KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2021 - 18:39
KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 0 38.747.275
Transferler
480.253 -480.253
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.367.975 -9.389.720 0 -9.389.720
Dönem Karı (Zararı)
-9.367.975 -9.367.975 0 -9.367.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.745 -21.745 0 -21.745
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -47.142 -6.061.008 -9.367.975 29.357.555 0 29.357.555
Transferler
-9.367.975 9.367.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.996 6.447.315 6.439.319 0 6.439.319
Dönem Karı (Zararı)
6.447.315 6.447.315 0 6.447.315
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.996 -7.996 0 -7.996
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -55.138 -15.428.983 6.447.315 35.796.874 0 35.796.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.947.392 3.056.262
Dönem Karı (Zararı)
6.447.315 -9.367.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.447.315 -9.367.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.037.258 -4.315.797
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 264.388 306.454
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-485.524 1.573.257
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -485.524 1.573.257
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-19.946 -86.825
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -19.946 -27.963
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -58.862
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-525.202 -1.064.754
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -788.040 -1.072.306
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 57.445 49.638
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 276.982 215.240
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -71.589 -257.326
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.017.000 -6.915.465
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.017.000 -2.515.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -4.400.465
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 746.026 1.882.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -10.593
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -10.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.768.398 15.783.606
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 336.279 20.244.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-783.124 -1.698.937
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-26 -545.133 -383.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -237.991 -1.315.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.983.042 1.481.970
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-26 -5.974.150 1.510.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.892 -28.181
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.423 6.077
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-422.773 -24.985
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-26 -210.169 -150.178
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -212.604 125.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -31.604 -14.157
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
665.483 -3.709.666
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-26 758.112 -3.008.402
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -92.629 -701.264
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-150.332 150.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
611.138 -651.542
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.358.341 2.099.834
Ödenen Faiz
23 -28.708 -49.638
Alınan Faiz
22 439.657 1.006.066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -64.410
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.593
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -75.003
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -75.003
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.947.392 2.991.852
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.947.392 2.991.852
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.730.397 738.545
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 783.005 3.730.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 783.005 3.730.397
Finansal Yatırımlar
5 1 336.280
Ticari Alacaklar
1.947.450 607.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-26 1.214.391 602.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 733.059 4.951
Diğer Alacaklar
9.548.402 3.245.714
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 9.498.872 3.205.076
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 49.530 40.638
Peşin Ödenmiş Giderler
8 12.137 1.714
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 104.425 56.982
Diğer Dönen Varlıklar
15 0 808.581
ARA TOPLAM
12.395.420 8.786.881
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.395.420 8.786.881
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 28.157.000 24.140.000
Maddi Duran Varlıklar
11 968.445 1.232.339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.084 5.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.130.529 25.377.917
TOPLAM VARLIKLAR
41.525.949 34.164.798
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
137.869 283.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-26 41.895 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 95.974 283.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 14.886 46.490
Diğer Borçlar
1.046.503 260.457
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 774.354 16.242
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 272.149 244.215
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 0 150.332
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 0 150.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.695 44.644
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 0 5.949
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 38.695 38.695
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 0 150.000
ARA TOPLAM
1.237.953 935.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.237.953 935.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 120.804 241.367
Uzun Vadeli Karşılıklar
479 6.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 479 6.480
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.369.839 3.623.813
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.491.122 3.871.660
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.729.075 4.807.243
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.796.874 29.357.555
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.1 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.2 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.3 11.491.255 11.499.251
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.491.255 11.499.251
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.3 11.546.393 11.546.393
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3 -55.138 -47.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-15.428.983 -6.061.008
Net Dönem Karı veya Zararı
6.447.315 -9.367.975
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.796.874 29.357.555
TOPLAM KAYNAKLAR
41.525.949 34.164.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 8.593.412 6.231.780
Satışların Maliyeti
18 -8.644.490 -5.524.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-51.078 707.567
BRÜT KAR (ZARAR)
-51.078 707.567
Genel Yönetim Giderleri
20 -914.308 -1.236.557
Pazarlama Giderleri
20 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 639.557 458.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -509.883 -1.986.307
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-835.712 -2.056.407
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 8.450.044 10.769.403
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -361.547 -16.101.916
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.252.785 -7.388.920
Finansman Gelirleri
23 0 0
Finansman Giderleri
23 -57.445 -124.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.195.340 -7.513.626
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-748.025 -1.854.349
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -748.025 -1.854.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.447.315 -9.367.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.447.315 -9.367.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.447.315 -9.367.975
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,25790000 -0,37470000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.996 -21.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.995 -27.878
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.999 6.133
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.999 6.133
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.996 -21.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.439.319 -9.389.720
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.439.319 -9.389.720http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913475


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 0,00% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1913 Değişim: 0,12%
Düşük 32,1269 22.05.2024 Yüksek 32,2436
Açılış: 32,1543
34,9728 Değişim: 0,01%
Düşük 34,9086 22.05.2024 Yüksek 35,0417
Açılış: 34,968
2.498,91 Değişim: -0,17%
Düşük 2.495,95 22.05.2024 Yüksek 2.512,19
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.