KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2021 - 18:16
KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 -687.888 687.888 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 19.426 -448.747 -429.321 -429.321
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 1.981.208 -147.637 37.868 2.000.000 -8.988.419 -448.747 2.434.273 2.434.273
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 8.000.000 2.032.008 -224.271 37.868 2.000.000 -9.039.219 379.021 3.185.407 3.185.407
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
21 379.021 -379.021 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -22.102 -286.570 -308.672 -308.672
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 2.032.008 -246.373 37.868 2.000.000 -8.660.198 -286.570 2.876.735 2.876.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.426 208.358
Dönem Karı (Zararı)
-286.570 -448.747
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 -286.570 -448.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
202.027 321.721
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 132.592 137.692
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
36.906 42.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 36.906 42.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
88.216 101.800
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -795
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 88.216 102.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -55.078 -16.489
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-609 56.187
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -609
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 56.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
191.185 437.979
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-399.888 -258.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9-29 -269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -399.888 -258.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.152 2.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -10.152 2.580
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -313.468 -221.912
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -5.254 55.840
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
229.480 88.557
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9-30 64.284 69.058
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 165.196 19.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -46.051 -8.713
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
520.571 764.359
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-30 521.215 764.359
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -644
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 190.258 6.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.689 9.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 25.689 9.451
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.642 310.953
Ödenen Faiz
27 -88.216 -102.595
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.909 -61.656
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 1.566 -56.187
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-56.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.475 -6.264
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -3.475 -6.264
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
26 795
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.416 -42.669
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-50.416 -42.669
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -50.416 -42.669
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.899 104.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.899 104.033
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 235.450 81.578
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 201.551 185.611


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 201.551 235.450
Ticari Alacaklar
438.032 38.144
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 438.032 38.144
Diğer Alacaklar
10.747 595
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 10.747 595
Stoklar
11 1.502.497 1.189.029
Peşin Ödenmiş Giderler
42.607 37.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.607 37.353
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 258
Diğer Dönen Varlıklar
66.228 91.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 66.228 91.659
ARA TOPLAM
2.261.662 1.592.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.261.662 1.592.488
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.001 3.001
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 3.001 3.001
Diğer Alacaklar
145 145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 145 145
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 7.430.000 7.430.000
Maddi Duran Varlıklar
226.784 298.370
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 4.502 4.978
Taşıtlar
14 201.175 266.777
Mobilya ve Demirbaşlar
14 15.237 18.984
Özel Maliyetler
14 5.870 7.631
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 505.679 561.866
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.227 10.528
Diğer Haklar
15 8.227 10.528
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 139.517 100.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.313.353 8.404.252
TOPLAM VARLIKLAR
10.575.015 9.996.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 134.740 119.687
Ticari Borçlar
1.607.404 1.377.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-30 1.223.600 1.159.316
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 383.804 218.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 29.405 53.845
Diğer Borçlar
3.542.776 3.022.205
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-30 3.527.813 3.006.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 14.963 15.607
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 198.856 8.598
ARA TOPLAM
5.513.181 4.582.259
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.513.181 4.582.259
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 547.786 613.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 503.159 460.236
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.134.154 1.155.583
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.185.099 2.229.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.698.280 6.811.333
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.876.735 3.185.407
Ödenmiş Sermaye
21 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.785.635 1.807.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.032.008 2.032.008
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 2.032.008 2.032.008
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -246.373 -224.271
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.868 37.868
Yasal Yedekler
21 37.868 37.868
Diğer Özkaynak Payları
21 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -8.660.198 -9.039.219
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -286.570 379.021
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.876.735 3.185.407
TOPLAM KAYNAKLAR
10.575.015 9.996.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.799.804 1.596.421
Satışların Maliyeti
22 -987.496 -953.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
812.308 643.332
BRÜT KAR (ZARAR)
812.308 643.332
Genel Yönetim Giderleri
23 -625.240 -573.780
Pazarlama Giderleri
23 -512.425 -501.854
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 129.428 116.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -32.252 -21.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-228.181 -337.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 609 795
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-227.572 -336.602
Finansman Gelirleri
27 13.118 2.747
Finansman Giderleri
27 -127.194 -131.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-341.648 -465.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
55.078 16.489
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 55.078 16.489
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-286.570 -448.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
-286.570 -448.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-286.570 -448.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.102 19.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.102 19.426
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 5.526 -5.479
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
18 -27.628 24.905
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.102 19.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-308.672 -429.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-308.672 -429.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952715


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: 0,00% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8622 Değişim: -0,04%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8782
Açılış: 8,866
10,3953 Değişim: -0,37%
Düşük 10,3774 27.09.2021 Yüksek 10,4175
Açılış: 10,4175
501,29 Değişim: 0,45%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 501,82
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.