KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

27.07.2018 - 18:53
KAP ***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***UZERB*** UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 4.950.000 2.032.008 -79.380 37.868 -5.013.295 -487.162 1.440.039 1.440.039
Transferler
20 -487.162 487.162
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -7.564 -875.136 -882.700 -882.700
Dönem Sonu Bakiyeler
20 4.950.000 2.032.008 -86.944 2.032.008 37.868 -5.500.457 -875.136 557.339 557.339
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 8.000.000 1.981.208 -103.443 1.981.208 37.868 -5.500.457 -1.166.533 3.248.643 3.248.643
Transferler
20 -1.166.533 1.166.533
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
28 -14.399 -1.145.919 -1.160.318 -1.160.318
Dönem Sonu Bakiyeler
20 8.000.000 1.981.208 -117.842 37.868 -6.666.990 -1.145.919 2.088.325 2.088.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.007.516 855.037
Dönem Karı (Zararı)
-1.145.919 -875.136
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.145.919 -875.136
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.229 123.520
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 75.198 75.502
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.870 17.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 18.870 17.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.767 25.112
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -81
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.767 25.193
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.848
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 2.848
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -8.919 2.775
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -55.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.883.721 1.675.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.099 -430.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -41.099 -430.906
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -20.173
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -47.056 -278.251
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -29.330 -46.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -26.719 326.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9-29 44.344 95.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -71.063 231.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 8.143 -24.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.692.755 2.187.725
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10-29 -2.695.941 2.264.884
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.186 -77.159
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 10.828 14.893
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.560 -73.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 7.088 -109.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 -52.648 35.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.997.411 923.884
Ödenen Faiz
26 -2.767 -25.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -7.338 -43.654
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.060.817 -507.018
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.487
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25 104.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -43.670 -507.099
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.670 -507.099
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 4.000.000
Alınan Faiz
25 81
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.909 -578.227
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.909 -578.227
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 2.909 -578.227
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.210 -230.208
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
56.210 -230.208
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 164.279 548.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 220.489 318.596


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 220.489 164.279
Ticari Alacaklar
407.602 366.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 407.602 366.503
Diğer Alacaklar
20.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 20.232
Stoklar
11 1.079.066 1.032.010
Peşin Ödenmiş Giderler
50.664 21.334
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 50.664 21.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 357
Diğer Dönen Varlıklar
217.161 224.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 217.161 224.249
ARA TOPLAM
1.995.214 1.808.732
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.995.214 1.808.732
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3.001 3.001
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 3.001 3.001
Diğer Alacaklar
59 118
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 59 118
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
7 3.958.117
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 5.455.000 5.455.000
Maddi Duran Varlıklar
14 411.757 490.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.442 4.899
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 84.368 83.064
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.957.627 9.994.827
TOPLAM VARLIKLAR
7.952.841 11.803.559
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.566 9.657
Ticari Borçlar
1.090.729 1.117.448
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9-29 797.654 753.310
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 293.075 364.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 35.900 38.879
Diğer Borçlar
3.558.345 6.251.100
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10-29 3.555.159 6.251.100
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.186
Ertelenmiş Gelirler
12 29.849 19.021
ARA TOPLAM
4.727.389 7.436.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.727.389 7.436.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 354.414 324.422
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 782.713 794.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.137.127 1.118.811
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.864.516 8.554.916
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.088.325 3.248.643
Ödenmiş Sermaye
20 8.000.000 8.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.863.366 1.877.765
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 1.981.208 1.981.208
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
20 -117.842 -103.443
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
37.868 37.868
Yasal Yedekler
20 37.868 37.868
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -6.666.990 -5.500.457
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -1.145.919 -1.166.533
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.088.325 3.248.643
TOPLAM KAYNAKLAR
7.952.841 11.803.559


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.349.506 1.072.391
Satışların Maliyeti
21 -841.210 -796.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
508.296 276.041
BRÜT KAR (ZARAR)
508.296 276.041
Genel Yönetim Giderleri
22 -704.611 -720.914
Pazarlama Giderleri
22 -499.070 -598.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 60.935 123.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -9.095 -2.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-643.545 -922.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 97.570 20.003
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
7 -2.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-545.975 -905.161
Finansman Gelirleri
26 13.742 163.673
Finansman Giderleri
26 -622.605 -130.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.154.838 -872.361
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.919 -2.775
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 8.919 -2.775
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.145.919 -875.136
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.145.919 -875.136
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28 -1.145.919 -875.136
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.399 -7.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -18.460 -9.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.061 1.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 4.061 1.891
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.399 -7.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.160.318 -882.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.160.318 -882.700http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698398


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,00% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2376 Değişim: 0,28%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2482
Açılış: 9,2118
10,7977 Değişim: 0,44%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,8182
Açılış: 10,7502
531,56 Değişim: 0,72%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 531,81
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.