KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:11
KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 198.617.327 -522.485 243.598 -93.204.633 -40.541.870 101.766.364 308.417 102.074.781
Transferler
-3.621.821 -36.920.049 40.541.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.621.821 40.153 -5.137.225 -5.097.072 45.886 -5.051.186
Dönem Karı (Zararı)
-5.137.225 -5.137.225 27.459 -5.109.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.153 40.153 18.427 58.580
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-37.282 -37.282 -18.428 -55.710
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.598 -130.124.682 -5.137.225 96.632.010 335.875 96.967.885
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 194.995.506 -519.614 243.598 -130.124.682 -5.137.225 96.632.010 335.875 96.967.885
Transferler
5.135.225
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
341.291 475.955 -34.073.600 -33.256.354 15.904 -33.240.450
Dönem Karı (Zararı)
-34.073.600 -34.073.600 15.904 -34.057.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
341.291 475.955 -5.473.097 817.246 817.246
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-335.874 -335.874
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 195.336.797 -43.659 243.596 -135.597.779 -34.073.600 63.039.782 351.778 63.391.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.509.374 51.817.635
Dönem Karı (Zararı)
-34.073.600 -19.989.635
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-34.073.600 -19.989.635
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.442.628 29.231.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
704.409 5.785.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-294.566
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-294.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.283 890.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
63.283 890.766
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-90.564 2.463.064
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
1.261.629 -1.357.446
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.288.725 3.600.948
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-147.483 667.641
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
84.015 -448.079
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
22.036.480
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
308.923 -99.661
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.778.797
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.649.882
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.549.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.006.854 42.667.369
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.654.892 -207.548
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.068.209 892.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.068.209 892.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.944.314 5.065.406
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.252.091 5.054.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.692.223 11.141
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.674.745 -5.109.832
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-448.553 -2.748.319
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
283.784 15.614.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
728.565 15.614.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.766 1.604.595
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.783 4.028
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.310
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.473 4.028
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-18.666.780
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
50.315.971 32.236.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.966.141 -4.684.689
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-958.645 -1.865.267
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.924.786 -2.819.422
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.509.374 51.909.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-91.908
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.419.945 -22.992.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.419.945 -22.992.447
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.419.945 -19.198.878
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.793.569
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.031.523 -18.497.278
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.423.063 14.634.825
Kredilerden Nakit Girişleri
22.448.396 14.634.825
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-25.333
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.273.862
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.273.862
Ödenen Faiz
-1.288.725 -2.871.210
Alınan Faiz
12.969
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
897.185
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.102.204 10.327.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.102.204 10.327.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.143.390 2.310.604
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.245.594 12.638.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.245.594 3.143.390
Finansal Yatırımlar
5 3.958.961 3.704.238
Ticari Alacaklar
8 96.119 893.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 96.119 893.581
Diğer Alacaklar
9-25 23.067.082 18.357.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-25 20.758.752 17.824.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.308.330 533.396
Peşin Ödenmiş Giderler
7 421.632
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 522 382.666
Diğer Dönen Varlıklar
17 4.718.677 119.201
ARA TOPLAM
37.086.955 27.022.232
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22 366.906.885 334.477.368
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
403.993.840 361.499.600
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
11 14.876.811 14.876.811
Diğer Alacaklar
9 3.541.472 5.277.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.496.428 5.178.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.044 98.598
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 464.946 464.946
Maddi Duran Varlıklar
13 52.952.884 51.919.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 431.331 44.767
Peşin Ödenmiş Giderler
7 461.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.267.444 73.045.292
TOPLAM VARLIKLAR
476.261.284 434.544.892
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Finansal Yükümlülükler
6 7.923 33.256
Ticari Borçlar
8-25 1.712.566 1.308.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-25 444.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.712.566 863.980
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.875 98.228
Diğer Borçlar
9-25 508 53.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-25 30.310
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 508 22.981
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 163.177
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 261.188
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 19.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 19.159
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 480.867 6.351
ARA TOPLAM
2.497.086 1.663.064
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
22 407.313.056 333.164.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
409.810.142 334.827.154
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 14.938 14.132
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.044.644 2.735.722
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.059.582 2.749.854
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
412.869.724 337.577.008
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
63.039.782 96.632.009
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 195.293.138 194.475.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
195.293.138 194.475.892
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
195.336.797 194.995.506
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.659 -519.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-135.597.780 -130.124.682
Net Dönem Karı veya Zararı
-34.073.600 -5.137.225
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
351.778 335.875
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
63.391.560 96.967.884
TOPLAM KAYNAKLAR
476.261.284 434.544.892


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 4.020.661 36.660.584 2.058.763 33.508.782
Satışların Maliyeti
3 -7.593.804 -31.799.421 -2.758.350 -24.692.718
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3 -3.573.143 4.861.163 -699.587 8.816.064
BRÜT KAR (ZARAR)
3 -3.573.143 4.861.163 -699.587 8.816.064
Genel Yönetim Giderleri
3-19 -2.060.441 -2.818.397 -996.724 -1.880.479
Pazarlama Giderleri
3-19 -187.735 -781.228 -51.888 -627.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3-2 93.247 1.844.548 -536.513 1.679.372
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3-2 -381.020 -1.139.020 -236.613 140.087
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3 -6.109.092 1.967.066 -2.521.325 8.127.610
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3 -6.109.092 1.967.066 -2.521.325 8.127.610
Finansman Gelirleri
21 17.324.775 4.716.969 8.021.894 2.051.108
Finansman Giderleri
21 -44.411.623 -26.277.804 -20.312.725 -12.488.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.195.940 -19.593.769 -14.812.156 -2.309.523
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-861.756 -395.866 460.719 -814.832
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -552.833 -296.205 -552.833 -296.205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-308.923 -99.661 1.013.552 -518.627
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.057.696 -19.989.635 -14.351.437 -3.124.355
DÖNEM KARI (ZARARI)
-34.057.696 -19.989.635 -14.351.437 -3.124.355
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 15.904 24.394 -20.987 8.539
Ana Ortaklık Payları
-34.073.600 -20.014.029 -14.330.450 -3.132.894
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.088.617 619.854 1.415.671 -316.486
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.052.877 1.195.881
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
141.028 794.684 326.400 -405.752
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-105.288 -174.830 -106.610 89.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-105.288 -174.830 -106.610 89.266
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.088.617 619.854 1.415.671 -316.486
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.969.079 -19.369.781 -12.935.766 -3.440.841
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.904 -21.432 -20.987 8.539
A
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4595 Değişim: -0,35%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2611 Değişim: -0,26%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
797,91 Değişim: -0,32%
Düşük 796,07 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.