KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 18:15
KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 8.000.000 1.981.208 -103.443 37.868 -5.500.457 -1.166.533 3.248.643 3.248.643
Transferler
21 -1.166.533 1.166.533
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -40.581 -1.633.541 -1.674.122 -1.674.122
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
21 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 1.981.208 -144.024 37.868 2.000.000 -6.666.990 -1.633.541 3.574.521 3.574.521
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 8.000.000 1.981.208 -144.024 37.868 2.000.000 -6.666.990 -1.633.541 3.574.521 3.574.521
Transferler
21 -1.633.541 1.633.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -23.039 -687.888 -710.927 -710.927
Dönem Sonu Bakiyeler
8.000.000 1.981.208 -167.063 37.868 2.000.000 -8.300.531 -687.888 2.863.594 2.863.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-622.148 -6.160.393
Dönem Karı (Zararı)
-687.888 -1.633.541
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29 -687.888 -1.633.541
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-694.046 68.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 251.287 140.701
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-674.239
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 -674.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.831 24.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 25.831 24.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
195.051 4.643
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
27 -3.945 -1.217
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 198.996 5.860
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-428.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 -428.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 117.068 3.799
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-181.044 -105.455
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -181.044 -105.455
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
958.782 -4.536.160
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
103.414 196.631
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 103.414 196.631
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.375 -232
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.375 -232
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 216.650 -229.476
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -76.961 -224
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
104.073 -28.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9-30 139.978 137.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -35.905 -165.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 7.801 -9.615
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
497.513 -4.407.821
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-30 492.160 -4.410.521
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 5.353 2.700
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 42.566 -8.724
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
66.101 -48.302
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20 66.101 -7.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 -40.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-423.152 -6.101.244
Ödenen Faiz
27 -198.996 -5.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -53.289
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-176.373 6.111.802
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.837 154.255
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 87.837 154.255
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-268.155 -43.670
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -268.155 -43.670
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
2.000.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
7 2.000.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
4.000.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
21 4.000.000
Alınan Faiz
26 3.945 1.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
759.831 4.580
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
759.831 4.580
Kredilerden Nakit Girişleri
8 759.831 4.580
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.690 -44.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.690 -44.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 120.268 164.279
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 81.578 120.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 81.578 120.268
Ticari Alacaklar
66.458 169.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 66.458 169.872
Diğer Alacaklar
2.580 146
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 2.580 146
Stoklar
11 1.044.836 1.261.486
Peşin Ödenmiş Giderler
12 98.519 21.558
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 595 114
Diğer Dönen Varlıklar
165.590 232.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 165.590 232.172
ARA TOPLAM
1.460.156 1.805.616
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.460.156 1.805.616
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.001 3.001
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 3.001 3.001
Diğer Alacaklar
145 204
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 145 204
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 5.883.000 5.455.000
Maddi Duran Varlıklar
448.339 345.771
Tesis, Makine ve Cihazlar
14 11.237 21.851
Taşıtlar
14 404.065 282.682
Mobilya ve Demirbaşlar
14 21.884 26.563
Özel Maliyetler
14 11.153 14.675
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 674.239
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.432 3.925
Diğer Haklar
15 11.432 3.925
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 97.856 82.488
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.118.012 5.890.389
TOPLAM VARLIKLAR
8.578.168 7.696.005
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.471 14.236
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.471 14.236
Banka Kredileri
8 36.130 14.236
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 62.341
Ticari Borçlar
1.193.124 1.089.051
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-30 1.030.599 890.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 162.525 198.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 38.327 30.526
Diğer Borçlar
2.340.792 1.843.279
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-30 2.332.739 1.840.579
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.053 2.700
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.863 10.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 52.863 10.297
ARA TOPLAM
3.723.577 2.987.389
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.723.577 2.987.389
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
675.596
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
675.596
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 675.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 403.297 347.929
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 912.104 786.166
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.990.997 1.134.095
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.714.574 4.121.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.863.594 3.574.521
Ödenmiş Sermaye
21 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.814.145 1.837.184
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 1.981.208 1.981.208
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 1.981.208 1.981.208
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -167.063 -144.024
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.868 37.868
Yasal Yedekler
21 37.868 37.868
Diğer Özkaynak Payları
21 2.000.000 2.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -8.300.531 -6.666.990
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -687.888 -1.633.541
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.863.594 3.574.521
TOPLAM KAYNAKLAR
8.578.168 7.696.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 2.123.350 2.280.714
Satışların Maliyeti
22 -1.315.025 -1.389.995
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
808.325 890.719
BRÜT KAR (ZARAR)
808.325 890.719
Genel Yönetim Giderleri
23 -1.133.260 -1.348.985
Pazarlama Giderleri
23 -778.223 -859.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 145.808 192.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -18.689 -9.268
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-976.039 -1.135.411
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 612.989 167.652
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -19.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-363.050 -986.856
Finansman Gelirleri
27 16.506 63.338
Finansman Giderleri
27 -224.276 -706.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-570.820 -1.629.742
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-117.068 -3.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -117.068 -3.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-687.888 -1.633.541
DÖNEM KARI (ZARARI)
-687.888 -1.633.541
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-687.888 -1.633.541
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.039 -40.581
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
18 -29.537 -52.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.498 11.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 6.498 11.446
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.039 -40.581
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-710.927 -1.674.122
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-710.927 -1.674.122http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822925


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.