KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2022 - 23:50
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-405.627 84.250.883 -83.845.256 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.942.322 -320.086 13.414.459 66.036.695 96 66.036.791
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.424.813 -10.354 -13.414.459 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.294.146 222.447.291 216.153.145 -3.021 216.150.124
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-83.200.000 -83.200.000 -83.200.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 12.249.253 22.105.132 5.483.445 222.447.291 523.116.870 10.777 523.127.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
529.523.876 22.436.148
Dönem Karı (Zararı)
222.444.270 13.414.555
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
294.263.500 203.559.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 145.256.764 127.483.752
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.111.106 3.462.627
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,19 4.504 751.348
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 6.106.602 2.711.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.015.350 5.709.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.386.509 5.177.941
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -371.159 531.430
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
75.584.379 66.963.489
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -12.862.027 -4.372.647
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 88.756.970 71.746.429
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-310.564 -410.293
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
39.203 -1.917.839
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 54.259.698 1.182.575
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.000 675.737
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 675.737
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.426.176 -142.309.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -26.383.447 -8.306.818
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
643.988 4.252.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.027.435 -12.558.917
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.399.881 -247.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.399.881 -247.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -65.205.830 -95.603.722
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.336.052 -1.183.446
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161.579.014 -38.551.980
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.332.790 -7.388.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
149.246.224 -31.163.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.526.658 -659.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.984.329 357.839
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.204.773 82.806
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.779.556 275.033
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21.388.355 -2.746.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.273.030 4.632.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
8.971.004 4.439.561
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.302.026 192.992
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
600.133.946 74.664.718
Kira Ödemeleri
-31.004.184 -33.790.136
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-12.071.075 -7.053.791
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.534.811 -11.384.643
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.003.588 -45.819.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.803.989 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 1.803.989 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.807.577 -45.819.919
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -61.757.487 -42.460.619
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.050.090 -3.359.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-350.317.315 54.658.435
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.141.618 526.737.941
Kredilerden Nakit Girişleri
116.141.618 526.737.941
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-241.389.964 -375.680.346
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-241.389.964 -375.680.346
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -99.356.862 -71.832.388
Ödenen Temettüler
-83.200.000 0
Ödenen Faiz
-55.374.134 -28.937.546
Alınan Faiz
12.862.027 4.370.774
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.202.973 31.274.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.202.973 31.274.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.765.707 24.489.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 165.968.680 55.763.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 165.968.680 55.765.707
Ticari Alacaklar
109.623.037 83.077.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,23 4.638.563 4.665.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 104.984.474 78.412.386
Diğer Alacaklar
2.749.380 376.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.749.380 376.480
Stoklar
7 591.924.796 534.740.209
Peşin Ödenmiş Giderler
49.635.204 25.299.152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 49.635.204 25.299.152
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0
Diğer Dönen Varlıklar
12.433.518 21.404.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 12.433.518 21.404.522
ARA TOPLAM
932.334.615 720.663.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
932.334.615 720.663.830
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
155.613 128.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
155.613 128.632
Maddi Duran Varlıklar
9 354.136.620 344.453.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 194.357.927 209.155.232
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.845.110 7.215.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 18.845.110 7.215.955
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 8.698.092
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
576.193.362 560.953.458
TOPLAM VARLIKLAR
1.508.527.977 1.281.617.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
27.089.036 153.292.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 27.089.036 153.292.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
182.555.842 103.515.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 182.555.842 103.515.570
Banka Kredileri
5 93.019.252 73.345.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 89.536.590 30.169.960
Ticari Borçlar
362.938.757 201.503.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 23 16.145.174 2.414.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 346.793.583 199.089.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 6.913.253 4.386.595
Diğer Borçlar
5.394.346 2.410.017
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 2.716.068 936.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.678.278 1.473.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
83.514.768 38.458.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 83.514.768 38.458.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 40.594.733 661.327
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.656.496 4.378.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 5.816.220 3.166.933
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 840.276 1.211.435
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.284.211 4.982.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 9.284.211 4.982.185
ARA TOPLAM
724.941.442 513.589.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
724.941.442 513.589.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.194.212 303.367.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
209.194.212 303.367.590
Banka Kredileri
5 73.092.005 94.839.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 136.102.207 208.528.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.371.009 46.039.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 22.371.009 46.039.372
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.893.667 22.359.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.893.667 22.359.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 6.083.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
260.458.888 377.850.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
985.400.330 891.439.765
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
523.116.870 390.163.725
Ödenmiş Sermaye
15 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
113.081.002 119.375.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 113.081.002 119.375.148
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
125.330.255 125.330.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.249.253 -5.955.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.105.132 8.680.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.483.445 88.693.799
Net Dönem Karı veya Zararı
222.447.291 13.414.459
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.777 13.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
523.127.647 390.177.523
TOPLAM KAYNAKLAR
1.508.527.977 1.281.617.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.693.357.762 983.997.864
Satışların Maliyeti
16 -719.417.699 -482.152.131
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
973.940.063 501.845.733
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
973.940.063 501.845.733
Genel Yönetim Giderleri
17 -81.748.668 -56.035.408
Pazarlama Giderleri
17 -576.300.566 -404.196.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 62.541.276 43.901.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -35.040.980 -25.033.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
343.391.125 60.482.831
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.000 13.030
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
343.394.125 60.495.861
Finansman Gelirleri
20 49.193.011 42.891.153
Finansman Giderleri
20 -115.883.168 -88.789.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
276.703.968 14.597.130
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-54.259.698 -1.182.575
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -67.468.217 -1.213.666
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 13.208.519 31.091
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
222.444.270 13.414.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
222.444.270 13.414.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.021 96
Ana Ortaklık Payları
222.447.291 13.414.459
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.294.146 52.622.236
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 58.888.663
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -7.867.682 -400.108
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.573.536 -5.866.319
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
9 0 -5.946.341
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.573.536 80.022
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.294.146 52.622.236
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
216.150.124 66.036.791
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.021 96
Ana Ortaklık Payları
216.153.145 66.036.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010127


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.