KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

26.02.2019 - 19:41
KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 -121.160 0 14.805.097 3.881.265 0 22.943.968 677.103 23.621.071
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 506.602 0 668.238 0 668.238
Yeni Bakiye
2.500.000 724.269 0 80.404 1.046.956 -29.004 56.141 0 40.476 0 14.805.097 4.387.867 0 23.612.206 677.103 24.289.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 171.176 -12.353 383.241 102.292 -158.245 -102.292 0 0 4.544.278 4.928.097 69.271 4.997.368
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 7 0 11.029 0 0 2.347 0 0 0 136 -189.743 0 -176.224 -4.700 -180.924
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.645.698 -3.645.698 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
V-V-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.645.698 -3.645.698 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 724.276 0 91.433 1.218.132 -41.357 441.729 102.292 -117.769 -102.292 18.450.931 552.426 4.544.278 28.364.079 741.674 29.105.753


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
96.501.074 145.967.734 242.468.808
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 37.626.296 28.402.701 66.028.997
Teminat Mektupları
36.896.905 15.055.991 51.952.896
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.807.039 5.902.336 9.709.375
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.314.771 0 1.314.771
Diğer Teminat Mektupları
31.775.095 9.153.655 40.928.750
Banka Kredileri
24.005 2.948.104 2.972.109
İthalat Kabul Kredileri
0 586.987 586.987
Diğer Banka Kabulleri
24.005 2.361.117 2.385.122
Akreditifler
51.010 10.148.777 10.199.787
Belgeli Akreditifler
51.010 10.148.777 10.199.787
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 4.199 4.199
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
243.674 127.759 371.433
Diğer Garantilerimizden
58.309 38.904 97.213
Diğer Kefaletlerimizden
352.393 78.967 431.360
TAAHHÜTLER
38.193.153 27.237.668 65.430.821
Cayılamaz Taahhütler
V-III-1 33.843.142 2.634.285 36.477.427
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 1.501.627 2.252.627 3.754.254
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
2.250 0 2.250
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 14.103.024 2.325 14.105.349
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 2.325 2.325
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 1.979.217 0 1.979.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 13.549.649 0 13.549.649
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
571.282 0 571.282
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.136.093 377.008 2.513.101
Cayılabilir Taahhütler
4.350.011 24.603.383 28.953.394
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
4.350.011 24.603.383 28.953.394
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
20.681.625 90.327.365 111.008.990
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
20.681.625 90.327.365 111.008.990
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.201.285 1.543.434 2.744.719
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
602.318 771.805 1.374.123
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
598.967 771.629 1.370.596
Para ve Faiz Swap İşlemleri
13.620.376 74.478.250 88.098.626
Swap Para Alım İşlemleri
18.416.907
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.650.000 21.766.154 23.416.154
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.650.000 21.766.154 23.416.154
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
697.904 1.784.623 2.482.527
Para Alım Opsiyonları
349.778 865.498 1.215.276
Para Satım Opsiyonları
348.126 919.125 1.267.251
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
5.162.060 12.521.058 17.683.118
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.560.609.530 1.221.238.103 2.781.847.633
EMANET KIYMETLER
54.906.337 7.564.236 62.470.573
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
1.907.458 0 1.907.458
Emanete Alınan Menkul Değerler
37.070.534 395.353 37.465.887
Tahsile Alınan Çekler
9.579.919 1.224.880 10.804.799
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.883.607 1.301.631 6.185.238
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 211 2.363
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
114.532 3.066.202 3.180.734
Emanet Kıymet Alanlar
1.348.135 1.575.959 2.924.094
REHİNLİ KIYMETLER
428.113.720 204.235.157 632.348.877
Menkul Kıymetler
355.159 9.824 364.983
Teminat Senetleri
684.888 1.135.681 1.820.569
Emtia
32.405.583 1.711.768 34.117.351
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
341.011.234 163.744.146 504.755.380
Diğer Rehinli Kıymetler
52.811.517 37.364.638 90.176.155
Rehinli Kıymet Alanlar
845.339 269.100 1.114.439
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.077.589.473 1.009.438.710 2.087.028.183
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.657.110.604 1.367.205.837 3.024.316.441


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.604.478
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
392.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
546.726
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
226.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.278
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
408.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-75.129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-153.836
Yabancı Para Çevrim Farkları
102.292
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-185.557
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-102.292
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.721
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.997.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 34.957.243
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 27.902.523
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
389.604
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 329.852
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
20.725
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 6.090.312
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.051.007
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
5.024.162
Finansal Kiralama Gelirleri
200.059
Diğer Faiz Gelirleri
24.168
FAİZ GİDERLERİ (-)
-23.529.737
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -15.537.418
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -1.599.774
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.557.193
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -2.094.967
Diğer Faiz Giderleri
-740.385
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.427.506
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.151.048
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.114.751
Gayri Nakdi Kredilerden
479.388
Diğer
2.635.363
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-963.703
Gayri Nakdi Kredilere
-5.854
Diğer
-957.849
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.452.360
TEMETTÜ GELİRLERİ
V-IV-3 50.011
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-4 822.830
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 158.123
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-4 271.057
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-4 393.650
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-5 3.945.443
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.944.478
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-6 -5.043.269
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-7 -5.268.012
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.633.197
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
56.576
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-8 5.689.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-11 -1.085.295
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-11 -840.854
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
V-IV-11 -1.436.804
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
V-IV-11 1.192.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-12 4.604.478
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-12 4.604.478
Grubun Karı (Zararı)
4.544.278
Azınlık Payları Karı (Zararı)
60.200
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) III-XXIV 1,81770000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
50.284.464 44.372.534 94.656.998
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 6.036.689 33.165.715 39.202.404
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 5.466.368 27.025.089 32.491.457
Bankalar
V-I-3 563.482 6.140.626 6.704.108
Para Piyasalarından Alacaklar
6.839 0 6.839
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
147.706 76.799 224.505
Devlet Borçlanma Senetleri
3.131 7.033 10.164
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
2.914 69.766 72.680
Diğer Finansal Varlıklar
141.661 0 141.661
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 7.727.407 3.145.027 10.872.434
Devlet Borçlanma Senetleri
7.662.348 2.161.026 9.823.374
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.451 3.451
Diğer Finansal Varlıklar
65.059 980.550 1.045.609
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 32.377.288 7.603.222 39.980.510
Devlet Borçlanma Senetleri
32.326.808 7.413.026 39.739.834
Diğer Finansal Varlıklar
50.480 190.196 240.676
Türev Finansal Varlıklar
V-I-2 4.031.081 382.302 4.413.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
V-I-2 4.031.081 382.302 4.413.383
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
V-I-18 -35.707 -531 -36.238
KREDİLER (Net)
V-I-5 142.756.386 85.893.815 228.650.201
Krediler
139.797.214 83.536.354 223.333.568
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
139.797.214 83.536.354 223.333.568
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 528.938 2.252.664 2.781.602
Finansal Kiralama Alacakları
692.191 2.512.093 3.204.284
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-163.253 -259.429 -422.682
Faktoring Alacakları
2.537.604 97.705 2.635.309
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.537.604 97.705 2.635.309
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
10.968.253 161.055 11.129.308
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.075.623 -153.963 -11.229.586
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.606.631 -29.611 -1.636.242
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.325.552 -1.028 -1.326.580
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-8.143.440 -123.324 -8.266.764
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-16 1.568.113 0 1.568.113
Satış Amaçlı
1.568.113 0 1.568.113
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.125.286 3 1.125.289
İştirakler (Net)
V-I-7 805.406 3 805.409
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
363.641 0 363.641
Konsolide Edilmeyenler
441.765 3 441.768
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 319.880 0 319.880
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
319.880 0 319.880
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-12 2.832.630 11.876 2.844.506
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-13 286.176 335 286.511
Şerefiye
14.631 0 14.631
Diğer
271.545 335 271.880
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-14 607.400 0 607.400
CARİ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 2 0 2
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-15 188.968 0 188.968
DİĞER AKTİFLER
V-I-17 6.088.512 8.621.960 14.710.472
VARLIKLAR TOPLAMI
205.737.937 138.900.523 344.638.460
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 108.319.277 74.156.432 182.475.709
ALINAN KREDİLER
V-II-3 2.639.581 42.793.276 45.432.857
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
26.863.700 2.260.172 29.123.872
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 8.111.583 14.660.908 22.772.491
Bonolar
4.319.247 0 4.319.247
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
62.960 0 62.960
Tahviller
3.729.376 14.660.908 18.390.284
FONLAR
3.054 0 3.054
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
3.054 0 3.054
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 2.121.617 430.631 2.552.248
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.121.617 430.631 2.552.248
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
903 0 903
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 5.783.951 44.704 5.828.655
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.084.477 3.641 1.088.118
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
3.428.842 18.220 3.447.062
Diğer Karşılıklar
1.270.632 22.843 1.293.475
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 855.863 1.301 857.164
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
31.040 681 31.721
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 1.546 0 1.546
Satış Amaçlı
1.546 0 1.546
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 5.668.121 7.353.902 13.022.023
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
5.668.121 7.353.902 13.022.023
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 7.926.529 5.503.935 13.430.464
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 28.533.753 572.000 29.105.753
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
815.709 0 815.709
Hisse Senedi İhraç Primleri
724.276 0 724.276
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
91.433 0 91.433
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.617.926 578 1.618.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-126.314 8.545 -117.769
Kar Yedekleri
18.123.916 327.015 18.450.931
Yasal Yedekler
2.079.765 10.669 2.090.434
Statü Yedekleri
6.337 0 6.337
Olağanüstü Yedekler
15.689.472 5.389 15.694.861
Diğer Kar Yedekleri
348.342 310.957 659.299
Kar veya Zarar
4.953.281 143.423 5.096.704
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
440.987 111.439 552.426
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.512.294 31.984 4.544.278
Azınlık Payları
649.235 92.439 741.674
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
196.860.518 147.777.942 344.638.460


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.659.487
Alınan Faizler
29.483.430
Ödenen Faizler
-22.509.234
Alınan Temettüler
13.223
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.172.283
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.398.330
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.407.258
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.781.487
Ödenen Vergiler
-1.352.171
Diğer
V-VI-1 -4.172.145
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
161.052
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-83.876
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.598.120
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-39.226.440
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.678.850
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.728.596
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
25.977.717
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
13.762.167
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI-1 7.737.050
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.820.539
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-16.429.345
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-20.876
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
V-VI-3 886
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.051.062
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.847.176
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.386.200
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.509.924
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-11.162.210
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
841.350
Diğer
V-VI-1 -8.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.803.419
iler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-10.195.447
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-125.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-1 256.824
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
451.437
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 20.110.705
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4 20.562.142http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742484


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.