KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.09.2021 - 18:30
KAP ***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***VAKFN*** VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
175.000 0 0 244 18.823 -592 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Yeni Bakiye
175.000 0 0 244 18.823 -592 10.580 0 0 0 47.712 31.578 0 0 283.345
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -89 0 0 0 0 0 0 40.351 0 40.262
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.578 -6.578 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.823 -681 10.580 0 0 0 54.290 0 40.351 0 323.607
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Yeni Bakiye
200.000 0 0 244 18.779 -777 22.304 0 0 0 54.290 60.321 0 0 355.161
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -84 0 0 0 0 0 0 45.551 0 45.467
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.321 -10.321 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000 0 0 244 18.779 -861 22.304 0 0 0 64.611 0 45.551 0 400.628


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
151.518 126.010 78.873 63.138
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
151.518 126.010 78.873 63.138
Finansal Kiralama Gelirleri
148.385 123.424 77.095 61.655
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.133 2.586 1.778 1.483
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-77.487 -64.668 -40.257 -34.047
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-69.752 -59.897 -36.378 -31.031
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-6 -6 -4 -3
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.761 0 -1.923 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.968 -4.765 -1.952 -3.013
BRÜT KAR (ZARAR)
74.031 61.342 38.616 29.091
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -15.549 -14.253 -8.018 -6.766
Personel Giderleri
-9.796 -9.580 -5.109 -4.340
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-391 -320 -196 -168
Genel İşletme Giderleri
-5.362 -4.353 -2.713 -2.258
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
58.482 47.089 30.598 22.325
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19 23.723 21.044 14.730 3.667
Bankalardan Alınan Faizler
5.083 1.313 2.253 959
Temettü Gelirleri
250 0 250 0
Türev Finansal İşlemler Karı
1.437 67 0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
0 9.934 -729 1.303
Diğer
16.953 9.730 12.956 1.405
KARŞILIK GİDERLERİ
6 -26.089 -16.263 -8.590 -4.977
Özel Karşılıklar
-16.769 -16.263 -5.254 -4.977
Genel Karşılıklar
-9.320 0 -3.336 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -1.074 -239 -383 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-169 -228 0 -228
Kambiyo İşlemleri Zararı
-234 0 -234 0
Diğer
-671 -11 -149 228
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
55.042 51.631 36.355 21.015
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.042 51.631 36.355 21.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
10 -9.491 -11.280 -4.492 -4.622
Cari Vergi Karşılığı
-7.863 -5.133 -5.640 -1.289
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.628 -6.147 1.148 -3.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
45.551 40.351 31.863 16.393
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
45.551 40.351 31.863 16.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.551 40.351 31.863 16.393
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
53.901 -1.982
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
129.791 97.901
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-75.280 -96.353
Alınan Temettüler
19 250 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.120 2.586
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.156 18.689
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6 4.094 3.155
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.405 -9.580
Ödenen Vergiler
-1.086 -9.351
Diğer
-14.739 -9.029
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
360.150 77.366
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-304.990 -284.307
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
10.705 32.717
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
177 -53
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
588.414 341.104
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
65.844 -12.095
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
414.051 75.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -4.437 -827
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
581 129
Diğer
0 -330
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.856 -1.028
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İhraç Edilen Sermaye Araçları
1.268 -161
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-35 -6
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.233 -167
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.614 1.042
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
413.042 75.231
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 118.715 67.010
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 531.757 142.241


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
45.551 40.351
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-84 -89
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-84 -89
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -106 -111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 22
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.467 40.262


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 8.034 523.742 531.776 63.462 55.253 118.715
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 25.618 0 25.618 25.618 0 25.618
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 755.934 2.668.321 3.424.255 711.884 2.409.796 3.121.680
Kiralama İşlemleri (Net)
6 742.088 2.633.802 3.375.890 687.620 2.367.900 3.055.520
Finansal Kiralama Alacakları
990.082 2.986.536 3.976.618 925.919 2.706.854 3.632.773
Kazanılmamış Gelirler (-)
-247.994 -352.734 -600.728 -238.299 -338.954 -577.253
Takipteki Alacaklar
6 52.577 157.794 210.371 64.028 151.462 215.490
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
6 -38.731 -123.275 -162.006 -39.764 -109.566 -149.330
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 27.401 0 27.401 24.603 0 24.603
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 800 0 800 967 0 967
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
3.162 0 3.162 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
11 129.905 276.689 406.594 72.325 348.311 420.636
ARA TOPLAM
950.854 3.468.752 4.419.606 898.859 2.813.360 3.712.219
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 175 0 175 0 0 0
Satış Amaçlı
175 175 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
951.029 3.468.752 4.419.781 898.859 2.813.360 3.712.219
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 435.051 3.243.614 3.678.665 457.722 2.634.027 3.091.749
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 190 0 190 42 0 42
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14 55.320 0 55.320 51.615 0 51.615
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
16 10.547 28.104 38.651 7.404 21.043 28.447
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.942 0 5.942 5.058 0 5.058
Genel Karşılıklar
4.605 28.104 32.709 2.346 21.043 23.389
CARİ VERGİ BORCU
10 7.331 0 7.331 16.670 0 16.670
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 9.905 0 9.905 8.299 0 8.299
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 49.987 179.104 229.091 45.588 114.648 160.236
ARA TOPLAM
568.331 3.450.822 4.019.153 587.340 2.769.718 3.357.058
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 400.628 0 400.628 355.161 0 355.161
Ödenmiş Sermaye
250.000 0 250.000 200.000 0 200.000
Sermaye Yedekleri
244 0 244 244 0 244
Diğer Sermaye Yedekleri
244 0 244 244 0 244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.222 0 40.222 40.306 0 40.306
Kar Yedekleri
64.611 0 64.611 54.290 0 54.290
Yasal Yedekler
14.333 0 14.333 11.317 0 11.317
Olağanüstü Yedekler
50.278 0 50.278 42.973 0 42.973
Kar veya Zarar
45.551 0 45.551 60.321 0 60.321
Dönem Net Kâr veya Zararı
45.551 0 45.551 60.321 0 60.321
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
968.959 3.450.822 4.419.781 942.501 2.769.718 3.712.219


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 7.428.927 47.185.317 54.614.244 6.683.957 40.943.684 47.627.641
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
22 432.223 726.726 1.158.949 211.799 718.602 930.401
Cayılamaz Taahhütler
186.795 211.702 398.497 86.402 216.024 302.426
Cayılabilir Taahhütler
245.428 515.024 760.452 125.397 502.578 627.975
Kiralama Taahhütleri
245.428 515.024 760.452 125.397 502.578 627.975
Finansal Kiralama Taahhütleri
245.428 515.024 760.452 125.397 502.578 627.975
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
3.473.094 10.314.106 13.787.200 2.830.374 8.241.818 11.072.192
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.334.244 58.226.149 69.560.393 9.726.130 49.904.104 59.630.234http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963041


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.334 Değişim: 0,00% Hacim : 133.186 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.319 26.02.2024 Yüksek 9.450
Açılış: 9.411
31,1277 Değişim: 0,08%
Düşük 31,0419 27.02.2024 Yüksek 31,1442
Açılış: 31,1021
33,8045 Değişim: 0,03%
Düşük 33,7153 27.02.2024 Yüksek 33,8302
Açılış: 33,7948
2.035,49 Değişim: 0,17%
Düşük 2.027,30 27.02.2024 Yüksek 2.035,89
Açılış: 2.032,06
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.