KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 - 18:14
KAP ***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***UTPYA*** UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 128.189.358 -257.485 243.597 -45.001.977 -30.842.934 89.504.987 736.356 90.241.343
Transferler
-30.842.934 30.842.934
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.773.033 -283.234 -8.303.126 -41.186.673 52.268 41.239.941
Dönem Karı (Zararı)
-8.303.126 -8.303.126 -20.181 -8.323.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.773.033 -283.234 49.489.799 73.449 49.563.248
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 177.962.391 -540.719 243.597 -75.844.911 -8.303.126 130.691.660 789.624 131.481.284
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 166.578.490 -562.638 243.597 -74.436.932 -22.999.863 105.997.082 762.783 106.759.865
Transferler
-2.598.716 -20.401.147 22.999.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
332.102 332.102 332.102
Dönem Karı (Zararı)
-60.111.531 -60.111.531 6.290 -60.105.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
332.102 -19.663.941
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.487 767.206 787.693 -478.715 308.978
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 12.174.427 163.979.774 -210.049 243.597 -94.070.873 -60.111.531 47.005.345 290.358 47.295.703


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.429.476 -5.840.036
Dönem Karı (Zararı)
-60.105.241 -8.323.207
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-60.105.241 -8.323.207
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.990.016 15.893.782
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 7.239.551 3.668.131
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
284.241 632.973
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.069.607 636.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.069.607 636.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.459.332 1.109.330
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21-22 -4.076.433 -2.881.850
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21-22 7.244.205 4.173.416
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
204.110 348.156
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-912.550 -530.392
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21-22 72.100.920 11.166.765
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 76.293 5.684
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13-14 -239.928 -283.496
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-239.928 -283.496
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.041.993
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.701.996 -12.846.045
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -35.831 700.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.600.000 -4.641.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.564.169 5.342.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 7.178.542 -4.099.289
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7.011.948 -4.099.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 166.594 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-896.660 -890.803
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.107.099 752.146
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -6.626.028 -141.125
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0 -33.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -6.626.028 -107.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
545.073 708.382
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -273.597 -541.830
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-266.478 -159.171
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.119 -382.659
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
23 7.212.782 -10.736.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.490.616 1.401.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.030.151 -632.502
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
460.465 2.034.187
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
34.586.771 -5.275.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-157.295 -564.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.580.672 -4.999.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 971.000 385.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 971.000 385.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -3.777.615 -5.004.808
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.777.615 -5.004.808
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-774.057 -379.933
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.098.757 11.351.568
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.970.629 24.703.327
Kredilerden Nakit Girişleri
4.970.629 24.703.327
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.153.675 -10.200.438
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.153.675 -10.200.438
Ödenen Faiz
-7.401.078 -3.151.321
Alınan Faiz
1.485.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.750.047 511.791
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.750.047 511.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.162.426 650.635
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.912.473 1.162.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.912.473 4.786.389
Ticari Alacaklar
11.674.893 14.839.062
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 1.600.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.674.893 13.239.062
Diğer Alacaklar
25.229.728 18.051.186
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.793.237 17.781.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 436.491 269.897
Stoklar
1.770.684 874.024
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.489.454 1.382.354
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
555 486
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.462.398 422.667
ARA TOPLAM
47.540.185 40.356.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
47.540.185 40.356.168
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 14.876.811 5.426.561
Diğer Alacaklar
98.597 70.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 98.597 70.817
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 790.226 1.775.483
Maddi Duran Varlıklar
13 244.963.491 250.307.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
90.839 551.979
Şerefiye
15 433.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
90.839 118.591
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.493.588 2.214.519
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
262.313.552 260.346.912
TOPLAM VARLIKLAR
309.853.737 300.703.080
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 7.406.934 15.710.214
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 52.210.467 34.947.849
Ticari Borçlar
15.737.274 9.111.246
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 457.781 457.781
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 15.279.493 8.653.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.771.811 4.509.640
Diğer Borçlar
296.090 36.731
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9 284.027 17.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.063 19.182
Ertelenmiş Gelirler
24.515.926 17.338.702
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 8.020.373 5.595.708
ARA TOPLAM
112.958.875 87.250.090
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
112.958.875 87.250.090
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 128.651.626 85.430.376
Ertelenmiş Gelirler
7 56.387 20.828
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.194.495 1.751.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.194.495 1.751.617
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 18.644.459 19.490.304
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
52.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.599.159 106.693.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
262.558.034 193.943.215
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
47.005.345 105.997.081
Ödenmiş Sermaye
18 25.000.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 12.174.427 12.174.427
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
163.769.725 166.015.852
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 163.769.725 166.015.852
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 163.979.774 166.578.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -210.049 -562.638
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 243.597 243.597
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -94.070.873 -74.436.932
Net Dönem Karı veya Zararı
18 -60.111.531 -22.999.863
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
290.358 762.784
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
47.295.703 106.759.865
TOPLAM KAYNAKLAR
309.853.737 300.703.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5 68.774.540 40.706.209 45.033.597 26.845.099
Satışların Maliyeti
5 -45.477.362 -27.470.158 -22.158.013 -12.903.918
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.297.178 13.236.051 22.875.584 13.941.181
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
23.297.178 13.236.051 22.875.584 13.941.181
Genel Yönetim Giderleri
5-20 -2.252.111 -2.461.030 -739.525 -1.237.897
Pazarlama Giderleri
5-20 -1.144.000 -3.436.874 -479.217 -2.159.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5-19 2.724.701 1.554.276 1.734.115 633.082
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5-19 -6.360.106 -1.785.099 -459.593 -93.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.265.662 7.107.324 22.931.364 11.083.819
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.265.662 7.107.324 22.931.364 11.083.819
Finansman Gelirleri
5-21 9.096.864 5.922.321 5.623.647 901.892
Finansman Giderleri
5-22 -86.405.055 -21.347.268 -54.879.122 -7.515.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-61.042.529 -8.317.623 -26.324.111 4.470.531
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 937.288 -5.684 15.691 54.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 937.288 -5.684 15.691 54.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.105.241 -8.323.307 -26.308.420 4.525.330
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.105.241 -8.323.307 -26.308.420 4.525.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 6.290 -20.181 -1.776 -16.153
Ana Ortaklık Payları
-60.111.531 -8.303.126 -26.306.644 4.541.483
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
332.102 49.563.248 -158.882 -535.436
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.846.711
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
332.102 -283.463 -158.882 -535.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
332.102 49.563.248 -158.882 -535.436
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-59.773.139 41.239.941 -26.467.302 3.989.894
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24 6.290 73.449 -1.776 4.018
Ana Ortaklık Payları
-59.779.429 41.166.492 -26.465.526 3.985.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/718963


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.