748.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.744.818 -12.955.733
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.156.242 -3.096.827
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
592.844 -280.488
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -3.391.561 959.815
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -40.806 -699.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.143.030 -9.935.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-268.694 -277.761
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-249.710 47.169
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.527 327.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -38.470 352.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -158.057 -24.417
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.280.890 -5.473.579
Alınan Faiz
5.407.828 1.118.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-79.870 -342.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -2.314.487 -790.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-64.219.308 13.957.106
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
27.379.170 -3.907.508
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
11.551.480 31.606.665
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-93.556.076 -8.531.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.220 205.570
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.220 205.570
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.680.102 -5.292.910
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -122.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.258.090 22.601.729
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -7.058.839
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.058.839
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.316.106
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.316.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25 -9.272.725 -8.306.664
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
74.015.404 39.637.683
Ödenen Temettüler
-2.779.244 -6.553.973
Ödenen Faiz
-18.705.345 -12.432.584
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.333.143 31.071.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.333.143 31.071.320
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 39.120.942 8.049.622
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29 43.454.085 39.120.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
29 43.454.085 39.120.942
Finansal Yatırımlar
25 473.597.550 294.982.910
Ticari Alacaklar
7 10.236.644 20.092.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 213.685 290.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10.022.959 19.802.213
Diğer Alacaklar
9 863.706 1.451.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
863.706 1.451.789
Stoklar
10 10.445.915 7.054.354
Peşin Ödenmiş Giderler
8 158.581 82.336
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.205.220 3.611.269
ARA TOPLAM
542.961.701 366.396.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
542.961.701 366.396.352
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
25 21.441.260 18.027.660
Diğer Alacaklar
705.854 512.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 705.854 512.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 15.971.036 8.797.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
27 22.125.000 18.900.000
Maddi Duran Varlıklar
12 141.635.274 71.262.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 123.312 110.338
Peşin Ödenmiş Giderler
8 71.546 84.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 4.228.703 3.780.380
Diğer Duran Varlıklar
14 2.228.279 2.820.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.530.264 124.296.416
TOPLAM VARLIKLAR
751.491.965 490.692.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
25 313.005 397.793
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25 7.997.157 7.905.453
Ticari Borçlar
7 4.202.549 2.998.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.202.549 2.998.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 284.698 456.196
Diğer Borçlar
605.164 780.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
605.164 780.554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 5.082.838 398.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
453.253 427.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 453.253 427.331
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 2.579.871 2.706.845
ARA TOPLAM
21.518.535 16.071.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.518.535 16.071.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 29.651.978 9.846.972
Diğer Borçlar
9 75.461.253 42.445.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 74.951.072 42.445.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
510.181 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.098.235 1.373.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 2.098.235 1.373.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 26.345.765 15.271.062
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.557.231 68.936.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
155.075.766 85.007.688
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
486.982.217 325.406.057
Ödenmiş Sermaye
17 70.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.493.797 12.820.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.297.973 17.712.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.297.973 17.712.376
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.297.973 17.712.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 7.002.679 4.791.688
Diğer Yedekler
17 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
202.585.398 125.200.851
Net Dönem Karı veya Zararı
140.947.366 62.226.081
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
109.433.982 80.279.023
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
596.416.199 405.685.080
TOPLAM KAYNAKLAR
751.491.965 490.692.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046
Transferler
1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.522.709 62.226.081 65.748.790 14.780.458 80.529.248
Kar Payları
17 -2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3 4.597.090 5.660.177 10.257.267 0 10.257.267
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 0 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080
Transferler
2.045.568 60.180.513 -62.226.081 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.444.390 140.947.366 143.391.756 19.744.765 163.136.521
Kar Payları
17 -700.000 -700.000 -2.079.244 -2.779.244
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-2.344.306 -2.344.306 10.061.980 7.717.674
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 673.740 141.207 165.423 20.248.340 21.228.710 1.427.458 22.656.168
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 13.493.797 20.297.973 7.002.679 32.655.004 202.585.398 140.947.366 486.982.217 109.433.982 596.416.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
160.060.343 75.658.246
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.076.178 4.871.002
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 3.437.648 5.442.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-361.470 -571.853
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -361.470 -571.853
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.076.178 4.871.002
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
163.136.521 80.529.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.744.765 14.780.458
Ana Ortaklık Payları
143.391.756 65.748.790http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910638


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,2010 Değişim: 0,00%
Düşük 32,0646 20.05.2024 Yüksek 32,2770
Açılış: 32,202
35,0093 Değişim: 0,01%
Düşük 34,9592 20.05.2024 Yüksek 35,1468
Açılış: 35,0069
2.519,11 Değişim: 0,74%
Düşük 2.492,56 20.05.2024 Yüksek 2.540,49
Açılış: 2.500,70
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.