KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 18:29
KAP ***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***VANGD*** VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 -50.146 14.249.855 -68.404 -8.127.349 -8.589.423 30.701.820 717 30.702.537
Transferler
-675.269 -7.914.154 8.589.423
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.206 1.936.668 1.986.874 1.986.874
Dönem Karı (Zararı)
1.936.668 1.936.668 1.936.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.206 50.206 50.206
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-598.393 598.393 -598.393 -598.393 -598.393
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
50.146 8.342.794 8.392.940 -717 8.392.223
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -598.393 8.287.287 13.574.586 -18.198 598.393 -8.297.102 1.936.668 40.483.241 0 40.483.241
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -598.393 8.287.287 13.574.586 -18.198 598.393 -8.297.102 1.936.668 40.483.241 0 40.483.241
Transferler
-82.495 2.019.163 -1.936.668
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.945.698 -7.199 480.253 -1.472.644 0 -1.472.644
Dönem Karı (Zararı)
480.253 480.253 0 480.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.945.698 -7.199 -1.952.897 0 -1.952.897
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
598.393 -598.393 -263.322 -263.322 -263.322
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 8.287.287 11.546.393 -25.397 -6.541.261 480.253 38.747.275 0 38.747.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.066.453 -20.824.220
Dönem Karı (Zararı)
480.253 1.936.668
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
480.253 1.936.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.399.674 -275.912
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 344.762 1.183.755
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-128.870 23.592
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -106.211 -9.067
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 -22.659 32.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.963 -298.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.129 -190.126
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 38.092 -108.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
106.169 6.101
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 259.756 6.101
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -153.587 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.595.810 -1.310.262
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.931.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4.526.810 -1.310.262
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -507.109 121.802
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-48.051 -2.070
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-48.051 -2.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.946.380 -22.484.976
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 5.782.973 -25.179.850
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-269.151 1.017.593
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-26 0 694
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -269.151 1.016.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.224.595 170.081
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-26 -1.495.229 -1.425.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 270.634 1.595.953
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 801.316
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.552 -438.144
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6-26 0 -171.649
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -271.552 -266.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -22.971 -169.139
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.490.378 1.293.258
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7-26 -9.415.251 1.443.597
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.075.127 -150.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.450.706 19.909
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.066.453 -20.824.220
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
48.051 7.897.074
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 8.392.223
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.051 2.070
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.051 2.070
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -125.442
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -125.442
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -371.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.180.085 18.488.760
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
1.180.085 -598.393
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.180.085 -598.393
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 19.087.153
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 19.087.153
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.838.317 5.561.614
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.838.317 5.561.614
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.576.862 15.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 738.545 5.576.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 738.545 5.576.862
Finansal Yatırımlar
5 16.180.329 26.490.112
Ticari Alacaklar
120.977 5.371
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 120.977 5.371
Diğer Alacaklar
4.821.901 1.903.954
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 4.821.444 1.817.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 457 86.687
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.791 44.163
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 84.762 27.769
Diğer Dönen Varlıklar
15 7.039 189.405
ARA TOPLAM
21.961.344 34.237.636
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.961.344 34.237.636
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.000 1.520.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-26 0 1.508.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 12.000 12.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 21.625.000 20.855.887
Maddi Duran Varlıklar
11 1.463.296 1.807.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.072 6.578
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.106.368 24.190.965
TOPLAM VARLIKLAR
45.067.712 58.428.601
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
162.288 587.427
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 162.288 587.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 60.647 83.618
Diğer Borçlar
3.791.982 13.559.370
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-26 3.024.988 12.440.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 766.994 1.119.131
Ertelenmiş Gelirler
8 0 100
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
99.707 66.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.150 6.722
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 97.557 59.465
ARA TOPLAM
4.114.624 14.296.702
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.114.624 14.296.702
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
7 419.852 1.142.842
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.364 6.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 10.364 6.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.775.597 2.498.895
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.205.813 3.648.658
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.320.437 17.945.360
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.747.275 40.483.241
Ödenmiş Sermaye
16 25.000.000 25.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16.1 0 -598.393
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16.2 8.287.287 8.287.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.3 11.520.996 13.556.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.520.996 13.556.388
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.3 11.546.393 13.574.586
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.3 -25.397 -18.198
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.4 0 598.393
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.541.261 -8.297.102
Net Dönem Karı veya Zararı
480.253 1.936.668
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.747.275 40.483.241
TOPLAM KAYNAKLAR
45.067.712 58.428.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.288.861 601.765
Satışların Maliyeti
18 -3.283.074 -718.174
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.787 -116.409
BRÜT KAR (ZARAR)
5.787 -116.409
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.219.478 -1.234.437
Pazarlama Giderleri
20 0 -23.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.301.410 186.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -342.501 -797.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.254.782 -1.984.478
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 9.993.082 11.478.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -8.036.856 -7.549.141
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
701.444 1.945.311
Finansman Giderleri
23 -421.995 -13.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
279.449 1.931.371
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
200.804 5.297
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -304.274 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 505.078 5.297
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
480.253 1.936.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
480.253 1.936.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
480.253 1.936.668
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,01920000 0,07750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.952.897 50.206
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.161.887 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.230 62.746
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
218.220 -12.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
218.220 -12.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.952.897 50.206
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.472.644 1.986.874
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.472.644 1.986.874http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742892


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,2171 Değişim: 0,20%
Düşük 32,1269 22.05.2024 Yüksek 32,2410
Açılış: 32,1543
34,9964 Değişim: 0,08%
Düşük 34,9242 22.05.2024 Yüksek 35,0293
Açılış: 34,968
2.508,35 Değişim: 0,21%
Düşük 2.500,98 22.05.2024 Yüksek 2.510,50
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.