" />

KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.05.2020 - 17:11
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 30.03.2020
Genel Kurul Tarihi 04.05.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.05.2020
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe BANAZ
Adres Dilek Mahallesi Değirmeler Sokak No:100 Banaz / UŞAK

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2019 yılı karı-zararının müzakere edilmesi, Bu konudaki önerilerin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6 - Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi (TRİ' ler)
7 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,
8 - Faaliyet dönemi içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ayrı ayrı ibra edilmesi
9 - Yönetim Kurulunun 16.07.2019 tarihli kararı ile Nuri USLU'nun İstifasına Ömer Fatih KARAYEL'in atanmasına, Yönetim Kurulunun 01.09.2019 tarihli kararı ile İhsan ÖZBAY'ın istifasına Nuh DAĞDELEN'nin atanmasına, Yönetim Kurulunun 28.10.2019 tarihinde istifa eden Ömer Fatih KARAYEL'in istifasının kabulüne ve Yönetim kurulunun 27.02.2020 tarihli kararı ile boş olan Bağımsız yönetim kurulu üyeleğine Ömer Fatih KARAYEL'in yeniden atama kararının Genel Kurulun onayına sunulması.
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,
11 - Şirketimizin 2020 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi, (Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için onay verilmesi ve söz konusu işlemler)
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2019-12 FAAL_YET RAPORU (1).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 ÇAĞRI YAZISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış konuşması yapıldı, Toplantı Başkanı seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Cüneyt BİRHAN , katip üyeliğe Mehmet ATAK , oy toplayıcılığa Birol TAŞKIN teklif edildiler. Yapılan teklif, elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanmış konsolide olmayan Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu müzakereye açıldı, madde üzerinde söz alan olmadı, yapılan oylama neticesinde elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
4. 2019 yılı karı- zararının müzakere edilmesi maddesine geçildi, Yönetim Kurulu'nun 26.03.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden 2019 yılı karının geçmiş yıl karları hesabına aktarılarak ödenmemesi konusu Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2019 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar konusunda (TRİ' ler ) Genel Kurul'a bilgi verildi, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylamalar sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.
9. Yönetim Kurulunun 16.07.2019 tarihli kararı ile Nuri USLU'nun İstifasına Ömer Fatih KARAYEL'in atanmasına, Yönetim Kurulunun 01.09.2019 tarihli kararı ile İhsan ÖZBAY'ın istifasına Nuh DAĞDELEN'nin atanmasına, Yönetim Kurulunun 28.10.2019 tarihinde istifa eden Ömer Fatih KARAYEL'in istifasının kabulüne ve Yönetim kurulunun 27.02.2020 tarihli kararı ile boş olan Bağımsız yönetim kurulu üyeleğine Ömer Fatih KARAYEL'in boşalan yönetim kurulu üyeliklerinden kalan süreyi tamamlamak yeniden atama kararları Genel kurul tarafından elektronik ortamda katılan 3,307 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.321,84 adet hissenin evet oyu ile yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ayrı ayrı oy çokluğu ile kabul edildi.
Şirket ortaklarından Sevda ALKAN gündem maddesi ile ilgili olarak SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız şeklinde görüş belirmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesine geçildi, Genel kurul tarihinden itibaren(mayıs 2019) geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 15.000 TL Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 7.500 TL ücret ödenmesi elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Şirketimizin 2020 yılı içerisinde toplam 1.500.000,00 TL ‘ ye kadar bağış yapılabilmesi konusu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu Tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu 2020 yılında faaliyet göstermek üzere "Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş. firması görevlendirilmesi Elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,(Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim kurulu üyeleri ve Üst Düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri ile söz konusu işlemler Elektronik ortamda katılan 1 adet hissenin ret oyuna karşılık 17.416.324,147 adet hissenin evet oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Dilek ve temennilere geçildi toplantı başkanı Cüneyt BİRHAN son dönemde şirkete yatırımla ilgili yöneltilen sorulara detaylı bilgi verdi. Elektronik ortamdaki görüşmesinde 1 adet hisse red bildiriminde bulunmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.05.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 04.05.2020 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 04.05.2020 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04 Mayıs 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Uşak Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18.05.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845733


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.