KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:02
KAP ***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***VERUS*** VERUSA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 10.156.387 29.216.012
Satışların Maliyeti
15 -8.182.553 -28.571.865
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.973.834 644.147
BRÜT KAR (ZARAR)
1.973.834 644.147
Genel Yönetim Giderleri
-2.861.293 -2.710.644
Pazarlama Giderleri
-752.530 -324.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 18.625.779 10.804.302
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -92.515 -280.076
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.893.275 8.133.150
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -20.803 -39.893
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.875.957 8.093.257
Finansman Gelirleri
17 34.990 451.311
Finansman Giderleri
17 -3.570.652 -1.984.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.340.295 6.560.453
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.454.144 4.831.486
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -231.057 -109.308
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -2.223.087 4.940.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.886.151 11.391.939
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.886.151 11.391.939
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
504.575 1.181.663
Ana Ortaklık Payları
10.381.576 10.210.276
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 0,15000000 0,15000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.651.795 1.621.498
Dönem Karı (Zararı)
10.886.151 11.391.939
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.082.996 -13.671.783
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
454.043 416.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-428.057 4.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -428.057 4.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
230.324 -206.527
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
230.324 -157.385
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -49.142
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.256.553 1.452.943
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -557.700 -10.030.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
20.803 39.893
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
4 20.803 39.893
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 2.454.144 -4.831.486
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 -517.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.889.653 3.719.340
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.353.738 -12.575.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
174.408 16.632.365
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.642.766 -330.796
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-239.779 -1.117.876
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.971.310 2.491.665
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.360 289.117
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.100.310 -1.889.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
538.356 219.576
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
169.025 -88.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
369.331 308.069
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.692.808 1.439.496
Alınan Faiz
34.990 445.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-54.650 -49.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -21.353 -214.029
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.174.154 1.090.215
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-979.650 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 1.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.194.504 -159.785
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.181.610 -4.930.521
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.586.670 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.586.670 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.159.995 -3.584.014
Ödenen Faiz
-3.608.285 -1.346.507
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.703.969 -2.218.808
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.703.969 -2.218.808
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.049.622 2.598.392
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.345.653 379.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 6.345.653 8.049.622
Finansal Yatırımlar
20 259.513.444 259.119.222
Ticari Alacaklar
7 19.900.886 17.119.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.900.886 17.119.091
Diğer Alacaklar
9 1.181.460 1.202.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.181.460 1.202.201
Stoklar
10 5.291.458 6.934.224
Peşin Ödenmiş Giderler
8 708.590 410.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 139.548
Diğer Dönen Varlıklar
13 3.528.289 3.497.942
ARA TOPLAM
296.469.780 296.471.898
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
296.469.780 296.471.898
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 14.401.260 14.401.260
Diğer Alacaklar
9 467.846 481.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
467.846 481.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 7.690.800 7.711.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13.148.960 13.148.960
Maddi Duran Varlıklar
12 63.356.851 62.609.626
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
126.665 133.429
Peşin Ödenmiş Giderler
8 77.710 136.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.744.309 4.460.241
Diğer Duran Varlıklar
13 3.094.447 3.130.341
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.108.848 106.213.898
TOPLAM VARLIKLAR
403.578.628 402.685.796
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 5.606.214 4.313.676
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 4.320.606 6.459.500
Ticari Borçlar
7 10.963.083 12.934.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.256.036 5.638.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.707.047 7.296.028
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
732.597 733.957
Diğer Borçlar
406.714 218.359
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 14.162
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
406.714 204.197
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 209.704 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
399.660 351.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
399.660 351.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.100.593 2.731.262
ARA TOPLAM
25.739.171 27.742.530
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.739.171 27.742.530
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 13.591.518 13.984.562
Diğer Borçlar
14.248.286 25.086.774
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 13.768.577 24.571.748
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
479.709 515.026
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.050.115 922.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.050.115 922.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 12.096.321 9.589.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.986.240 49.583.220
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
66.725.411 77.325.750
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
263.278.189 251.278.104
Ödenmiş Sermaye
14 70.000.000 70.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.010.420 -4.597.090
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.468.500 12.360.510
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.089.139 14.058.259
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.089.139 14.058.259
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.089.139 14.058.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 3.447.025 3.430.552
Diğer Yedekler
14 32.655.004 32.655.004
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
123.247.365 79.645.578
Net Dönem Karı veya Zararı
10.381.576 43.725.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.575.028 74.081.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
336.853.217 325.360.046
TOPLAM KAYNAKLAR
403.578.628 402.685.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 71.015.172 14.443.920 201.540.312 64.185.961 265.726.273
Transferler
14.443.920 -14.443.920 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.210.276 10.210.276 1.181.663 11.391.939
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 11.828.772 3.013.248 -27.139 3.208.425 32.655.004 85.459.092 10.210.276 211.750.588 65.367.624 277.118.212
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.000.000 -4.597.090 12.360.510 14.058.259 0 3.430.552 32.655.004 79.645.578 43.725.291 251.278.104 74.081.942 325.360.046
Transferler
43.725.291 -43.725.291 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.381.576 10.381.576 504.575 10.886.151
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3 1.586.670 1.586.670 0 1.586.670
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
3 107.990 30.880 16.473 -123.504 31.839 -1.011.489 -979.650
Dönem Sonu Bakiyeler
70.000.000 -3.010.420 12.468.500 14.089.139 0 3.447.025 32.655.004 123.247.365 10.381.576 263.278.189 73.575.028 336.853.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.886.151 11.391.939
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.886.151 11.391.939
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
504.575 1.181.663
Ana Ortaklık Payları
10.381.576 10.210.276http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763351


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.994 Değişim: 2,22% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.996
Açılış: 1.920
13,6220 Değişim: 0,24%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2018 Değişim: -0,56%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
789,47 Değişim: -0,65%
Düşük 788,02 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.