KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 21:58
KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 6.173.242 106.251.863 181.739.390 363.991.354 363.991.354
Transferler
181.739.390 -181.739.390 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
332.196.086 332.196.086 332.196.086
Dönem Sonu Bakiyeler
10 52.000.000 17.826.859 6.173.242 287.991.253 332.196.086 696.187.440 696.187.440
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 7.355.087 284.209.408 1.152.537.405 1.513.928.759 1.513.928.759
Transferler
1.152.537.405 -1.152.537.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
159.255.056 159.255.056 159.255.056
Dönem Sonu Bakiyeler
10 52.000.000 17.826.859 7.355.087 1.436.746.813 159.255.056 1.673.183.815 1.673.183.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.974.385 -29.018.026
Dönem Karı (Zararı)
159.255.056 332.196.086
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-160.333.612 -332.909.846
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.890 118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-69.530 38.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-69.530 38.736
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
799.456 -18.138.803
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-161.067.428 -314.809.897
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -161.067.428 -314.809.897
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
260.849 -71.125
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.975 -61.274
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-701 -584
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.458 7.356
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
345.983 -16.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-817.707 -784.885
Alınan Faiz
14 103.677 16.859
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-14.961.472 -28.250.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
10.701.117 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.415 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.415 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.415 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.151.686 25.799.204
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.153.000 25.800.000
Ödenen Faiz
-1.314 -796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-842.114 -3.218.822
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-842.114 -3.218.822
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
873.521 3.344.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.407 125.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 31.407 873.521
Finansal Yatırımlar
17 1.702.256.704 1.536.928.921
Diğer Alacaklar
287.974 259.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 287.974 259.755
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39.752 34.526
Diğer Dönen Varlıklar
6 572.137 526.607
ARA TOPLAM
1.703.187.974 1.538.623.330
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.703.187.974 1.538.623.330
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
30.757 14.378
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.874 7.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.631 22.106
TOPLAM VARLIKLAR
1.703.225.605 1.538.645.436
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 0 701
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 33.762 39.220
Diğer Borçlar
357.043 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
357.043 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.484 18.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24.484 18.578
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 71.075 82.135
ARA TOPLAM
486.364 140.634
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
486.364 140.634
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
29.459.726 24.404.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 29.459.726 24.404.907
Uzun Vadeli Karşılıklar
95.700 171.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
95.700 171.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.555.426 24.576.043
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.041.790 24.716.677
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.673.183.815 1.513.928.759
Ödenmiş Sermaye
10 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 7.355.087 7.355.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.436.746.813 284.209.408
Net Dönem Karı veya Zararı
159.255.056 1.152.537.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.673.183.815 1.513.928.759
TOPLAM KAYNAKLAR
1.703.225.605 1.538.645.436


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 0 0
Satışların Maliyeti
11 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
12 -1.067.916 -800.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 162.470.487 334.422.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -2.525 -499
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
161.400.046 333.620.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
161.400.046 333.620.923
Finansman Giderleri
15 -2.144.990 -1.424.837
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
159.255.056 332.196.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
159.255.056 332.196.086
DÖNEM KARI (ZARARI)
159.255.056 332.196.086
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
159.255.056 332.196.086
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 3,06300000 6,38800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
159.255.056 332.196.086
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
159.255.056 332.196.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027000


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5866 Değişim: -0,63%
Düşük 32,5656 18.06.2024 Yüksek 32,8644
Açılış: 32,793
34,9964 Değişim: -0,70%
Düşük 34,9188 18.06.2024 Yüksek 35,4163
Açılış: 35,2435
2.443,18 Değişim: -0,08%
Düşük 2.421,05 18.06.2024 Yüksek 2.454,39
Açılış: 2.445,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.