KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 20:00
KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

20.837.043 -20.837.043 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175.766 175.766 175.766
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 175.766 147.375.870 147.375.870
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540
Transferler
15.483.436 -15.483.436 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
949.508 949.508 949.508
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 90.143.939 949.508 163.633.048 163.633.048


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.804 -799.898
Dönem Karı (Zararı)
949.508 175.766
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.528.120 -835.508
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.074 5.299
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
52.805 26.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
52.805 26.483
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -468.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.028.299 118.055
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-557.700 30
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14 -557.700 30
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -517.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-475.147 -1.439.755
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-516.538 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.931 -1.705.159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-599 258.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.270 73.413
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.211 -66.293
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.053.759 -2.099.497
Alınan Temettüler
14 0 468.000
Alınan Faiz
14 1.085.563 98.974
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 732.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 517.375
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 517.375
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-57.264 282.438
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 499.467
Ödenen Faiz
-57.264 -217.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.460 -85
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.460 -85
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.860 2.498
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.400 2.413


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 3.400 28.860
Finansal Yatırımlar
17 127.748.693 127.190.993
Ticari Alacaklar
22.899.624 22.383.086
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 11.649.624 11.133.086
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.250.000 11.250.000
Diğer Alacaklar
12.759.501 12.832.393
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 12.621.324 12.703.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 138.177 128.430
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.916 2.916
Diğer Dönen Varlıklar
6 426.049 399.088
ARA TOPLAM
163.840.183 162.837.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
163.840.183 162.837.336
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
23.884 28.958
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.884 28.958
TOPLAM VARLIKLAR
163.864.067 162.866.294
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
139 738
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
139 738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 22.272 15.002
Kısa Vadeli Karşılıklar
99.307 59.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
99.307 59.545
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 35.307 46.518
ARA TOPLAM
157.025 121.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.025 121.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
73.994 60.951
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.994 60.951
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.994 60.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
231.019 182.754
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
163.633.048 162.683.540
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.712.742 2.712.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
90.143.939 74.660.503
Net Dönem Karı veya Zararı
949.508 15.483.436
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
163.633.048 162.683.540
TOPLAM KAYNAKLAR
163.864.067 162.866.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 0 12.500.000
Satışların Maliyeti
12 0 -11.982.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 517.375
BRÜT KAR (ZARAR)
0 517.375
Genel Yönetim Giderleri
13 -680.349 -720.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.687.203 595.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -82 -94
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.006.772 392.795
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.006.772 392.795
Finansman Giderleri
15 -57.264 -217.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
949.508 175.766
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
949.508 175.766
DÖNEM KARI (ZARARI)
949.508 175.766
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
949.508 175.766
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,02000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
949.508 175.766
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
949.508 175.766http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759980


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.