KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2018 - 19:17
KAP ***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
66.818 48.182
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
127 -103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
127 -103
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 159 -129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32 26
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -32 26
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.945 48.079


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri Dönem Karı / (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 -549 6.600 81.895 9.836 72.059 267.946
Yeni Bakiye
180.000 -549 6.600 81.895 9.836 72.059 267.946
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -103 -103
Dönem Net Karı (Zararı)
48.182 48.182 48.182
Kar Dağıtımı
2.950 -2.950 69.109 -72.059
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20 2.950 -2.950 69.109 -72.059
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 -652 9.550 127.127 78.945 48.182 316.025
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
180.000 -652 9.550 127.127 78.945 48.182 316.025
Yeni Bakiye
180.000 -652 9.550 127.127 78.945 48.182 316.025
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 127 127
Dönem Net Karı (Zararı)
66.818 66.818 66.818
Kar Dağıtımı
3.062 -3.062 45.120 -48.182
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20 3.062 -3.062 45.120 -48.182
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000 -525 12.612 190.883 124.065 66.818 382.970


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
62.143 160.413
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
820.167 749.050
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-640.233 -591.595
Alınan Ücret ve Komisyonlar
23.871 35.129
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6,24 11.459 43.088
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-83.862 -84.967
Ödenen Vergiler
-19.796 -22.274
Diğer
-49.463 31.982
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-93.422 -251.075
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-801.791 -1.271.422
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-177.921 -175.869
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
844.793 1.165.405
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
41.497 30.811
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-31.279 -90.662
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -594 -2.634
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
8 1.386 1.599
Diğer
5.066 -3.386
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.858 -4.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
121.369 116.940
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-116.940 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.429 116.940
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-552 1.869
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-21.544 23.726
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
57.738 34.012
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 36.194 57.738


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22 836.694 768.879
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
22 836.694 768.879
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
22 812.823 743.628
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
22 23.871 25.251
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-668.976 -591.595
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-640.233 -568.565
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-28.743 -23.030
BRÜT KAR (ZARAR)
167.718 177.284
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-100.466 -84.967
Personel Giderleri
23 -18.396 -18.077
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
18 -261 -209
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
23 -81.621 -59.665
Diğer
24 -188 -7.016
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
67.252 92.317
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
2.886.572 995.382
Bankalardan Alınan Faizler
7.346 5.422
Kambiyo İşlemleri Karı
2.848.461 919.706
Diğer
24 30.765 70.254
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
6 -45.136 -120.107
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.827.991 -917.837
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.827.991 -917.837
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
80.697 49.755
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
80.697 49.755
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
25 -13.879 -1.573
Cari Vergi Karşılığı
-10.580 232
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.299 -1.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
66.818 48.182
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.818 48.182
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
66.818 48.182
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 67.359 1.061.727 1.129.086 96.157 849.554 945.711
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
BANKALAR
5 27.797 8.396 36.193 42.449 15.288 57.737
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
6 7.540.474 7.540.474 6.711.985 6.711.985
Tüketici Kredileri
6 2.344.389 2.344.389 2.623.839 2.623.839
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
6 5.196.085 5.196.085 4.088.146 4.088.146
KİRALAMA İŞLEMLERİ
0 0
DİĞER ALACAKLAR
11 13.002 816 13.818 12.762 406 13.168
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
6 95.164 95.164 166.997 166.997
Takipteki Finansman Kredileri
6 217.884 217.884 307.733 307.733
Özel Karşılıklar (-)
6 -122.720 -122.720 -140.736 -140.736
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 5.603 5.603 9.051 9.051
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 48.598 48.598 55.772 55.772
Şerefiye
35.458 35.458 35.458 35.458
Diğer
13.140 13.140 20.314 20.314
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
12 20.511 20.511 23.125 43 23.168
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
25 16.182 16.182 19.513 19.513
DİĞER AKTİFLER
11 72 72 188 188
ARA TOPLAM
7.834.762 1.070.939 8.905.701 7.137.999 865.291 8.003.290
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
10 1.802 1.802 2.054 2.054
Satış Amaçlı
1.802 1.802 2.054 2.054
AKTİF TOPLAMI
7.836.564 1.070.939 8.907.503 7.140.053 865.291 8.005.344
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ALINAN KREDİLER
13 5.193.588 3.066.661 8.260.249 4.913.252 2.502.204 7.415.456
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 123.484 123.484 117.594 117.594
Bonolar
13 123.484 123.484
Tahviller
13 117.594 117.594
DİĞER BORÇLAR
14 6.897 1.345 8.242 3.504 1.238 4.742
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
65 65 584 584
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
16 2.844 2.844 2.130 2.130
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
41.777 41.777 46.999 46.999
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
18 8.235 8.235 7.150 7.150
Diğer Karşılıklar
17 33.542 33.542 39.849 39.849
ERTELENMİŞ GELİRLER
15 86.812 1.060 87.872 100.097 1.717 101.814
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0
ARA TOPLAM
5.455.467 3.069.066 8.524.533 5.184.160 2.505.159 7.689.319
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
382.970 382.970 316.025 316.025
Ödenmiş Sermaye
19 180.000 180.000 180.000 180.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
21 -525 -525 -652 -652
Kar Yedekleri
12.612 12.612 9.550 9.550
Yasal Yedekler
20 12.612 12.612 9.550 9.550
Kar veya Zarar
190.883 190.883 127.127 127.127
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 124.065 124.065 78.945 78.945
Net Dönem Karı veya Zararı
66.818 66.818 48.182 48.182
PASİF TOPLAMI
5.838.437 3.069.066 8.907.503 5.500.185 2.505.159 8.005.344


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
ALINAN TEMİNATLAR
17.1 20.254.862 2.656.785 22.911.647 19.691.418 153.425 19.844.843
VERİLEN TEMİNATLAR
17.2 222.018 222.018 51.752 51.752
TAAHHÜTLER
17.3 57.497 12.882 70.379 80.876 5.522 86.398
Cayılabilir Taahhütler
57.497 12.882 70.379 80.876 5.522 86.398
Diğer Cayılabilir Taahhütler
57.497 12.882 70.379 80.876 5.522 86.398
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0
EMANET KIYMETLER
0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
20.534.377 2.669.667 23.204.044 19.824.046 158.947 19.982.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664921


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.347 Değişim: 0,38% Hacim : 143.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.282 22.02.2024 Yüksek 9.406
Açılış: 9.360
30,9796 Değişim: -0,08%
Düşük 30,8869 22.02.2024 Yüksek 31,0826
Açılış: 31,0045
33,6260 Değişim: 0,16%
Düşük 33,5115 22.02.2024 Yüksek 33,9039
Açılış: 33,5723
2.015,52 Değişim: -0,13%
Düşük 2.012,25 22.02.2024 Yüksek 2.030,51
Açılış: 2.018,17
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.