KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 23:20
KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.798.324 340.767 -135.202.562 -46.131.843 51.979.113 350.906 52.330.019
Transferler
-182.393.153 -44.981.857 46.131.843 -181.243.167 -181.243.167
Dönem Karı (Zararı)
221.756.145 221.756.145 10.130 221.766.275
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 13.405.081 340.767 361.036 92.853.037
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 204.555.010 1.067.576 340.767 -178.523.743 271.518.417 336.132.454 693.044 336.825.498
Transferler
146.824.901 124.693.516 -271.518.417
Dönem Karı (Zararı)
350.203 350.203 350.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-137.559 -137.559 -137.559
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
693.046 693.046 -693.044 2
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 204.555.010 207.789.277 -53.137.181 350.203 337.038.144 337.038.144


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.725.980 -55.503.193
Dönem Karı (Zararı)
350.203 221.766.275
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.288.765 34.882.536
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.194.053 11.269.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
676.327 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
676.327 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-148.263 608.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-148.263 608.815
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 8.451.108
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 8.451.108
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-49.998 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-49.998 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-18.764.680 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-196.204 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-196.204 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 14.552.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.566.020 -315.768.599
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.602.589 -149.871.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.602.589 -149.871.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-314.456 -2.713.807
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-314.456 -2.713.807
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.544.600 1.805.663
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.515.813 7.480.060
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.630.307 495.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.630.307 495.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.284 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.739.238 10.101.168
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.739.238 10.101.168
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.266.966 -144.901.081
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.165.487 -38.164.706
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
924.888 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
240.599 -38.164.706
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-20.504.582 -59.119.788
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-26.680 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
805.282 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.616.595
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.686 55.733.492
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 238.126.645
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 238.126.645
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.412.090
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.412.090
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-168.596 -182.393.153
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.695.896 5.408.877
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.954.837 0
Kredilerden Nakit Girişleri
14.954.837 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.219
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-449.219
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
3.692.488 0
Ödenen Faiz
0 -6.657.637
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.048.571 12.515.733
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-110.770 5.639.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-110.770 5.639.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.315.285 1.761.552
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.204.515 7.400.728


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.204.515 1.315.285
Ticari Alacaklar
22.683.660 11.757.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.300.000 435.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
21.383.660 11.322.183
Diğer Alacaklar
3.781.694 4.761.435
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.969.684 3.256.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.812.010 1.504.902
Stoklar
0 2.544.600
Peşin Ödenmiş Giderler
2.402.332 1.111.719
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.402.332 1.111.719
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
119.886 119.327
Diğer Dönen Varlıklar
3.846.585 4.771.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.846.585 4.771.474
ARA TOPLAM
34.038.672 26.381.238
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.038.672 26.381.238
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
14.876.812 14.876.811
Diğer Alacaklar
4.149.567 3.226.515
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.040.415 3.124.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
109.152 101.804
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 2.024.449
Maddi Duran Varlıklar
496.945.997 498.531.406
Arazi ve Arsalar
34.910.151 34.910.150
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
4.277.206 4.103.740
Tesis, Makine ve Cihazlar
455.202.240 457.869.518
Taşıtlar
646.720 321.167
Mobilya ve Demirbaşlar
856.955 388.540
Özel Maliyetler
1.052.725 938.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.276 5.627
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.276 5.627
Peşin Ödenmiş Giderler
225.200 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
225.200 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19.412.712 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
535.615.564 518.664.808
TOPLAM VARLIKLAR
569.654.236 545.046.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.231.523 8.523.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.231.523 8.523.622
Banka Kredileri
10.231.523 8.523.622
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.534.436 20.472.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18.534.436 20.472.114
Banka Kredileri
18.534.436 20.472.114
Diğer Finansal Yükümlülükler
305.012 255.155
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
305.012 255.155
Ticari Borçlar
9.904.919 5.324.610
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9.904.919 5.324.610
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
156.852 158.136
Diğer Borçlar
14.494.089 13.911.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.850.081 5.528.739
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.644.008 8.383.246
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.085.357 818.391
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
806.579 738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.519.054 5.278.455
ARA TOPLAM
63.037.821 54.743.206
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.037.821 54.743.206
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
134.438.156 118.947.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
134.438.156 118.947.874
Banka Kredileri
134.438.156 118.947.874
Uzun Vadeli Karşılıklar
303.829 370.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
303.829 370.815
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34.836.286 34.158.651
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.578.271 153.477.340
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
232.616.092 208.220.546
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
337.038.144 336.132.456
Ödenmiş Sermaye
25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
205.485.027 205.622.586
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
205.485.027 205.622.586
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
204.555.010 204.555.010
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
930.017 1.067.576
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
147.165.668 340.767
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-53.137.181 -178.523.743
Net Dönem Karı veya Zararı
350.203 271.518.419
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 693.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
337.038.144 336.825.500
TOPLAM KAYNAKLAR
569.654.236 545.046.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15.710.397 3.757.752
Satışların Maliyeti
-11.107.977 -4.570.510
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.602.420 -812.758
BRÜT KAR (ZARAR)
4.602.420 -812.758
Genel Yönetim Giderleri
-1.084.089 -661.974
Pazarlama Giderleri
-58.574
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
722.440 251.010.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-786.612 -2.837.970
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.454.159 246.639.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
199.209 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-42.500 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.610.868 246.639.309
Finansman Gelirleri
11.200 189.655
Finansman Giderleri
-21.234.406 -24.068.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.612.338 222.760.316
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17.962.541 -994.041
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-806.579 -288.683
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.769.120 -705.358
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
350.203 221.766.275
DÖNEM KARI (ZARARI)
350.203 221.766.275
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 10.130
Ana Ortaklık Payları
350.203
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.166 Değişim: 1,14% Hacim : 89.367 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 10.041 12.06.2024 Yüksek 10.232
Açılış: 10.063
32,2665 Değişim: -0,13%
Düşük 32,2311 13.06.2024 Yüksek 32,3072
Açılış: 32,3072
35,0899 Değişim: 0,45%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,1568
Açılış: 34,9325
2.413,59 Değişim: -0,07%
Düşük 2.408,41 13.06.2024 Yüksek 2.414,55
Açılış: 2.414,55
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.