KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.09.2021 - 18:11
KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Yeni Bakiye
180.000 1.118 -840 15.953 149.022 -52.232 293.021
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69 44.926 44.995
Kar Dağıtımı
-52.232 52.232
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
-52.232 52.232
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.118 -771 15.953 96.790 46.926 338.016
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 1.118 -994 15.953 96.790 57.248 350.115
Yeni Bakiye
180.000 1.118 -994 15.953 96.790 57.248 350.115
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-140 9.091 8.951
Kar Dağıtımı
229 57.019 -57.248
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
229 57.019 -57.248
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 1.347 -1.134 15.953 153.809 9.091 359.066


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
632.089 348.763 336.561 167.032
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
10 632.089 348.763 336.561 167.032
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
10 615.140 341.660 326.663 163.754
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 16.949 7.103 9.898 3.278
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-568.933 -259.790 -299.880 -126.787
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-555.680 -231.470 -289.204 -113.632
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-398 -582 -116 -292
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.503 -21.666 -5.178 -8.999
Diğer Faiz Giderleri
0 -104 0 -12
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-6.352 -5.968 -5.382 -3.852
BRÜT KAR (ZARAR)
63.156 88.973 36.681 40.245
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-54.992 -54.440 -24.841 -25.481
Personel Giderleri
-13.982 -10.850 -8.285 -5.689
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-310 -5.726 -179 -147
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-32.380 -27.550 -14.270 -14.590
Diğer
-8.320 -10.314 -2.107 -5.055
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
8.164 34.533 11.840 14.764
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
106.788 194.171 55.683 93.440
Bankalardan Alınan Faizler
1.044 136 932 64
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
9.721 0 9.721 0
Kambiyo İşlemleri Karı
68.960 173.138 30.171 76.662
Diğer
27.063 20.897 14.859 16.714
KARŞILIK GİDERLERİ
-6.425 -17.208 -1.030 -12.825
Özel Karşılıklar
-17.208 -12.825
Beklenen Zarar Karşılıkları
0
Genel Karşılıklar
-6.425 0 -1.030 0
Diğer
0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-96.391 -152.639 -59.978 -67.186
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-484 0 -484
Kambiyo İşlemleri Zararı
-95.907 -152.639 -59.494 -67.186
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
12.136 58.857 6.515 28.193
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.136 58.857 6.515 28.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -3.045 -13.931 -1.870 -7.689
Cari Vergi Karşılığı
11 0 0 5.733
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -4.181 -14.021 -3.006 -13.422
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 1.136 90 1.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.091 44.926 4.645 20.504
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9.091 44.926 4.645 20.504
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.091 44.926 4.645 20.504
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
120.408 112.564
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
599.313 303.927
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-468.144 -187.611
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 16.949 7.103
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.353 41.396
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 23.868 2.181
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-16.200 -11.950
Ödenen Vergiler
-93 0
Diğer
-44.638 -42.482
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-254.227 -169.461
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-1.278.017 529.708
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.333 25.572
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
949.296 -483.342
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
57.161 -241.399
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-133.819 -56.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.492 -770
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
81 1.186
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-5.005 -4.674
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.416 -4.258
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6 224.880
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
224.880
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.046 -3.828
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
86.691 -64.983
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
107.293 241.727
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
193.984 176.744


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.091 44.926 4.645 20.504
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-140 69 -70 10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-140 69 -70 10
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-175 86 -88 13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -17 18 -3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
11 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.951 44.995 4.575 20.514


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 178.386 15.598 193.984 90.720 16.585 107.305
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 1.582 1.582 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 8.263.404 248.869 8.512.273 7.000.431 247.247 7.247.678
Faktoring Alacakları
0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0
Diğer Faktoring Alacakları
0
Finansman Kredileri
5 8.195.090 248.869 8.443.959 6.902.219 247.247 7.149.466
Tüketici Kredileri
5 2.737.938 0 2.737.938 2.201.098 0 2.201.098
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
5 5.457.152 248.869 5.706.021 4.701.121 247.247 4.948.368
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
5 143.667 0 143.667 197.433 0 197.433
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -75.353 0 -75.353 -99.221 0 -99.221
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9.074 0 9.074 9.166 0 9.166
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
65.903 0 65.903 65.989 0 65.989
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
93 0 93 227 0 227
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 24.742 0 24.742 27.750 0 27.750
DİĞER AKTİFLER
38.402 1.402 39.804 47.842 2.250 50.092
ARA TOPLAM
8.580.004 267.451 8.847.455 7.242.125 266.082 7.508.207
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
303 0 303 1.240 0 1.240
Satış Amaçlı
303 0 303 1.240 0 1.240
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
8.580.307 267.451 8.847.758 7.243.365 266.082 7.509.447
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
6 6.710.111 1.291.551 8.001.662 6.112.719 845.210 6.957.929
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4.780 0 4.780 5.449 0 5.449
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 277.381 0 277.381 52.568 0 52.568
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 484 484 0 0 0
KARŞILIKLAR
8 49.791 0 49.791 40.512 0 40.512
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8 9.977 0 9.977 12.153 0 12.153
Genel Karşılıklar
8 29.489 0 29.489 23.265 0 23.265
Diğer Karşılıklar
8 10.325 0 10.325 5.094 0 5.094
CARİ VERGİ BORCU
16.734 59 16.793 15.393 62 15.455
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
7 127.446 10.355 137.801 78.801 8.618 87.419
ARA TOPLAM
7.186.243 1.302.449 8.488.692 6.305.442 853.890 7.159.332
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
9 359.066 0 359.066 350.115 0 350.115
Ödenmiş Sermaye
9 180.000 0 180.000 180.000 0 180.000
Sermaye Yedekleri
1.347 0 1.347 1.118 0 1.118
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.347 0 1.347 1.118 0 1.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.134 0 -1.134 -994 0 -994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
15.953 0 15.953 15.953 0 15.953
Yasal Yedekler
15.953 0 15.953 15.953 0 15.953
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
162.900 0 162.900 154.038 0 154.038
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
153.809 0 153.809 96.790 96.790
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.091 0 9.091 57.248 0 57.248
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
7.545.309 1.302.449 8.847.758 6.655.557 853.890 7.509.447


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
8 25.209.803 1.525.698 26.735.501 22.971.391 1.555.856 24.527.247
VERİLEN TEMİNATLAR
8 41.770 0 41.770 42.170 0 42.170
TAAHHÜTLER
8 135.378 319 135.697 224.303 0 224.303
Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
135.378 319 135.697 224.303 0 224.303
Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
135.378 319 135.697 224.303 0 224.303
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
314.302 580.412 894.714 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
314.302 580.412 894.714 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
314.302 580.412 894.714 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
25.701.253 2.106.429 27.807.682 23.237.864 1.555.856 24.793.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963979


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: -0,42% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.413 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,5282 Değişim: 0,03%
Düşük 8,5156 17.09.2021 Yüksek 8,5387
Açılış: 8,5258
10,0557 Değişim: -0,03%
Düşük 10,0406 17.09.2021 Yüksek 10,0683
Açılış: 10,0589
480,79 Değişim: 0,06%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 481,44
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.