KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:19
KAP ***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***USAK*** UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 78.782.949 -7.493.610 71.289.339 71.289.339 206.959 49.401.622 20.345.508 69.747.130 395.242.252 395.242.252
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20.345.508 -20.345.508 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.285.116 -278.990 -3.564.106 -3.564.106 5.403.955 5.403.955 1.839.849 1.839.849
Dönem Karı (Zararı)
5.403.955 5.403.955 5.403.955 5.403.955
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.285.116 -278.990 -3.564.106 -3.564.106 -3.564.106 -3.564.106
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 75.497.833 -7.772.600 67.725.233 67.725.233 206.959 69.747.130 5.403.955 75.151.085 397.082.101 397.082.101
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 330.879.905 -7.393.686 323.486.219 323.486.219 206.959 69.747.130 62.106.608 131.853.738 709.545.740 709.545.740
Transferler
62.106.608 -62.106.608
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.322.697 -1.967.470 -7.290.167 -7.290.167 823.577 28.892.142 29.715.719 22.425.552 22.425.552
Dönem Karı (Zararı)
28.892.142 28.892.142 28.892.142 28.892.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.322.697 -1.967.470 -7.290.167 -7.290.167 823.577 205.894 1.029.471 -6.260.696 -6.260.696
Dönem Sonu Bakiyeler
245.000.000 8.044.069 954.755 325.557.208 -9.361.156 316.196.052 316.196.052 206.959 132.677.315 29.098.036 161.775.351 732.177.186 732.177.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.914.994 54.951.778
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
321.683.750 180.592.734
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[6,24] 267.814.798 134.737.443
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[28] 10.109.234 7.227.260
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[8,28] 43.759.718 38.628.031
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-315.928.100 -118.852.926
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[6,9,24] -204.144.153 -79.025.419
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[28] -10.046.001 -5.637.013
Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[7] -12.987.184 -6.300.676
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[8,28] -88.750.762 -27.889.818
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
5.755.650 61.739.808
Ödenen Faiz
[30] -13.995.678 -8.213.502
Alınan Faiz
[30] 1.325.034 1.425.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.891.547 -4.300.045
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
821.697 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14,29] 821.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.925.244 -4.232.333
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -30.925.244 -4.232.333
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[13] 1.212.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[13,29] 0 -67.712
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
45.275.176 -62.537.254
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
163.609.199 46.011.686
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 163.609.199 46.011.686
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.118.579 -83.449.915
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -98.118.579 -74.924.446
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] 0 -8.525.469
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[8] -18.831.346 -24.329.194
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -1.384.098 -769.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.468.635 -11.885.521
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.468.635 -11.885.521
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 11.520.357 17.585.683
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 20.988.992 5.700.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 20.988.992 11.520.357
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 398.636.037 337.367.764
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
186.768.921 144.026.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
211.867.116 193.341.027
Diğer Alacaklar
[8] 278.932.590 304.232.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
133.275.872 122.865.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
145.656.718 181.366.473
Stoklar
[9] 267.176.653 240.772.378
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 85.977.152 69.060.766
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.714.620 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
69.262.532 69.060.766
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 11.199.869 8.631.894
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
131.303 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.068.566 8.631.894
ARA TOPLAM
1.062.911.293 971.585.223
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.062.911.293 971.585.223
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[8] 11.442.210 8.264.460
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11.381.011 8.203.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
61.199 61.199
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 12.800.000 14.055.000
Maddi Duran Varlıklar
[14] 700.626.389 677.124.768
Arazi ve Arsalar
32.294.607 32.297.607
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
21.239.528 19.336.560
Binalar
93.799.200 89.760.393
Tesis, Makine ve Cihazlar
478.005.413 450.180.000
Taşıtlar
71.061.243 64.265.000
Mobilya ve Demirbaşlar
1.059.786 1.022.284
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.166.612 20.262.924
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 752.517 903.021
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
725.621.116 700.347.249
TOPLAM VARLIKLAR
1.788.532.409 1.671.932.472
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.248.033 129.387.304
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.248.033 129.387.304
Banka Kredileri
[4] 205.248.033 129.387.304
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 41.142.464 48.741.378
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
41.142.464 48.741.378
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.863.841 5.965.668
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
34.278.623 42.775.710
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 615.390 649.261
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
615.390 649.261
Ticari Borçlar
[6] 409.188.859 318.274.401
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 1.554.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
409.188.859 316.719.740
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 6.277.884 4.187.075
Diğer Borçlar
[8] 2.722.614 4.103.273
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.722.614 4.103.273
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 265.993.027 326.190.019
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
133.553.977 152.173.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
132.439.050 174.016.457
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 1.655.096 1.433.537
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.655.096 1.433.537
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 1.313.949 2.071.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.313.949 2.071.021
ARA TOPLAM
934.157.316 835.037.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
934.157.316 835.037.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 48.677.205 50.288.038
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
48.677.205 50.288.038
Banka Kredileri
35.403.672 38.019.774
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.273.533 12.268.264
Diğer Finansal Yükümlülükler
[5] 134.349 276.071
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
134.349 276.071
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 11.381.011 8.203.261
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.381.011 8.203.261
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 10.659.989 7.880.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.659.989 7.880.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[32] 51.345.353 60.701.577
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.197.907 127.349.463
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.056.355.223 962.386.732
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
732.177.186 709.545.740
Ödenmiş Sermaye
[18] 245.000.000 245.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
[19] 8.044.069 8.044.069
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[20] 954.755 954.755
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[21] 316.196.052 323.486.219
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
316.196.052 323.486.219
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
325.557.208 330.879.905
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.361.156 -7.393.686
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
206.959 206.959
Yasal Yedekler
206.959 206.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[23] 132.883.209 69.747.130
Net Dönem Karı veya Zararı
28.892.142 62.106.608
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
732.177.186 709.545.740
TOPLAM KAYNAKLAR
1.788.532.409 1.671.932.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[24] 323.859.628 136.100.195
Satışların Maliyeti
[24] -269.024.025 -108.572.800
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.835.603 27.527.395
BRÜT KAR (ZARAR)
54.835.603 27.527.395
Genel Yönetim Giderleri
[25] -6.769.910 -3.498.950
Pazarlama Giderleri
[26] -11.509.221 -6.873.216
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
[27] -909.497 -591.337
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[28] 62.575.714 32.713.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[28] -63.893.126 -30.584.297
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
34.329.563 18.693.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[29] 0 3.691
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[29] -671.303 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.658.260 18.697.118
Finansman Gelirleri
[30] 1.325.034 1.425.472
Finansman Giderleri
[30] -13.624.835 -11.448.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.358.459 8.674.404
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.533.683 -3.270.449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.533.683 -3.270.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.892.142 5.403.955
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.892.142 5.403.955
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
[32] 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.892.142 5.403.955
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 32 0,11790000 0,02210000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.290.167 -3.564.106
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[14] -6.653.371 -4.211.687
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -2.459.337 -348.738
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.822.541 996.319
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.822.541 996.319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.290.167 -3.564.106
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.601.975 1.839.849
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.601.975 1.839.849



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028539


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.742 Değişim: 0,02% Hacim : 55.035 Mio.TL Son veri saati : 14:38
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.766
Açılış: 10.754
32,8419 Değişim: 0,10%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1349 Değişim: -0,20%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.499,06 Değişim: 0,37%
Düşük 2.482,70 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.