KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 - 19:06
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 58.968.578 101.198 1.779.690 -49.239.594 15.134.332 186.744.204 12.634 186.756.838
Transferler
-318.800 15.453.132 -15.134.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.086.938 1.613.846 39.648.156 38.175.064 313 38.175.377
Kar Payları
-1.756 -1.756 -1.756
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459
Transferler
-318.800 4.053.273 35.913.683 -39.648.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.902.184 -3.296.993 59.182.794 73.787.985 233 73.788.218
Kar Payları
-31.004.061 -31.004.061 -31.004.061
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
90.030.073 99.848.456
Dönem Karı (Zararı)
59.183.027 39.648.469
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
193.800.631 128.387.668
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 27.960.696 19.428.168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.024.441 423.105
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6, 19 252.189 455.795
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 772.252 -32.690
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.142.225 4.038.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.922.198 4.101.849
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -51.053 -63.632
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
271.080 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.138.087 19.262.927
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.539.782 -2.545.625
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 33.379.788 20.684.855
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 8.298.081 1.123.697
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 13.962.592 9.865.752
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.447 -30.351
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.447 -30.351
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
107.592.037 75.399.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.488.844 15.684.087
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 13.386.035 -8.681.271
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.703.395 -7.646.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.682.640 -1.034.467
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.790 -21.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.790 -21.876
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -143.097.301 -74.411.203
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.246.697 5.110.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.425.990 62.356.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.803.733 6.227.281
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.229.723 56.129.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -2.582.016 1.826.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.193 75.580
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.111 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
312.304 75.580
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
11 96.754.654 31.824.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -11.364.912 -2.395.779
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.364.912 -2.395.779
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
218.494.814 183.720.224
Kira Ödemeleri
-110.898.758 -79.482.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.882.131 -3.838.153
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.525.975 -1.961.207
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8, 6 -157.877 1.409.712
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.701.328 -52.480.347
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.115.799 417.480
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.115.799 417.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.817.127 -52.897.827
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -59.190.772 -50.336.918
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.626.355 -2.560.909
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.219.414 -37.407.339
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 520.028.609 413.268.858
Kredilerden Nakit Girişleri
520.028.609 413.268.858
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -493.865.069 -432.497.144
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-493.865.069 -432.497.144
Ödenen Temettüler
-30.516.757 -1.756
Ödenen Faiz
-33.379.788 -20.684.855
Alınan Faiz
1.513.591 2.507.558
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.890.669 9.960.770
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.890.669 9.960.770
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.815.542 44.854.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.924.873 54.815.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 47.989.131 54.853.609
Ticari Alacaklar
90.014.452 90.938.438
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,22 10.064.320 16.329.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 79.950.132 74.608.881
Diğer Alacaklar
89.525 88.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.525 88.525
Stoklar
7 346.582.991 204.257.942
Peşin Ödenmiş Giderler
21.070.774 14.517.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 21.070.774 14.517.357
Diğer Dönen Varlıklar
19.234.088 7.869.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 19.234.088 7.869.176
ARA TOPLAM
524.980.961 372.525.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
524.980.961 372.525.047
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
121.898 71.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
121.898 71.108
Maddi Duran Varlıklar
9 253.590.908 202.206.305
Arazi ve Arsalar
91.500.000 72.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.285.909 4.194.907
Binalar
41.349.595 42.356.393
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.103.958 2.115.685
Taşıtlar
823.541 0
Mobilya ve Demirbaşlar
39.487.030 28.904.072
Özel Maliyetler
68.516.357 50.145.598
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.118.910 1.048.856
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.405.608 1.440.794
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.470.398 4.154.692
Diğer Haklar
5.470.398 4.154.692
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
259.183.204 206.432.105
TOPLAM VARLIKLAR
784.164.165 578.957.152
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 72.929.745 59.092.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
72.929.745 59.092.461
Banka Kredileri
72.929.745 59.092.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 73.820.962 49.638.635
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
73.820.962 49.638.635
Banka Kredileri
73.820.962 49.638.635
Ticari Borçlar
178.528.726 141.941.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,22 6.570.263 7.595.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 171.958.463 134.346.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.804.419 7.386.435
Diğer Borçlar
1.553.988 779.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 487.304 25.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.066.684 754.380
Ertelenmiş Gelirler
93.187.540 22.735.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 93.187.540 22.735.149
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 6.398.301 6.439.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 3.991.905 3.768.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.439.370 3.435.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
552.535 332.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.414.028 4.720.435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 4.414.028 4.720.435
ARA TOPLAM
439.629.614 296.502.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
439.629.614 296.502.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.679.964 13.536.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.679.964 13.536.035
Banka Kredileri
5 1.679.964 13.536.035
Ertelenmiş Gelirler
53.226.971 26.924.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 53.226.971 26.924.708
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.716.904 11.559.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.716.904 11.559.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.196.096 5.504.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.819.935 57.524.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
516.449.549 354.026.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
267.701.436 224.917.512
Ödenmiş Sermaye
15 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.564.275 57.277.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 71.564.275 57.277.884
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
73.146.224 55.562.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.581.949 1.715.044
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.832.963 1.779.690
Yasal Yedekler
15 5.832.963 1.779.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.878.596 -33.788.218
Net Dönem Karı veya Zararı
59.182.794 39.648.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.180 12.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
267.714.616 224.930.459
TOPLAM KAYNAKLAR
784.164.165 578.957.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 907.088.847 652.677.007
Satışların Maliyeti
16 -421.485.205 -305.023.795
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
485.603.642 347.653.212
BRÜT KAR (ZARAR)
485.603.642 347.653.212
Genel Yönetim Giderleri
17 -42.081.909 -34.674.350
Pazarlama Giderleri
17 -345.285.490 -255.226.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 37.438.941 24.168.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -22.259.331 -10.946.897
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.415.853 70.974.181
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.447 30.351
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
113.435.300 71.004.532
Finansman Gelirleri
20 20.838.327 14.016.440
Finansman Giderleri
20 -61.128.008 -35.506.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.145.619 49.514.221
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.962.592 -9.865.752
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -14.484.416 -8.182.668
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 521.824 -1.683.084
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.183.027 39.648.469
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.183.027 39.648.469
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
233 313
Ana Ortaklık Payları
59.182.794 39.648.156
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 23 0,37000000 0,24700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14.605.191 -1.473.092
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 19.940.230
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 -2.038.046 -3.086.938
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -4.121.241 2.017.307
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
824.248 -403.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
824.248 -403.461
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.605.191 -1.473.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
73.788.218 38.
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.