KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:49
KAP ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 58.968.578 101.198 1.779.690 -49.239.594 15.134.332 186.744.204 12.634 186.756.838
Transferler
-130.064 15.264.396 -15.134.332
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.220.672 5.441.199 6.661.871 4.063 6.665.934
Kar Payları
-1.756 -1.756 -1.756
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 58.838.514 1.321.870 1.779.690 0 0 0 -33.976.954 5.441.199 0 193.404.319 16.697 193.421.016
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459
Transferler
-106.267 4.053.273 35.701.150 -39.648.156
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.772.032 33.735.157 30.963.125 164 30.963.289
Kar Payları
-31.004.061 -31.004.061 -31.004.061
Dönem Sonu Bakiyeler
160.000.000 -1.056.988 5.832.963 -29.091.129 33.735.157 0 224.876.576 13.111 224.889.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.466.022 24.867.959
Dönem Karı (Zararı)
33.735.321 5.445.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.355.064 35.176.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 20.399.647 14.331.810
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
905.679 1.059.547
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 817.700 825.406
Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
87.979 234.141
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.260.344 3.688.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.352.562 3.740.438
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-92.218 -51.985
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 28.215.293 14.841.557
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-936.384 -1.002.076
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21.777.285 15.146.814
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7.374.392 696.819
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 6.593.548 1.276.737
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.447 -21.241
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.447 -21.241
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-38.754.987 -11.035.913
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.801.070 -12.039.836
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.059.689 -7.800.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.860.759 -4.239.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.017 -12.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.017 -12.785
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -93.594.018 -49.337.291
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.836.727 -1.956.581
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.953.189 25.037.436
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.292.345 -510.695
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.660.844 25.548.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.184.466 1.219.373
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
911.969 -690.239
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
451.645
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
460.324 -690.239
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
100.464.098 28.193.344
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.129.499 -1.449.334
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
42.679 -115.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.172.178 -1.334.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.335.398 29.586.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.256.174 -2.992.257
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.720.365 -1.782.241
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
107.163 56.245
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.153.976 -28.757.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.453 2.705.443
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.453 2.705.443
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.183.429 -31.463.391
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -35.902.571 -29.725.300
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -1.280.858 -1.738.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.843.857 2.273.826
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 348.739.547 346.319.941
Kredilerden Nakit Girişleri
348.739.547 346.319.941
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -294.030.880 -329.894.585
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-294.030.880 -329.894.585
Ödenen Temettüler
-31.004.061 -1.756
Ödenen Faiz
-21.777.285 -15.146.814
Alınan Faiz
916.536 1.002.076
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.155.903 -1.616.163
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.155.903 -1.616.163
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.815.542 44.821.741
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.971.445 43.205.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 60.029.360 54.853.609
Ticari Alacaklar
5 101.585.371 90.938.438
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5, 16 13.468.557 16.329.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 88.116.814 74.608.881
Diğer Alacaklar
89.525 88.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.525 88.525
Stoklar
6 297.034.260 204.257.942
Peşin Ödenmiş Giderler
38.354.084 14.517.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.354.084 14.517.357
Diğer Dönen Varlıklar
14.041.354 7.869.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14.041.354 7.869.176
ARA TOPLAM
511.133.954 372.525.047
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
511.133.954 372.525.047
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
71.125 71.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.125 71.108
Maddi Duran Varlıklar
7 218.758.639 202.206.305
Arazi ve Arsalar
72.000.000 72.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.932.986 4.194.907
Binalar
41.524.332 42.356.393
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.830.502 2.115.685
Taşıtlar
755.737 0
Mobilya ve Demirbaşlar
34.877.308 28.904.072
Özel Maliyetler
59.102.102 50.145.598
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.321.268 1.048.856
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.414.404 1.440.794
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 4.376.134 4.154.692
Diğer Haklar
4.376.134 4.154.692
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
223.205.898 206.432.105
TOPLAM VARLIKLAR
734.339.852 578.957.152
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 74.432.388 59.092.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
74.432.388 59.092.461
Banka Kredileri
74.432.388 59.092.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 93.211.665 49.638.635
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
93.211.665 49.638.635
Banka Kredileri
93.211.665 49.638.635
Ticari Borçlar
5 142.404.096 141.941.887
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5, 16 2.602.933 7.595.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 139.801.163 134.346.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.570.901 7.386.435
Diğer Borçlar
1.691.460 779.491
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 485.435 25.111
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.206.025 754.380
Ertelenmiş Gelirler
91.076.209 22.735.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
91.076.209 22.735.149
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.056.422 6.439.860
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.736.391 3.768.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 3.496.101 3.435.802
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 240.290 332.508
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.763.114 4.720.435
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.763.114 4.720.435
ARA TOPLAM
422.942.646 296.502.663
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
422.942.646 296.502.663
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.331.744 13.536.035
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.331.744 13.536.035
Banka Kredileri
4 9.331.744 13.536.035
Ertelenmiş Gelirler
59.047.746 26.924.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
59.047.746 26.924.708
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.060.294 11.559.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.060.294 11.559.165
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.067.735 5.504.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.507.519 57.524.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
509.450.165 354.026.693
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
224.876.576 224.917.512
Ödenmiş Sermaye
10 160.000.000 160.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.399.585 57.277.884
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.399.585 57.277.884
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 55.456.573 55.562.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.056.988 1.715.044
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.832.963 1.779.690
Yasal Yedekler
5.832.963 1.779.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-29.091.129 -33.788.218
Net Dönem Karı veya Zararı
33.735.157 39.648.156
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.111 12.947
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
224.889.687 224.930.459
TOPLAM KAYNAKLAR
734.339.852 578.957.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 615.299.381 443.977.865 228.623.848 159.488.365
Satışların Maliyeti
11 -289.263.573 -211.513.267 -106.443.272 -79.038.611
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
326.035.808 232.464.598 122.180.576 80.449.754
BRÜT KAR (ZARAR)
326.035.808 232.464.598 122.180.576 80.449.754
Genel Yönetim Giderleri
12 -32.919.268 -24.549.389 -11.839.570 -6.847.967
Pazarlama Giderleri
12 -244.505.365 -190.573.755 -90.573.397 -68.717.021
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 23.100.546 12.772.505 9.799.087 4.685.897
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -16.930.050 -7.172.168 -8.618.888 -2.486.112
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.781.671 22.941.791 20.947.808 7.084.551
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.447 21.241 2.383 594
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.801.118 22.963.032 20.950.191 7.085.145
Finansman Gelirleri
14 19.137.732 8.381.657 11.074.002 1.951.230
Finansman Giderleri
14 -33.609.981 -24.622.690 -16.327.913 -7.420.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.328.869 6.721.999 15.696.280 1.616.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.593.548 -1.276.737 -2.750.319 10.141
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -8.336.927 -1.713.648 -2.685.397 -168.907
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 1.743.379 436.911 -64.922 179.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.735.321 5.445.262 12.945.961 1.626.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.735.321 5.445.262 12.945.961 1.626.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
164 4.063 7 0
Ana Ortaklık Payları
33.735.157 5.441.199 12.945.954 1.626.178
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 0,21100000 0,03400000 0,08100000 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.772.032 1.220.672 -452.000 732.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.465.040 1.525.840 -565.000 915.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
693.008 -305.168 113.000 -183.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
693.008 -305.168 113.000 -183.078
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.772.032 1.220.672 -452.000 732.310
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.963.289 6.665.934 12.493.961 2.358.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
164 4.063 7 0
Ana Ortaklık Payları
30.963.125 6.661.871 12.493.954 2.358.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719155


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.948 Değişim: 0,46% Hacim : 50.856 Mio.TL Son veri saati : 13:21
Düşük 8.886 05.03.2024 Yüksek 8.960
Açılış: 8.913
31,5991 Değişim: 0,09%
Düşük 31,4989 05.03.2024 Yüksek 31,8047
Açılış: 31,5708
34,3179 Değişim: 0,00%
Düşük 34,2443 05.03.2024 Yüksek 34,5415
Açılış: 34,319
2.160,54 Değişim: 0,54%
Düşük 2.142,65 05.03.2024 Yüksek 2.166,01
Açılış: 2.148,95
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.