KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 20:36
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
i Tutar
0
Transferler
-435.503 5.082.957 8.767.005 -13.414.459 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
829.028 612.602 1.441.630 41 1.441.671
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 124.894.752 -5.126.079 13.763.276 97.460.804 612.602 0 391.605.355 13.839 391.619.194
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -12.249.253 22.105.132 5.483.445 222.447.291 523.116.870 10.777 523.127.647
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
222.447.291 -222.447.291 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.178.274 86.445.908 82.267.634 126 82.267.760
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.159.588.378 932.334.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.159.588.378 932.334.615
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
157.935 155.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 157.935 155.613
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 381.716.857 354.136.620
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 278.533.562 194.357.927
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.930.029 18.845.110
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 17.930.029 18.845.110
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.966.055 8.698.092
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
689.304.438 576.193.362
TOPLAM VARLIKLAR
1.848.892.816 1.508.527.977
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.688.261 27.089.036
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 138.688.261 27.089.036
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
206.471.458 182.555.842
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
206.471.458 182.555.842
Banka Kredileri
4 97.754.368 93.019.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 108.717.090 89.536.590
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
429.457.638 362.938.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 9.735.303 16.145.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 419.722.335 346.793.583
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.538.139 6.913.253
Diğer Borçlar
6 2.723.746 5.394.346
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 2.716.068 2.716.068
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.678 2.678.278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
90.198.560 83.514.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 90.198.560 83.514.768
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23.229.385 40.594.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.880.967 6.656.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.642.691 5.816.220
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.238.276 840.276
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.611.328 9.284.211
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 7.611.328 9.284.211
ARA TOPLAM
921.799.482 724.941.442
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
921.799.482 724.941.442
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
255.862.464 209.194.212
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
255.862.464 209.194.212
Banka Kredileri
4 52.162.028 73.092.005
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 203.700.436 136.102.207
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.579.725 22.371.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 31.579.725 22.371.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.255.738 28.893.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
34.255.738 28.893.667
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.697.927 260.458.888
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.243.497.409 985.400.330
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.384.504 523.116.870
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
108.902.728 113.081.002
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
108.902.728 113.081.002
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
125.330.255 125.330.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.427.527 -12.249.253
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.105.132 22.105.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
227.930.736 5.483.445
Net Dönem Karı veya Zararı
86.445.908 222.447.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.903 10.777
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.395.407 523.127.647
TOPLAM KAYNAKLAR
1.848.892.816 1.508.527.977


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 614.583.879 265.383.269
Satışların Maliyeti
15 -227.818.164 -133.656.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
386.765.715 131.726.363
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
386.765.715 131.726.363
Genel Yönetim Giderleri
16 -35.258.931 -14.629.469
Pazarlama Giderleri
16 -230.490.588 -113.095.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 16.137.639 11.892.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -8.577.210 -5.433.999
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
128.576.625 10.459.808
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.709.391 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
130.286.016 10.459.808
Finansman Gelirleri
18 10.892.216 14.932.908
Finansman Giderleri
18 -32.440.159 -25.282.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.738.073 109.919
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.292.039 502.724
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -23.515.433 -714.682
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.223.394 1.217.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
86.446.034 612.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
86.446.034 612.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
126 41

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8518 Değişim: 0,26%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8723
Açılış: 32,7682
35,2041 Değişim: 0,32%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2185
Açılış: 35,0901
2.451,71 Değişim: -0,26%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.