KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 22:11
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 83.845.256 324.127.030 13.702 324.140.732
Transferler
-177.743 84.022.999 -83.845.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
154.120 -25.751.444 -25.597.324 213 -25.597.111
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 72.615.817 -5.480.901 8.680.319 88.465.915 -25.751.444 298.529.706 13.915 298.543.621
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 125.330.255 -5.955.107 8.680.319 88.693.799 13.414.459 390.163.725 13.798 390.177.523
Transferler
-1.306.509 13.424.813 1.296.155 -13.414.459
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.142.760 65.003.839 66.146.599 310 66.146.909
Kar Payları
-83.200.000 -83.200.000 -83.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 124.023.746 -4.812.347 22.105.132 6.789.954 65.003.839 373.110.324 14.108 373.124.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
231.283.314 -17.025.497
Dönem Karı (Zararı)
65.004.149 -25.751.231
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
213.691.031 134.189.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 108.869.309 93.619.876
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.779.877 3.688.628
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
741.349
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.779.877 2.947.279
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.093.347 1.901.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.093.347 1.540.268
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 361.450
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 30.838.951 15.625.498
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.900.772 -2.199.996
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34.739.723 21.230.202
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.404.708
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.873 984.378
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 23.087.658 287.003
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.000 354.890
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.000 340.844
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 14.046
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
40.971.016 17.727.182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.116.627 -86.802.524
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -10.139.369 12.471.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.609.030 3.605.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.530.339 8.865.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.221.976 -148.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.221.976 -148.218
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -39.342.448 -74.044.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.133.579 -4.041.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.474.230 -35.641.264
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 2.126.512 -3.635.205
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 55.347.718 -32.006.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.299.147 8.277.736
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.751.617 466.550
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
300.533 98.017
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.451.084 368.533
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-18.853.932 758.749
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
571.827 5.098.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.204.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
571.827 7.302.545
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
286.811.807 21.635.418
Kira Ödemeleri
-37.224.183 -21.628.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.792.079 -5.670.140
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.512.231 -11.362.723
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.437.687 -39.663.136
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.364 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 51.364 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.489.051 -39.663.136
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -28.581.108 -37.037.569
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.907.943 -2.625.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-218.525.508 53.967.174
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
348.889.053 442.972.320
Kredilerden Nakit Girişleri
348.889.053 442.972.320
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-383.591.860 -319.668.344
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-383.591.860 -319.668.344
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.089.533 -50.306.596
Ödenen Temettüler
-83.200.000 0
Ödenen Faiz
-35.433.940 -21.230.202
Alınan Faiz
3.900.772 2.199.996
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.679.881 -2.721.459
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.679.881 -2.721.459
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 55.765.707 24.489.172
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.085.826 21.767.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 38.085.826 55.765.707
Ticari Alacaklar
93.217.129 83.077.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,20 6.274.404 4.665.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 86.942.725 78.412.386
Diğer Alacaklar
428.882 376.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 428.882 376.480
Stoklar
7 567.387.632 534.740.209
Peşin Ödenmiş Giderler
17.165.573 25.299.152
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 17.165.573 25.299.152
Diğer Dönen Varlıklar
17.136.817 21.404.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 17.136.817 21.404.522
ARA TOPLAM
733.421.859 720.663.830
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
733.421.859 720.663.830
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
128.632 128.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
128.632 128.632
Maddi Duran Varlıklar
9 334.603.074 344.453.639
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 166.238.146 209.155.232
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.296.022 7.215.955
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.296.022 7.215.955
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
509.265.874 560.953.458
TOPLAM VARLIKLAR
1.242.687.733 1.281.617.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
130.063.257 153.292.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 130.063.257 153.292.917
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.997.382 103.515.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.997.382 103.515.570
Banka Kredileri
4 78.660.839 73.345.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 88.336.543 30.169.960
Ticari Borçlar
258.978.203 201.503.973
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,20 4.540.814 2.414.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 254.437.389 199.089.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.685.742 4.386.595
Diğer Borçlar
6.161.634 2.410.017
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 4.387.596 936.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.774.038 1.473.505
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
36.919.128 38.458.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 36.919.128 38.458.050
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 15.192.851 661.327
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.827.346 4.378.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.766.024 3.166.933
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.061.322 1.211.435
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.467.900 4.982.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 9.467.900 4.982.185
ARA TOPLAM
636.293.443 513.589.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
636.293.443 513.589.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
187.262.151 303.367.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
187.262.151 303.367.590
Banka Kredileri
4 77.356.569 94.839.161
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 109.905.582 208.528.429
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28.724.362 46.039.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 28.724.362 46.039.372
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.949.607 22.359.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.949.607 22.359.838
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.333.738 6.083.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.269.858 377.850.763
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
869.563.301 891.439.765
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
373.110.324 390.163.725
Ödenmiş Sermaye
14 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
119.211.399 119.375.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
119.211.399 119.375.148
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
124.023.746 125.330.255
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.812.347 -5.955.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.105.132 8.680.319
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.789.954 88.693.799
Net Dönem Karı veya Zararı
65.003.839 13.414.459
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.108 13.798
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
373.124.432 390.177.523
TOPLAM KAYNAKLAR
1.242.687.733 1.281.617.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.081.186.002 636.244.215 493.423.952 271.467.981
Satışların Maliyeti
15 -506.031.448 -322.016.717 -218.897.275 -137.551.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
575.154.554 314.227.498 274.526.677 133.916.598
BRÜT KAR (ZARAR)
575.154.554 314.227.498 274.526.677 133.916.598
Genel Yönetim Giderleri
16 -51.688.279 -37.503.720 -18.273.985 -13.406.746
Pazarlama Giderleri
16 -397.240.402 -293.439.585 -161.708.358 -111.545.325
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 33.764.284 30.029.680 7.721.058 11.631.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -21.966.571 -13.121.102 -10.297.310 -2.478.208
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
138.023.586 192.771 91.968.082 18.118.207
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
-3.000 12.733 -6.000 9.089
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
138.020.586 205.504 91.962.082 18.127.296
Finansman Gelirleri
18 33.361.551 39.331.241 5.395.341 9.599.795
Finansman Giderleri
18 -83.290.330 -65.000.973 -29.611.303 -21.431.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.091.807 -25.464.228 67.746.120 6.295.849
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.087.658 -287.003 -18.295.411 -1.107.949
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -27.123.574 -40.552 -19.341.744 5.228
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 4.035.916 -246.451 1.046.333 -1.113.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
65.004.149 -25.751.231 49.450.709 5.187.900
DÖNEM KARI (ZARARI)
65.004.149 -25.751.231 49.450.709 5.187.900
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
310 213 -21 27
Ana Ortaklık Payları
65.003.839 -25.751.444 49.450.730 5.187.873
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,40600000 -0,16100000 0,30900000 0,03200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.142.760 154.120 3.038.599 -1.088.617
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.428.450 192.650 3.798.249 -1.360.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-285.690 -38.530 -759.650 272.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-285.690 -38.530 -759.650 272.154
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.142.760 154.120 3.038.599 -1.088.617
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.146.909 -25.597.111 52.489.308 4.099.283
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
310 213 -21 27
Ana Ortaklık Payları
66.146.599 -25.597.324 52.489.329 4.099.256http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976678


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 1,82% Hacim : 28.841 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.812
Açılış: 1.783
12,8683 Değişim: 4,04%
Düşük 12,3321 29.11.2021 Yüksek 12,9048
Açılış: 12,369
14,4963 Değişim: 3,48%
Düşük 13,9221 29.11.2021 Yüksek 14,5495
Açılış: 14,009
738,33 Değişim: 3,55%
Düşük 707,61 29.11.2021 Yüksek 740,42
Açılış: 713,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.