KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:37
KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
30.513 49.876 -6.856 18.579
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-67 89 -29 -686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-67 89 -29 -686
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-84 111 -36 -857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11 17 -22 7 171
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 17 -22 7 171
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.446 49.965 -6.885 17.893


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 -652 9.550 127.127 78.945 48.182 316.025
Yeni Bakiye
180.000 -652 9.550 127.127 78.945 48.182 316.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
89 89
Dönem Net Karı (Zararı)
49.876 49.876 49.876
Kar Dağıtımı
3.062 -3.062 45.120 -48.182
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
3.062 -3.062 45.120 -48.182
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 -563 12.612 173.941 124.065 49.876 365.990
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 -525 12.612 190.883 124.065 66.818 382.970
Yeni Bakiye
180.000 -525 12.612 190.883 124.065 66.818 382.970
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-67 -67
Dönem Net Karı (Zararı)
30.513 30.513 30.513
Kar Dağıtımı
428 3.341 -3.769 63.049 -66.818
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
428 3.341 -3.769 63.049 -66.818
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 428 -592 15.953 217.627 187.114 30.513 413.416


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
53.328 48.434
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
478.844 396.402
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-400.311 -300.595
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 11.461 12.210
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 24.404 26.238
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-43.261 -41.751
Ödenen Vergiler
11 -6.274 -6.694
Diğer
-11.535 -37.376
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-605.381 -61.259
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-538.833 312.960
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-94.837 55.956
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13.717 -427.748
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
14.572 -2.427
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-552.053 -12.825
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-523 -110
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
61 1.525
Diğer
573 1.188
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
111 2.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6 816.500
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-123.484
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
693.016
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
11.634 1.437
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
152.708 -8.785
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
36.194 57.738
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
188.902 48.953


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
485.239 405.122 249.753 199.885
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
10 485.239 405.122 249.753 199.885
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
10 473.778 392.912 244.083 193.938
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 11.461 12.210 5.670 5.947
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-404.298 -314.475 -213.118 -158.498
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-342.099 -300.595 -173.114 -153.107
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-51.696 -34.100
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.503 -13.880 -5.904 -5.391
BRÜT KAR (ZARAR)
80.941 90.647 36.635 41.387
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-48.326 -47.011 -23.430 -28.398
Personel Giderleri
-10.038 -9.218 -5.345 -4.673
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-146 -131 -75 135
Genel İşletme Giderleri
-36.627 -37.524 -17.967 -23.803
Diğer
-1.515 -138 -43 -57
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
32.615 43.636 13.205 12.989
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
391.577 137.514 219.242 44.774
Bankalardan Alınan Faizler
5.066 3.490 2.817 2.029
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
377.747 123.365 211.955 37.530
Diğer
8.764 10.659 4.470 5.215
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
-30.832 2.579 -40.432 -1.034
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-355.095 -122.123 -201.320 -33.709
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-355.095 -122.123 -201.320 -33.709
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
38.265 61.606 -9.305 23.020
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.265 61.606 -9.305 23.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -7.752 -11.730 2.449 -4.441
Cari Vergi Karşılığı
11 -22.618 -13.019 -7.308 -6.338
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
11 14.866 1.289 9.757 1.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
30.513 49.876 -6.856 18.579
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
30.513 49.876 -6.856 18.579
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
30.513 49.876 -6.856 18.579
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,16950000 0,27710000 -0,03810000 0,10320000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,16950000 0,27710000 -0,03810000 0,10320000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 88.871 1.121.191 1.210.062 67.359 1.061.727 1.129.086
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
BANKALAR
50.913 137.986 188.899 27.797 8.396 36.193
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0
FİNANSMAN KREDİLERİ
5 7.921.556 105.988 8.027.544 7.540.474 7.540.474
Tüketici Kredileri
5 2.185.919 2.185.919 2.344.389 2.344.389
Taksitli Ticari Krediler
5 5.735.637 105.988 5.841.625 5.196.085 5.196.085
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0
Finansal Kiralama Alacakları
0
DİĞER ALACAKLAR
8.187 611 8.798 13.002 816 13.818
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
116.095 116.095 95.164 95.164
Takipteki Finansman Kredileri
5 269.647 269.647 217.884 217.884
Özel Karşılıklar (-)
5 -153.552 -153.552 -122.720 -122.720
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0
İŞTİRAKLER (Net)
0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.915 4.915 5.603 5.603
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
44.954 44.954 48.598 48.598
Şerefiye
35.458 35.458 35.458 35.458
Diğer
9.496 9.496 13.140 13.140
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
24.578 24.578 20.511 20.511
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 31.065 31.065 16.182 16.182
DİĞER AKTİFLER
3 3 72 72
ARA TOPLAM
8.291.137 1.365.776 9.656.913 7.834.762 1.070.939 8.905.701
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
3 3.395 3.395 1.802 1.802
Satış Amaçlı
3.395 3.395 1.802 1.802
AKTİF TOPLAMI
8.294.532 1.365.776 9.660.308 7.836.564 1.070.939 8.907.503
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
ALINAN KREDİLER
6 4.680.741 3.593.225 8.273.966 5.193.588 3.066.661 8.260.249
FAKTORİNG BORÇLARI
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 818.581 818.581 123.484 123.484
Bonolar
6 123.484 123.484
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
6 818.581 818.581
DİĞER BORÇLAR
3.974 1.462 5.436 6.897 1.345 8.242
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
23 23 65 65
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
10.924 10.924 2.844 2.844
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
41.288 41.288 41.777 41.777
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.892 5.892 8.235 8.235
Diğer Karşılıklar
8 35.396 35.396 33.542 33.542
ERTELENMİŞ GELİRLER
7 88.214 1.324 89.538 86.812 1.060 87.872
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
11 7.136 7.136
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0
ARA TOPLAM
5.650.881 3.596.011 9.246.892 5.455.467 3.069.066 8.524.533
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
Satış Amaçlı
0
ÖZKAYNAKLAR
413.416 413.416 382.970 382.970
Ödenmiş Sermaye
9 180.000 180.000 180.000 180.000
Sermaye Yedekleri
428 428
Diğer Sermaye Yedekleri
428 428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-592 -592 -525 -525
Kar Yedekleri
15.953 15.953 12.612 12.612
Yasal Yedekler
15.953 15.953 12.612 12.612
Kar veya Zarar
217.627 217.627 190.883 190.883
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
187.114 187.114 124.065 124.065
Net Dönem Karı veya Zararı
30.513 30.513 66.818 66.818
PASİF TOPLAMI
6.064.297 3.596.011 9.660.308 5.838.437 3.069.066 8.907.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0
ALINAN TEMİNATLAR
8.1 22.094.500 3.224.405 25.318.905 20.254.862 2.656.785 22.911.647
VERİLEN TEMİNATLAR
8.2 222.018 222.018 222.018 222.018
TAAHHÜTLER
8.3 140.094 21.232 161.326 57.497 12.882 70.379
Cayılabilir Taahhütler
140.094 21.232 161.326 57.497 12.882 70.379
Diğer Cayılabilir Taahhütler
140.094 21.232 161.326 57.497 12.882 70.379
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
22.456.612 3.245.637 25.702.249 20.534.377 2.669.667 23.204.044http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701629


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.998 Değişim: 2,38% Hacim : 28.061 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.914 27.01.2022 Yüksek 1.998
Açılış: 1.920
13,6497 Değişim: 0,44%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6702
Açılış: 13,5897
15,2325 Değişim: -0,36%
Düşük 15,1680 27.01.2022 Yüksek 15,3281
Açılış: 15,2876
788,20 Değişim: -0,81%
Düşük 784,41 27.01.2022 Yüksek 796,13
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.