" />

KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 19:02
KAP ***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.367.377 36.484.908 22.623.917 131.303.061 0 131.303.061
Transferler
22.623.917 -22.623.917 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.245.237 1.245.237 0 1.245.237
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.367.377 59.108.825 1.245.237 132.548.298 0 132.548.298
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 0 147.200.104
Transferler
20.837.043 -20.837.043 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175.766 175.766 0 175.766
Dönem Sonu Bakiyeler
11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 175.766 147.375.870 0 147.375.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-799.898 -1.743.465
Dönem Karı (Zararı)
175.766 1.245.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-835.508 -1.759.091
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.299 6.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.483 10.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.483 10.376
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-468.000 -700.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
118.055 -158.953
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
30 -6.102.306
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
17 30 -6.102.306
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -517.375 5.184.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.439.755 -2.283.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.705.159 -462.721
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
258.284 -1.812.824
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
73.413 -2.876
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.293 -4.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.099.497 -2.797.228
Alınan Temettüler
14 468.000 700.000
Alınan Faiz
14 98.974 353.763
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
732.625 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
517.375 1.879.675
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
517.375 1.879.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
282.438 -142.386
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3 499.467 52.424
Ödenen Faiz
-217.029 -194.810
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85 -6.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-85 -6.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.498 15.103
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.413 8.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
21 2.413 2.498
Finansal Yatırımlar
17 137.987.649 149.970.304
Ticari Alacaklar
11.250.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.250.000 0
Diğer Alacaklar
3.325.146 1.682.356
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 3.219.020 1.579.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 106.126 103.117
Diğer Dönen Varlıklar
349.349 286.980
ARA TOPLAM
152.914.557 151.942.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
152.914.557 151.942.138
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
44.601 49.817
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
250 333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.851 50.150
TOPLAM VARLIKLAR
152.959.408 151.992.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.052.989 1.794.705
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.052.989 1.794.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
109.882 36.469
Diğer Borçlar
3.229.820 2.813.673
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.229.820 2.730.353
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 83.320
Kısa Vadeli Karşılıklar
84.621 60.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
84.621 60.173
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
61.545 44.518
ARA TOPLAM
5.538.857 4.749.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.538.857 4.749.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
44.681 42.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
44.681 42.646
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.681 42.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.583.538 4.792.184
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
147.375.870 147.200.104
Ödenmiş Sermaye
11 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 17.826.859 17.826.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 2.712.742 2.712.742
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
74.660.503 53.823.460
Net Dönem Karı veya Zararı
175.766 20.837.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.375.870 147.200.104
TOPLAM KAYNAKLAR
152.959.408 151.992.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 12.500.000 0
Satışların Maliyeti
12 -11.982.625 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
517.375 0
BRÜT KAR (ZARAR)
517.375 0
Genel Yönetim Giderleri
10 -720.283 -539.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 595.797 8.635.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -94 -6.656.057
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
392.795 1.440.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
392.795 1.440.154
Finansman Giderleri
-217.029 -194.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
175.766 1.245.237
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
175.766 1.245.237
DÖNEM KARI (ZARARI)
175.766 1.245.237
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
175.766 1.245.237
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,00300000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.766 1.245.237
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
175.766 1.245.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680080


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.986 Değişim: -0,05% Hacim : 32.345 Mio.TL Son veri saati : 11:48
Düşük 10.937 25.07.2024 Yüksek 11.017
Açılış: 10.989
32,9891 Değişim: 0,56%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,8867 Değişim: 0,80%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.522,08 Değişim: -0,28%
Düşük 2.504,79 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.