" />

KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.02.2022 - 18:39
KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Yeni Bakiye
175.000 0 0 244 18.779 -548 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -229 11.724 0 0 0 0 0 60.321 0 71.816
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 0 60.321 0 355.161
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Yeni Bakiye
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -728 776 0 0 0 0 0 128.071 0 128.119
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
218.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.895
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
468.895 0 0 513 18.779 -1.505 23.080 0 0 0 64.611 0 128.071 0 702.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
368.946 267.259
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
368.946 267.259
Finansal Kiralama Gelirleri
360.924 261.703
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.022 5.556
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-201.984 -134.714
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-183.147 -125.708
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-23 -10
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.952 -1.644
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-12.862 -7.352
BRÜT KAR (ZARAR)
166.962 132.545
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -37.862 -29.172
Personel Giderleri
-21.983 -18.857
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-782 -754
Genel İşletme Giderleri
-15.097 -9.561
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
129.100 103.373
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 101.615 52.072
Bankalardan Alınan Faizler
10.428 5.203
Temettü Gelirleri
250 0
Türev Finansal İşlemler Karı
1.437 1.415
Kambiyo İşlemleri Karı
56.503 25.178
Diğer
32.997 20.276
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -43.356 -63.630
Özel Karşılıklar
-26.462 -40.241
Genel Karşılıklar
-16.894 -23.389
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -22.270 -5.165
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-21.772 -4.930
Diğer
-498 -235
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
165.089 86.650
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
165.089 86.650
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -37.018 -26.329
Cari Vergi Karşılığı
-33.433 -12.802
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.585 -13.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
128.071 60.321
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
128.071 60.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
128.071 60.321
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 0,50900000 0,24100000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-19.120 54.334
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
336.340 220.601
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-180.010 -159.928
Alınan Temettüler
19 250
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.482 5.556
Elde Edilen Diğer Kazançlar
90.937 23.045
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 7.419 3.257
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.118 -18.857
Ödenen Vergiler
-9.878 -9.269
Diğer
-249.542 -10.071
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
305.299 -53.780
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-1.699.621 -611.242
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-228.508 -5.086
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
424 -124
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.019.731 619.336
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
213.273 -56.664
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
286.179 554
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -8.314 -2.702
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.279 543
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.035 -2.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
53.259
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-51.615
Temettü Ödemeleri
-3.515
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-318 -10
Diğer
218.815
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
166.882 49.734
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
213.369 3.548
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
660.395 51.677
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 118.687 67.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 779.082 118.687


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
128.071 60.321
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
48 11.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
48 11.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -910 -286
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
816 12.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
142 -560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
128.119 71.816


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 238.447 540.752 779.199 63.462 55.253 118.715
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 26.434 0 26.434 25.618 0 25.618
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 1.138.999 3.673.959 4.812.958 711.884 2.409.796 3.121.680
Kiralama İşlemleri (Net)
6 1.128.712 3.640.839 4.769.551 687.620 2.367.900 3.055.520
Finansal Kiralama Alacakları
1.508.558 4.202.749 5.711.307 925.919 2.706.854 3.632.773
Kazanılmamış Gelirler (-)
-379.846 -561.910 -941.756 -238.299 -338.954 -577.253
Takipteki Alacaklar
6 49.697 162.083 211.780 64.028 151.462 215.490
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -39.410 -128.963 -168.373 -39.764 -109.566 -149.330
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 28.990 0 28.990 24.603 0 24.603
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 684 0 684 967 0 967
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
10 8.862 0 8.862 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 134.401 505.396 639.797 72.325 348.311 420.636
ARA TOPLAM
1.576.817 4.720.107 6.296.924 898.859 2.813.360 3.712.219
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.576.817 4.720.107 6.296.924 898.859 2.813.360 3.712.219
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 957.605 4.175.849 5.133.454 457.722 2.634.027 3.091.749
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 171 0 171 42 0 42
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 0 0 0 51.615 0 51.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
15 21.516 0 21.516 0 0 0
KARŞILIKLAR
16 12.832 35.170 48.002 7.404 21.043 28.447
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
7.720 0 7.720 5.058 0 5.058
Genel Karşılıklar
6,16 5.112 35.170 40.282 2.346 21.043 23.389
CARİ VERGİ BORCU
10 33.367 0 33.367 16.670 0 16.670
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 11.742 0 11.742 8.299 0 8.299
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 75.174 271.054 346.228 45.588 114.648 160.236
ARA TOPLAM
1.112.407 4.482.073 5.594.480 587.340 2.769.718 3.357.058
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
18 702.444 0 702.444 355.161 0 355.161
Ödenmiş Sermaye
468.895 0 468.895 200.000 0 200.000
Sermaye Yedekleri
513 0 513 244 0 244
Diğer Sermaye Yedekleri
513 0 513 244 0 244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.354 0 40.354 40.306 0 40.306
Kar Yedekleri
64.611 0 64.611 54.290 0 54.290
Yasal Yedekler
14.333 0 14.333 11.317 0 11.317
Olağanüstü Yedekler
50.278 0 50.278 42.973 0 42.973
Kar veya Zarar
128.071 0 128.071 60.321 0 60.321
Dönem Net Kâr veya Zararı
128.071 0 128.071 60.321 0 60.321
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.814.851 4.482.073 6.296.924 942.501 2.769.718 3.712.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
23 11.757.031 67.207.941 78.964.972 6.683.957 40.943.684 47.627.641
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
23 546.159 1.540.868 2.087.027 211.799 718.602 930.401
Cayılamaz Taahhütler
211.496 452.487 663.983 86.402 216.024 302.426
Cayılabilir Taahhütler
334.663 1.088.381 1.423.044 125.397 502.578 627.975
Kiralama Taahhütleri
334.663 1.088.381 1.423.044 125.397 502.578 627.975
Finansal Kiralama Taahhütleri
334.663 1.088.381 1.423.044 125.397 502.578 627.975
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
55.195 73.412 128.607 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
55.195 73.412 128.607 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
55.195 73.412 128.607 0 0 0
EMANET KIYMETLER
4.703.562 17.305.946 22.009.508 2.830.374 8.241.818 11.072.192
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
17.061.947 86.128.167 103.190.114 9.726.130 49.904.104 59.630.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000723


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0778 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1395 Değişim: -0,16%
Düşük 36,0804 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.597,47 Değişim: -0,64%
Düşük 2.595,90 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.