KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 21:14
KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 38.832.854 66.868.898 12.427.168 13.540.527
Satışların Maliyeti
15 -28.395.453 -57.922.808 -9.873.145 -11.682.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.437.401 8.946.090 2.554.023 1.858.506
BRÜT KAR (ZARAR)
10.437.401 8.946.090 2.554.023 1.858.506
Genel Yönetim Giderleri
-9.269.890 -8.000.828 -2.929.469 -2.591.336
Pazarlama Giderleri
-914.979 -990.788 -302.707 -311.692
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 67.920.236 55.716.815 16.543.793 10.887.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -444.731 -708.613 -159.011 -397.001
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.728.037 54.962.676 15.706.629 9.445.689
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.301 4.343.545 1.929 16.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 3.925.927 133.487 2.306.540 95.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
71.677.265 59.439.708 18.015.098 9.557.797
Finansman Gelirleri
82.195 131.561 42.815 81.945
Finansman Giderleri
17 -14.805.947 -8.421.859 -5.825.182 -1.922.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.953.513 51.149.410 12.232.731 7.717.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.166.585 -5.823.297 -671.978 -1.514.746
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.699.459 -746.763 -596.186 389.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.467.126 -5.076.534 -75.792 -1.904.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.786.928 45.326.113 11.560.753 6.202.544
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.786.928 45.326.113 11.560.753 6.202.544
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.260.968 8.277.239 2.373.588 1.679.984
Ana Ortaklık Payları
43.525.960 37.048.874 9.187.165 4.522.560
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,62000000 0,53000000 0,13000000 0,06000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.232.370 20.586.390
Dönem Karı (Zararı)
51.786.928 45.326.113
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-40.674.192 -41.652.239
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.545.096 1.416.743
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
201.772 -218.985
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 201.772 -218.985
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
386.612 593.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
386.612 593.769
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
-9.028.886 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-100.928 -15.156.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.745.549 1.455.173
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -37.164.065 -29.355.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-6.425.927 -133.487
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 -6.425.927 -133.487
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.166.585 5.823.297
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -4.311.040
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -8.479
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -8.479
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -1.748.265
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -8.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
22.770.410 17.683.155
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.261.961 -2.621.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
301.420 292.509
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.620.067 535.938
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-167.598 -749.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
159.871 -9.282.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.072 -198.080
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.706.611 29.599.697
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
117.140 106.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
533.6 -3.907.508
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
118.434.271 31.606.665
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-122.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.216.501 -20.035.668
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -7.058.839
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.058.839
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.823.969
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 8.823.969
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.761.988 -7.008.410
Ödenen Temettüler
-2.779.244 -6.553.973
Ödenen Faiz
-14.675.269 -8.238.415
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.376.236 9.294.316
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.376.236 9.294.316
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.120.942 8.049.622
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.744.706 17.343.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 27.744.706 39.120.942
Finansal Yatırımlar
20 317.944.828 294.982.910
Ticari Alacaklar
7 13.635.829 20.092.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 175.909 290.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.459.920 19.802.213
Diğer Alacaklar
9 1.169.474 1.451.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.169.474 1.451.789
Stoklar
10 9.594.476 5.974.409
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.361.733 1.162.281
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.585.530 3.611.269
ARA TOPLAM
375.036.576 366.396.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
375.036.576 366.396.352
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 18.027.660 18.027.660
Diğer Alacaklar
9 691.510 512.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
691.510 512.865
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 15.223.922 8.797.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18.900.000 18.900.000
Maddi Duran Varlıklar
12 140.112.101 71.262.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
117.466 110.338
Peşin Ödenmiş Giderler
8 75.131 84.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 5.585.447 3.780.380
Diğer Duran Varlıklar
13 2.299.212 2.820.568
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
201.032.449 124.296.416
TOPLAM VARLIKLAR
576.069.025 490.692.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 1.171.808 397.793
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 8.772.196 7.905.453
Ticari Borçlar
7 3.219.390 2.998.725
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.219.390 2.998.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
564.464 456.196
Diğer Borçlar
2.322.557 780.554
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.322.557 780.554
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 400.190 398.705
Kısa Vadeli Karşılıklar
460.039 427.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
405.272 427.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
54.767 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.321.377 2.706.845
ARA TOPLAM
19.232.021 16.071.602
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.232.021 16.071.602
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 32.866.274 9.846.972
Diğer Borçlar
48.079.865 42.445.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 47.562.190 42.445.019
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
517.675 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.863.095 1.373.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.863.095 1.373.033
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 19.421.382 15.271.062
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.230.616 68.936.086
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
121.462.637 85.007.688
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
366.514.583 325.406.057
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.740.630 12.820.057
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.176.645 17.712.376
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.176.645 17.712.376
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.176.645 17.712.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 7.088.246 4.791.688
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
179.328.098 125.200.851
Net Dönem Karı veya Zararı
43.525.960 62.226.081
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.091.805 80.279.023
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
454.606.388 405.685.080
TOPLAM KAYNAKLAR
576.069.025 490.692.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046
Transferler
1.291.035 42.434.256 -43.725.291 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
576.215 37.048.874 37.625.089 8.919.237 46.544.326
Kar Payları
-2.275.000 -2.275.000 -4.278.973 -6.553.973
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3 -2.461.749 4.226.879 1.765.130 0 1.765.130
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 459.547 131.408 70.101 -264.160 396.896 -4.304.404 -3.907.508
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -7.058.839 12.820.057 14.765.882 4.791.688 32.655.004 123.767.553 37.048.874 288.790.219 74.417.802 363.208.021
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 12.820.057 17.712.376 4.791.688 32.655.004 125.200.851 62.226.081 325.406.057 80.279.023 405.685.080
Transferler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.