KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.05.2022 - 15:47
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 07.04.2022
Genel Kurul Tarihi 09.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatı göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2021 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2021 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi (TRİ' ler)
7 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulunun 20.10.2021 tarihli kararı ile Nuh DAĞDELEN'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nuri USLU'nun ,Yönetim Kurulunun 01.12.2021 tarihli kararı ile Ömer Fatih KARAYEL'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nurullah NURDOĞAN' nın seçilmelerinin Genel Kurulun onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
11 - Şirketimizin 2022 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 -12 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021-12 FAALİYET RAPORU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GENEL KURUL ÇAĞRI YAZISI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Uşak Seramik Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Birol TAŞKIN , oy toplayıcılığa Turan KILINÇ teklif edildiler. Yapılan teklif oy birliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
3. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı, anılan tabloların şirket internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve toplantı mahallinde bulundurulduğundan okunmuş sayılması teklif edildi. Yapılan oylama bu teklif oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Şirketimizin 2021 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2021 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda 4.000 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
7. Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 4.000 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulunun 20.10.2021 tarihli kararı ile Nuh DAĞDELEN'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nuri USLU'nun , Yönetim Kurulunun 01.12.2021 tarihli kararı ile Ömer Fatih KARAYEL'ın İstifasın kabulüne, Boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Nurullah NURDOĞAN' nın atanması kararı Genel kurul tarafından 4.000 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Genel kurul tarihinden itibaren(mayıs 2022) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 50.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 30.000 TL ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine 4.002 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Şirketimizin 2022 yılı içerisinde toplam 4.000.000,00 TL ‘ ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine 2022 yılında faaliyet göstermek üzere "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firması' nın görevlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler 2 adet hissenin olumsuz oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve temennilere geçildi toplantı başkanı Cüneyt BİRHAN son dönemde şirkete yatırımla ilgili yöneltilen sorulara detaylı bilgi verdi. Başka söz alan olmadı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 09.05.2022 GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 09.05.2022 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
2021 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurul 09.05.2022 tarihinde yapılmıştır. Alınan kararlar ektedir..

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027767


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8204 Değişim: 0,03%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,8533
Açılış: 32,8097
35,1506 Değişim: -0,16%
Düşük 35,0980 21.06.2024 Yüksek 35,2792
Açılış: 35,2067
2.491,24 Değişim: 0,06%
Düşük 2.487,25 21.06.2024 Yüksek 2.493,13
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.